Ulkoiset tietolähteet

Seuraavat yritykset tarjoavat lisätietoa Valmetin markkinaympäristöstä.

Sellu- ja paperimarkkina

AFRY
Fastmarkets RISI
Fisher International

Energiamarkkina

ecoprog
IEA
McCoy