Kannattavuuden parantaminen

Tästä osiosta löytyy tietoa Valmetin kannattavuuden parantantamisesta sekä laatukustannusten ja hankinnan säästöistä.

Painopiste edelleen kannattavuuden parantamisessa

Valmet keskittyy jatkossakin kannattavuuden parantamiseen toteuttamalla toiminnan painopisteitä (Must-Win), jotka ovat erinomainen asiakasosaaminen, johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa, erinomaiset prosessit sekä voittajajoukkue. Valmet tavoittelee vertailukelpoisen EBITA-marginaalin parantamista kaikissa kolmessa segmentissä (Palvelut, Automaatio, Prosessiteknologiat).

Erinomainen asiakasosaaminen

Valmet pyrkii vahvistamaan asiakaspohjaansa tehokkailla myynnin johtamisen käytänteillä ja vaalimalla läheisiä asiakassuhteita. Valmetin tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta Palveluissa ja Automaatiossa kasvamalla yli kaksi kertaa markkinoiden kasvun. Prosessiteknologioissa Valmet pyrkii säilyttämään markkinaosuutensa ja kasvattamaan sitä. 

Johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa

Valmet tunnetaan maailmanluokan teknologiasta. Pyrimme jatkuvasti tuomaan markkinoille edistyksellisiä ja innovatiivisia ratkaisuja. Lisäksi painotamme erityisesti tuotteiden kustannuskilpailukykyä.

Erinomaiset prosessit 

Valmet kehittää ja parantaa jatkuvasti prosessejaan. Valmet pyrkii varmistamaan erinomaisen projektinhallinnan ja -toteuttamisen. Toimitusketjun hallinta ja tehokas hankintatoimi ovat keskiössä. Valmet myös virtaviivaistaa toimintaprosessejaan ja uudistaa toiminnanohjausjärjestelmäänsä (ERP). 

Voittajajoukkue

Valmetilla on vahva kotikenttä Pohjoismaissa, mutta olemme myös kasvattaneet hankintaa, tuotantoa ja suunnitteluresursseja alemman kustannustason maissa. Yhtiö investoi paljon työntekijöihinsä, etenkin globaalilla koulutusportfoliollaan, joka tukee toiminnan painopistealueiden toteuttamista.

Valmetin vertailukelpoisen EBITA-marginaalin kehitys

Laatukustannukset

Laatukustannukset
(% liikevaihdosta)

Pitkän aikavälin tavoitteena laatukustannukset <1,5 % liikevaihdosta

  • Keskittyminen globaaleihin prosesseihin ja maailmanlaajuiseen johtamisjärjestelmään (Global Management System, GMS)
  • Toimittajien laatuun liittyvät laadunkehitysprojektit, laadunvarmistus ja laadunvalvonta, jatkuva parantaminen, auditointi ja riskienhallinta

Hankinnan säästöt

Vuosittaiset hankinnan säästöt 

Tavoitteena >3 % vuosittaiset hankinnan säästöt

  • Ostojen lisääminen paikallisesti sekä kilpailukykyisistä maista
  • Kustannusten huomiointi suunnittelussa (design-to-cost, DTC) uusien säästömahdollisuuksien luomiseksi
  • Toimittajien osallistumisen lisääminen toimittajasuhteiden johtamisen kautta
  • Kestävän toimitusketjun toteuttamisen jatkaminen