Valmet Oyj: Muutos arvopaperimarkkinalain 9 luvun pykälän 5 mukaiseen ilmoitukseen: Oras Invest Oy:n omistus Valmetissa on ylittänyt 10 prosenttia

Valmet Oyj: Muutos arvopaperimarkkinalain 9 luvun pykälän 5 mukaiseen ilmoitukseen: Oras Invest Oy:n omistus Valmetissa on ylittänyt 10 prosenttia

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 2.2.2024 klo 16.45

 

Valmet Oyj on 2.2.2024 vastaanottanut Oras Invest Oy:ltä korjauksen koskien 30.1.2024 Oras Invest Oy:ltä vastaanotettua ilmoitusta. Korjatussa ilmoituksessa osakkeiden ja äänten lukumäärä, osakkeiden ja äänten %-osuus sekä päivämäärä, jolloin omistus nousi yli 10 prosentin rajan, on muutettu. Oras Invest Oy:n mukaan osakkeiden ja äänten oikea lukumäärä on 50 000 kpl korkeampi kuin alkuperäisessä ilmoituksessa, ja ylityspäivämäärä kolme päivää aikaisemmin kuin alkuperäisessä ilmoituksessa.

 

Korjattu ilmoitus sekä tiedot on esitetty alla.

 

Valmet Oyj (”Valmet”) on 2.2.2024 vastaanottanut Oras Invest Oy:ltä seuraavan arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, ”AML”) mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Oras Invest Oy:n omistus- ja ääniosuus Valmetissa on 26.1.2024 noussut yli 10 prosentin rajan.

 

Valmetilla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 184 529 605.

 

Oras Invest Oy:n kokonaisosuus ilmoituksen mukaan:

 

 

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu

%-osuus (A+B)

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

10,22 %

-

10,22 %

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

5,04 %

-

5,04 %

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

 

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/ osakelaji

ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI4000074984

18 850 000

-

10,22 %

-

A YHTEENSÄ

18 850 000

10,22 %

 

 

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely