Investoinnit

Miljoonaa euroa

 

2023

2022

2021 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

(carve-out)

Liiketoiminnan rahavirta

352 36 482 532 295 284 291 246  78 236 -43

Bruttoinvestoinnit (ilman liiketoimintojen yhdistämistä ja käyttöoikeudomaisuuseriä)

125 112 97 89 79 79 66 60  44 46 54

    joista ylläpitoinvestointien osuus, %

46 % 33% 40 % 40 % 77 % 47 % 56 % 67 %  82 % 80 % 76 %

Käyttöomaisuuden myynnit

6 2 2 1 6 6 2 2  3 4 4

Liiketoimintojen yhdistäminen, hankituilla rahavaroilla ja lainojen takaisinmaksulla vähennettynä

-415 117 -15 -48 -163 -2 - -  -323 - -3

Rahavirta investointien jälkeen

-181 56 382 -60 58 208 227 188  -287 -194 -97

 

 

Bruttoinvestointien (pois lukien liiketoimintojen yhdistämiset ja käyttöoikeusomaisuuserät) maantieteellinen jakautuminen, milj. euroa

Valmet bruttoinvestoinnit