Taloudelliset tavoitteet

Valmetin taloudelliset tavoitteet päivitettiin 23.6.2022 ja ne ovat seuraavat:

 • Palvelut- ja Automaatio-segmenttien liikevaihdon kasvu yli kaksi kertaa markkinoiden kasvun
 • Prosessiteknologiat-segmentin liikevaihto ylittää markkinoiden kasvun
 • Vertailukelpoinen EBITA: 12-14 %
 • Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja vähintään 15 %
 • Osingonmaksu vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Toimenpiteet vertailukelpoisen EBITA-marginaalitavoitteen saavuttamiseksi:

 • Vakaan liiketoiminnan kasvattaminen
 • Projektinhallinnan ja projektien toteuttamisen parantaminen
 • Projektien katteiden hallinta 
 • Jatketaan säästömahdollisuuksien tunnistamista hankinnassa tuotesuunnittelun ja toimittajasuhteiden hallinnan kautta
 • Lisätään toiminnan joustavuutta laajentamalla maantieteellistä läsnäoloa globaalisti
 • Tutkimus ja kehitys sekä uusien tuotteiden tuominen markkinoille 
 • Toiminnan sisäisen tehokkuuden parantaminen digitalisaation avulla 
 • Uusi toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) (vuodesta 2023 alkaen)

Taloudellisiin tavoitteisiin liittyviä tunnuslukuja

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013*
Liikevaihdon kasvu, Palvelut- ja Automaatio-segmentit 49 % 3 % -3 % 12 % 3 % 1 % 7 % 37 % -4 % -
                     
Liikevaihdon kasvu, Prosessiteknologiat-segmentti 12 % 7 % 13 % 2 % 14 % 8 % -6 % 6 % -6 % -
                     
Vertailukelpoinen EBITA-marginaali 10,5 % 10,9 % 9,8 % 8,9 % 7,7 % 7,1 % 6,7 %  6,2 % 4,3 % 2,1 %
                     
Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto ennen veroja (ROCE) 18 % 24 % 22 % 23 % 20 % 16 % 13 % 14 % 10 % -
                     
Osinko per osake, euroa 1,30 1,20 0,90 0,80  0,65 0,55 0,42  0,35 0,25 0,15
                     
Osinko tuloksesta  68 % 61 % 58 % 59 % 64 % 65 % 76 %  68 % 81 % >100 %

 

*2013 luvut carve out-lukuja