Mahdollisuus kehittyä

Mahdollisuus kehittyä

Uskomme, että paras tulos syntyy siitä, kun osaavat ihmiset työskentelevät monimuotoisissa tiimeissä tuottaakseen arvoa asiakkaillemme. Yrityksemme yksi tärkeimmistä voimavaroista on henkilöstömme osaaminen. Meillä pääset ottamaan aktiivisen roolin omassa oppimisessasi ja omalla urallasi – esimerkkejä tästä näet alla!

Sinun tukenasi

Perehdytysohjelmamme on suunniteltu antamaan sinulle eväät onnistua työssäsi ja auttamaan sinua oppimaan ensimmäisestä työpäivästäsi alkaen. Pääset oppimaan syvällisemmin Valmetin strategiasta ja siitä, miten oma tehtäväsi liittyy siihen. Opit myös asiakkaistamme, liiketoiminnastamme ja muita tärkeitä asioita liittyen uuteen työhösi. Sinulle nimetään henkilö, joka auttaa sinua kysymyksissäsi ja opastaa sinua organisaatiossa.

 

Pääset suoriutumaan parhaalla tasollasi

Työskennellessäsi meillä, pääset määrittelemään suoritus- ja kehitystavoitteitasi vuosittain yhdessä esihenkilösi kanssa. Keskustelu tavoitteista sekä tuen ja palautteen antaminen jatkuvat koko vuoden. Joissain tapauksissa nämä keskustelut tapahtuvat tiimikohtaisesti. Meillä saat myös palautetta kollegoiltasi, jotka voivat lähettää sinulle virtuaalisen läpsyn (”high five”) kuten positiivista palautetta, kiitoksen, rohkaisun tai muuta vastaavaa. Ja pääset lähettämään niitä myös omille kollegoillesi!

Suoritukseen kannustava kulttuurimme tukee sinua tavoitteidesi saavuttamisessa ja huippusuoritukseen pyrkimisessä. Kaikki työntekijämme ovat oiketettuja suoritukseen perustuvaan palkitsemiseen tai palkkioon. Meillä suoriutumisesi ja palkitseminen kulkevat käsi kädessä ja tukevat yksilöiden ja tiimien vastuunottoa.

Tutustu tarkemmin meidän palkitsemiseen täällä

 

Uteliaisuus kannattaa

Jos pidät oppimisesta, sovit hyvin joukkoomme! Kannustamme sinua kehittymään urasi kaikissa vaiheissa ja jatkuvasti. Toteutamme 70-20-10 -oppimisperiaatetta, jonka mukaan 70% oppimisesta tapahtuu työssä (esimerkiksi uusien projektien tai työtehtävien kautta), 20% oppimisesta on toisilta oppimista (esimerkiksi mentoroinnin tai coachingin seuirauksena) ja 10% oppimisesta tapahtuu koulutuksissa.

Tunnustetut ja palkitut globaalit koulutusohjelmamme on suunniteltu kehittämään Valmetin strategisia kyvykkyyksiä niin organisaatio- kuin yksilötasollakin. Ohjelmamme kekittyvät mm. Projektien johtamiseen, innovaatioiden luomiseen, strategian jalkauttamiseen ja laatukulttuurin kehittämiseen.

 

Sitoutunut ja motivoitunut

Uskomme, että sitoutunut ja motivoitunut yhteisö rakentuu sisältä käsin. Työtyytyväisyyskyselymme OurVoice on vain yksi kanava saada äänesi kuuluville oman työsi suteen – mutta silti todella tärkeä kanava.

Edellisen OurVoice-kyselyn vastausprosentti oli korkea ja 81% henkilöstöstämme antoi arvokasta palautetta siitä, kuinka kehittää Valmetia yrityksenä eteenpäin. Olemme tyytyväisiä työntekijöiden sitoutuneisuuden kasvuun ja jatkuvaan kehitykseemme yrityksenä.  Erityisen merkittävää oli ymmärrys yhtiön strategisesta suunnasta sekä mahdollisuus kiinnostavaan työhön ja yhdessä työskentelyyn – mikä on meille edelleen selkeä vahvuus.

 

 

39%

Paikoista täytetty sisäisesti

16 500+

High five -palautetta

81%

OurVoice-kyselyn vastausaste

184 000

Koulutustuntia