Stora Enso Veitsiluoto pidensi päällystysasemien telanvaihtovälit CoteCondor-pinnoitteella

01.09.2015

- Vuodessa olemme saaneet puolen kymmentä telanvaihtoa ja –hiontaa vähennettyä, kertoo Janne Harjuniemi Veitsiluodon tehtaalta. Oikealla Marko Nykänen Valmetista.

Teräasemapäällystys vaatii vastatelapinnoitteelta paljon. Sen on oltava hyvin homogeeninen, jotta päällystetyn paperin pinta olisi virheetön. Pinnoitteen on oltava tasaisen kova ja karhea koko telan leveydeltä. Sen pitää olla myös helposti puhtaana pidettävä ja kulutusta kestävä, jotta päällysteprofiilit säilyvät hyvinä pitkienkin ajojaksojen aikana. Vastatelat on yleensä vaihdettava, kun teräaseman päällysteprofiilit eivät enää täytä paperin laatuvaatimuksia.

Nykyisin teräpäällystysasemilla käytetään enimmäkseen kovapinnoitettuja päällystysteriä, joiden etuja ovat parempi ajettavuus, paremmat paperin profiilit ja pidempi käyttöikä. Niiden huono puoli on vastatelan pinnoitteen kuluminen. Ongelmia esiintyy yleensä erityisesti reuna-alueilla, joissa telapinnoite ja terä koskettavat toisiaan.

Näin kävi myös Stora Enso Veitsiluoto PK 1:llä, joka tuottaa vuosittain 180 000 tonnia päällystettyä painopaperia. Linjalla on offline-päällystyskone, jossa on neljä teräpäällystysasemaa.

- Vastatelan vaihtoväli teräpäällystysasemilla oli pinnoitteiden reuna-alueen kulumisen takia varsin lyhyt, jopa vain 4-6 viikkoa, kertoo tuotantopäällikkö Markku Åman.

Kovapinnoitetut päällystysterät kuluttivat pinnoitteen reunaa hyvin nopeasti. Tilanne vaihteli eri asemien välillä ja oli pahin ensimmäisellä ja neljännellä asemalla.

Ratkaisua haettiin Valmetin uudella CoteCondor-polyuretaanipinnoitteella, joka on suunniteltu kaikille teräpäällystysasemille. Erityisen hyvin se sopii päällystyskoneisiin, joissa on käytössä kovapinnoitteiset päällystysterät. Valmet on ensimmäinen pinnoitevalmistaja, joka toimittaa polyuretaanipinnoitteen tähän käyttökohteeseen.

Kestää kulutusta ja markkeerausta

Uuden polyuretaanimateriaalin ja -seoksen ansiosta CoteCondor-pinnoite kestää kulumista ja markkeerausta paljon perinteisiä telapinnoitteita paremmin. Siksi sitä voidaan käyttää koneessa entistä kauemmin, mikä vähentää telavaihtojen tarvetta huomattavasti. Varsinkin online-päällystyksessä etu on merkittävä, koska telavaihdot voidaan aikatauluttaa linjan muiden seisokkitarpeiden mukaan.

Ratakatkoissa pinnoitteisiin kohdistuu usein paikallisesti suuria voimia, jotka voivat aiheuttaa niihin painaumia. CoteCondorin polyuretaanimateriaalin lujuusominaisuudet ovat erinomaiset, joten se kestää hyvin suuriakin paikallisia iskuja merkkaantumatta. Myös hionnassa poistettavan materiaalin määrä pienenee, mikä pidentää pinnoitteen kokonaiskäyttöikää.

Erinomaiset tulokset johtivat jo toiseen tilaukseen Stora Enso Veitsiluodon tehtaalla

Stora Enso Veitsiluodon PK 1:llä ensimmäiset kokemukset uudesta CoteCondor-pinnoitteesta ovat olleet erinomaisia. Ensimmäisellä ajojaksolla neljännellä asemalla asetettiin tavoitteeksi 15 viikon ajo. Pinnoite ei sen aikana käytännössä kulunut juuri lainkaan, joten jaksoa jatkettiin aina 24 viikon mittaiseksi. Ajettavuus ja päällysteprofiilit pysyivät hyvinä koko ajan.

Hionnassa materiaalia poistettiin halkaisijasta vain 0,4 millimetriä, mikä on huomattavasti normaalia vähemmän. Toisella ajojaksolla ensimmäisellä asemalla pinnoite on ollut jo 20 viikkoa. Veitsiluoto on ollut saavutettuihin tuloksiin tyytyväinen.

- Telanvaihtoväli ongelmallisimmilla asemilla on saatu pidennettyä aiempaa tilanteeseen verrattuna ilman, että ajettavuus tai profiilit ovat siitä kärsineet”, sanoo käyttöpäällikkö Janne Harjuniemi. ­- Vuodessa olemme saaneet puolen kymmentä telavaihtoa ja -hiontaa vähennettyä, minkä johdosta olemmekin hankkineet linjalle jo toisen CoteCondor-pinnoitteen.