Kannattavuuden parantaminen

Tästä osiosta löytyy tietoa Valmetin kannattavuuden parantantamisesta sekä laatukustannusten ja hankinnan säästöistä.

Painopiste edelleen kannattavuuden parantamisessa

Valmet keskittyy jatkossakin kannattavuuden parantamiseen toteuttamalla toiminnan painopisteitä (Must-Win), jotka ovat erinomainen asiakasosaaminen, johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa, erinomaiset prosessit sekä voittajajoukkue. Valmet tavoittelee vertailukelpoisen EBITA-marginaalin parantamista kaikissa kolmessa segmentissä (Palvelut, Automaatio, Prosessiteknologiat).

Erinomainen asiakasosaaminen

Valmet pyrkii vahvistamaan asiakaspohjaansa tehokkailla myynnin johtamisen käytänteillä ja vaalimalla läheisiä asiakassuhteita. Valmetin tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta Palveluissa ja Automaatiossa kasvamalla yli kaksi kertaa markkinoiden kasvun. Prosessiteknologioissa Valmet pyrkii säilyttämään markkinaosuutensa ja kasvattamaan sitä. 

Johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa

Valmet tunnetaan maailmanluokan teknologiasta. Pyrimme jatkuvasti tuomaan markkinoille edistyksellisiä ja innovatiivisia ratkaisuja. Lisäksi painotamme erityisesti tuotteiden kustannuskilpailukykyä.

Erinomaiset prosessit 

Valmet kehittää ja parantaa jatkuvasti prosessejaan. Valmet pyrkii varmistamaan erinomaisen projektinhallinnan ja -toteuttamisen. Toimitusketjun hallinta ja tehokas hankintatoimi ovat keskiössä. Valmet myös virtaviivaistaa toimintaprosessejaan ja uudistaa toiminnanohjausjärjestelmäänsä (ERP). 

Voittajajoukkue

Valmetilla on vahva kotikenttä Pohjoismaissa, mutta olemme myös kasvattaneet hankintaa, tuotantoa ja suunnitteluresursseja alemman kustannustason maissa. Yhtiö investoi paljon työntekijöihinsä, etenkin globaalilla koulutusportfoliollaan, joka tukee toiminnan painopistealueiden toteuttamista.

Laatukustannukset

Laatukustannukset
(% liikevaihdosta)

Pienentääkseen laatukustannuksia ja lyhentääkseen läpimenoaikoja Valmet on ottanut käyttöön Lean-menetelmän. Tämän odotetaan parantavan tehokkuutta ja vähentävän resurssihukkaa. Yhteinen laadun kehittämisen toimintatapa yhdessä erilaisten laatutyökalujen ja prosessien kanssa auttaa vähentämään laatukustannuksia ja läpimenoaikoja. 

Valmet kehittää globaaleja prosesseja ja globaalia johtamisjärjestelmää. Laatukustannuksia voidaan vähentää laadunkehityshankkeilla jotka keskittyvät toimittajan laatuun, laadunvarmistukseen ja laadunvalvontaan, jatkuvaan parantamiseen, auditointiin tai riskienhallintaan.

Hankinnan säästöt

Vuosittaiset hankinnan säästöt 

Valmetilla on yli 30 000 aktiivista toimittajaa lähes 60 maassa. Kustannuksilla mitattuna noin puolet hankinnoistamme tulee kuitenkin Suomesta ja Ruotsista. Ostamme pääasiassa metalli- ja elektroniikkakomponentteja sekä palveluita sellu-, paperi- ja energiateollisuuden toimittajilta.

Säästöjä hankintakustannuksissa voidaan saavuttaa lisäämällä hankintoja paikallisesti ja kustannuskilpailukykyisistä maista, lisäämällä kustannusperusteista suunnittelua (design-to-cost) uusien säästölähteiden löytämiseksi, osallistamalla toimittajia enemmän ja jatkamalla kestävän toimitusketjun toimeenpanoa.