Asiakkaiden ja toimittajien henkilötietojen käsittely Valmetissa

Valmet Oyj hallinnoi ja käsittelee tietoja asiakas- ja toimittajasuhteiden ylläpitoa ja analysointia varten. Käsittely saattaa sisältää vastaanottajalle yksilöllisesti kohdistettua suoramainontaa. Tietoja voidaan käyttää myös Valmetin palvelujen ja aineistojen käyttöoikeuksien hallintaan.

Käsittelyn oikeusperusteen muodostavat rekisterinpitäjän oikeutetut edut. Käsiteltävät tiedot voivat sisältää yhteyshenkilöiden nimiä, yrityksiä, työnimikkeitä, työosoitteita ja muita yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita, faksinumeroita ja sähköpostiosoitteita. Käyttäjätunnuksia ja salasanoja käsitellään todennus- ja valtuutustarkoituksiin.

Tietoja voivat käsitellä asiaankuuluvat työntekijät Valmet-konsernissa sekä tietojen käsittelijät, joiden kanssa Valmetilla on sopimus yhtiön liiketoimintojen tukemisesta. Oletusarvoisesti tietoja säilytetään EU:ssa. Tarvittaessa niitä voivat kuitenkin käyttää myös Valmetin työntekijät EU:n ulkopuolella. Tietoja suojellaan EU:n mallisopimuslausekkeiden mukaisesti Euroopan talousalueen ulkopuoliselta käytöltä. Valmet säilyttää tietoja tarvittavan ajan. Yhtiö voi säilyttää asiakas- ja toimittajasuhteisiin liittyviä tietoja yli 10 vuoden ajan.

Valmet noudattaa asiaankuuluvia rekisteröidyn oikeuksia. Niihin kuuluu oikeus tarkastaa omat henkilötiedot, tehdä niihin oikaisuja tai poistaa ne tai rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä muun muassa suoramarkkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojaviranomaiselle).

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaperiaatteista, kuten tietojen siirrosta Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ota yhteyttä Valmetin tietosuojavastaavaan tietosuojalomakkeella.