Valmetin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2022: Saadut tilaukset kasvoivat 5,2 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 533 miljoonaan euroon vuonna 2022

Valmetin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2022: Saadut tilaukset kasvoivat 5,2 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 533 miljoonaan euroon vuonna 2022

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 2. helmikuuta 2023 klo 13.00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Alkaen 1. tammikuuta 2022 Valmetilla on uusi taloudellisen raportoinnin rakenne, joka koostuu kolmesta raportoitavasta segmentistä (segmentti): Palvelut, Automaatio ja Prosessiteknologiat. Palvelut-segmentti sisältää Palvelut-liiketoimintalinjan. Automaatio-segmentti sisältää Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan (aiemmin nimeltään Automaatio) ja 1. huhtikuuta 2022 alkaen myös Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan. Prosessiteknologiat-segmentti sisältää Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjat.

 

Loka–joulukuu 2022: Liikevaihto, vertailukelpoinen EBITA ja vertailukelpoinen EBITA-marginaali kasvoivat

         Saadut tilaukset kasvoivat 27 prosenttia 1 385 miljoonaan euroon (1 093 milj. euroa).

           Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa kolmessa segmentissä.

           Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Pohjois-Amerikassa, pysyivät edellisvuoden tasolla EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja laskivat Etelä-Amerikassa.

         Liikevaihto kasvoi 28 prosenttia 1 540 miljoonaan euroon (1 199 milj. euroa).

           Liikevaihto kasvoi kaikissa kolmessa segmentissä.

         Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) kasvoi 33 prosenttia 196 miljoonaan euroon (147 milj. euroa).

           Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

         Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 12,7 prosenttia (12,2 %).

         Osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa (0,67 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,80 euroa (0,69 euroa).

         Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -6 miljoonaa euroa (8 milj. euroa).

         Liiketoiminnan rahavirta oli -13 miljoonaa euroa (96 milj. euroa).

Tammi–joulukuu 2022: Liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat, mutta vertailukelpoinen EBITA-marginaali laski

         Saadut tilaukset kasvoivat 10 prosenttia 5 194 miljoonaan euroon (4 740 milj. euroa).

           Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laskivat Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Saadut tilaukset kasvoivat Pohjois-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella, pysyivät edellisvuoden tasolla EMEA-alueella ja laskivat Etelä-Amerikassa ja Kiinassa.

         Liikevaihto kasvoi 29 prosenttia 5 074 miljoonaan euroon (3 935 milj. euroa).

           Liikevaihto kasvoi kaikissa kolmessa segmentissä.

         Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) kasvoi 24 prosenttia 533 miljoonaan euroon (429 milj. euroa).

           Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

         Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 10,5 prosenttia (10,9 %).

         Osakekohtainen tulos oli 1,92 euroa (1,98 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,37 euroa (2,09 euroa).

         Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 17 miljoonaa euroa (19 milj. euroa).

         Liiketoiminnan rahavirta oli 36 miljoonaa euroa (482 milj. euroa).

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 1,30 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Ehdotettu osinko vastaa 68 prosenttia nettotuloksesta.

Tulosohjeistus vuodelle 2023

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2023 kasvaa verrattuna vuoteen 2022 (5 074 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2023 kasvaa verrattuna vuoteen 2022 (533 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palveluille, virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille, energialle, ja kartongille ja paperille, hyvän/tyydyttävän markkinanäkymän sellulle, sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän pehmopaperille.

Lyhyen aikavälin markkinanäkymä koskee raportointikautta seuraavaa kuuden kuukauden jaksoa. Se perustuu asiakasaktiviteettiin (50 %) ja Valmetin kapasiteetin käyttöasteeseen (50 %). Asteikko on ”heikko–tyydyttävä–hyvä”.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat vuonna 2022

"Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 5,2 miljardiin euroon vuonna 2022. Tilauskantamme vuoden 2022 lopussa oli 4,4 miljardia euroa, 307 miljoonaa euroa korkeampi kuin 2021 lopussa. Liikevaihto kasvoi 5,1 miljardiin euroon. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi 533 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa, että olemme pystyneet nostamaan Valmetin vertailukelpoista EBITA-tulosta yhdeksänä perättäisenä vuonna itsenäisenä yhtiönä. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali laski 10,5 prosenttiin vuonna 2022, kun kustannusinflaatio vaikutti marginaaleihin. Valmetin tavoitteena on kompensoida kustannusinflaatio paremmalla tuottavuudella, hankintasäästöillä ja hinnankorotuksilla.

Huhtikuussa saavutimme tärkeän strategisen merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin, ja toivotimme noin 3 000 uutta työtoveria tervetulleeksi yhtiöön. Nyt sulautumisen jälkeen Valmetilla on suuri vakaa liiketoiminta ja asiakkaillemme ainutlaatuinen, kilpailukykyinen tarjooma, joka kattaa prosessiteknologiat, automaatiojärjestelmät, virtauksensäätöratkaisut sekä palvelut. Olemme tyytyväisiä integraation etenemiseen ja uuden Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan vahvaan alkuun.

Neles-fuusion ja hyvän orgaanisen kasvun ansiosta Valmetin saadut tilaukset Palveluista ja Automaatiosta koostuvasta vakaasta liiketoiminnasta kasvoivat 2,8 miljardiin euroon vuonna 2022, ja liikevaihto kasvoi 2,6 miljardiin euroon. Palvelut- ja Automaatio-segmentit toivat Valmetin vertailukelpoiseen EBITA-tulokseen 427 miljoonaa euroa vuonna 2022. Valmetin vakaassa liiketoiminnassa on monia etuja: se on toistuvaa ja ennakoitavaa, se tuo sietokykyä liiketoiminnan suhdannevaihteluille, tekee Valmetin tilausvirrasta vähemmän syklistä, ja sen tulevaisuuden kasvumahdollisuudet ovat hyvät.

Kestävä kehitys on integroitu täysin Valmetin strategiaan ja toimintaan kattavan Sustainability 360o -ohjelman kautta. Vuonna 2022 Valmet sai jälleen tunnustusta kestävän kehityksen työnsä edistymisestä erilaisissa ulkoisissa arvioinneissa. Yhtiö valittiin jo yhdeksäntenä peräkkäisenä vuonna Dow Jonesin maailman ja Euroopan kestävän kehityksen indekseihin ja se sai A- arvosanan CDP:n ilmastoluokituksessa.

Ukrainan sodan sekä taloudellisen ja poliittisen kehityksen aiheuttaman globaalin turbulenssin odotetaan jatkuvan. Viime vuodet ovat osoittaneet, että me Valmetilla pystymme sopeutumaan jatkuvaan muutokseen hyvin, ja tulemme jatkamaan työtä resilienssin säilyttämiseksi myös tulevaisuudessa. Valmetilla on ainutlaatuinen tarjooma, jota tukevat suotuisat megatrendit. Aloitamme vuoden 2023 luottavaisin mielin."

Valmetin ja Neleksen sulautuminen

Valmet tiedotti 2. heinäkuuta 2021, että Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Molempien yhtiöiden 22. syyskuuta 2021 pidetyt ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumisen. Valmet ja Neles olivat saaneet kaikki kilpailua koskevat hyväksynnät Neleksen fuusioimiselle Valmetiin 21. maaliskuuta 2022. Valmetin yhtiökokous 22. maaliskuuta 2022 päätti jakaa osinkoa 1,20 euroa osakkeelta, ja Neleksen yhtiökokous 22. maaliskuuta 2022 päätti jakaa osinkoa 0,266 euroa osakkeelta sulautumissuunnitelman mukaisesti. Lisäksi Neleksen hallitus päätti 22. maaliskuuta 2022 2,00 euron osakekohtaisesta lisävarojenjaosta sulautumissuunnitelman mukaisesti. Osinkojen maksu ja Neleksen lisävarojenjako 2,00 euroa osakkeelta tapahtuivat 31. maaliskuuta 2022. Valmetin ja Neleksen sulautuminen rekisteröitiin kaupparekisteriin 1. huhtikuuta 2022.

Valmet solmi 2. heinäkuuta 2021 sopimuksen 350 miljoonan euron määräaikaisista luottosopimuksista Danske Bank A/S:n ja Nordea Bank Abp:n kanssa. Määräaikaisten luottosopimusten syndikointi saatiin päätökseen 20. lokakuuta 2021. Lainat käytettiin Valmetin ja Neleksen olemassa olevien velkojen jälleenrahoittamiseen sulautumisen yhteydessä. Neleksen alun perin solmima 215 miljoonan euron (alun perin 301 miljoonan euron) lainajärjestely siirtyi Valmetille sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä. Lainajärjestelyä käytettiin rahoittamaan lisävarojenjakoa Neleksen osakkeenomistajille. Lainajärjestely maksettiin pois joulukuussa 2022.

Valmetin ja Neleksen hallitukset hyväksyivät 22. maaliskuuta 2022 yhtiöiden välisen lainasopimuksen koskien Valmetille maksettavaa osuutta Neleksen 2,00 euron osakekohtaisesta lisävarojenjaosta. Lainasopimuksen mukaisesti Valmetille Neleksen osakkeenomistajana kuuluvaa osuutta lisävarojenjaosta ei maksettu Valmetille käteisenä Neleksen muille osakkeenomistajille maksettavan lisävarojenjaon yhteydessä, vaan Valmetille maksettava määrä kirjattiin Neleksen velaksi Valmetille.

Valmet ja Neles olivat erillisiä listattuja yhtiöitä sulautumisen täytäntöönpanoon asti. Valmet tiedotti 1. huhtikuuta 2022, että Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n välinen sulautuminen on rekisteröity ja Valmetin ja Neleksen liiketoimintojen yhdistäminen suoritettu. Neles yhdistellään Valmetiin 1. huhtikuuta 2022 alkaen, ja se muodostaa Valmetin viidennen Virtauksensäätö-nimisen liiketoimintalinjan. Sulautumisen jälkeen Valmetin liiketoimintalinjat ovat Palvelut, Virtauksensäätö, Automaatiojärjestelmät, Paperit, sekä Sellu ja Energia. Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan aiempi nimi oli Automaatio.

Neleksen viimeinen osakkeenomistajien kokous pidettiin 22. kesäkuuta 2022 Vantaalla. Osakkeenomistajien kokous vahvisti osakeyhtiölain 16 luvun 17 § mukaisena lopputilityksenä Neleksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ajanjaksolta 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2022. Lisäksi osakkeenomistajien kokous päätti myöntää vastuuvapauden Neleksen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Virtauksensäädön yhdistäminen Valmetiin

Virtauksensäädön (entinen Neles) yhdistäminen Valmetiin etenee suunnitellusti. Valmetin koko tarjooman aktiivinen myynti ja markkinointi aloitettiin toisella vuosineljänneksellä, ja Valmet sai useita pakettitilauksia vuonna 2022. Suurin osa kustannussynergiatoimenpiteistä toimintojen kustannuksia, yhteisiä toimipaikkoja ja toimitusketjua koskien implementoitiin jo vuoden 2022 aikana. Valmet odottaa 25 miljoonan euron vuosittaisia synergiaetuja, joista noin 60 prosenttia on tarkoitus saavuttaa vuoden 2023 loppuun mennessä ja noin 90 prosenttia vuoden 2024 loppuun mennessä. Valmetin saadut tilaukset sisälsivät noin 10 miljoonan euron synergiavaikutuksen vuonna 2022. Vuoden 2022 loppuun mennessä saavutetut annualisoidut kustannussynergiat olivat noin 12 miljoonaa euroa. Noin puolet saavutetuista annualisoiduista synergioista toteutuivat kustannussäästöinä vuonna 2022.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Venäjään kohdistuvat pakotteet

Johtuen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan Valmet arvioi uudelleen keskeiset sopimusvelvoitteet, projektiaikataulut sekä tunnistetut riskit projekteissa, joissa on toimituksia Venäjälle. Arvioinnin perusteella Valmet tunnisti projekteja, jotka eivät liikevaihdon tulouttamisen näkökulmasta täytä asiakassopimuksen kriteerejä, ja peruutti noin 80 miljoonaa euroa tilauskannastaan vuoden 2022 aikana.

Valmet tiedotti 3. kesäkuuta 2022, että yhtiö on käynnistänyt henkilöstövähennykset, joiden seurauksena henkilöstömäärä Venäjällä vähenee ensimmäisessä toteutusvaiheessa 50 prosenttia. Toinen vaihe toteutettiin syksyllä, ja se johti uusiin henkilöstövähennyksiin sekä yhden yhtiön lopettamiseen. Tämän seurauksena Valmet kirjasi vuoden 2022 aikana uudelleenjärjestelyistä, varojen arvonalentumisista ja muista poikkeuksellisista tekijöistä johtuen noin 20 miljoonaa euroa kuluja, jotka aiheutuivat Valmetin päätöksestä vetäytyä Venäjältä. Nämä kustannukset on raportoitu hankinnan ja valmistuksen kustannuksina, myynnin ja hallinnon yleiskustannuksina ja liiketoiminnan muina kuluina. Ne on raportoitu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, eivätkä ne siten vaikuta vertailukelpoiseen EBITA:an. Vuoden 2022 lopussa Valmetilla oli Venäjällä yhteensä noin 30 työntekijää, jotka toimivat pääasiassa hallinnon, suunnittelun ja huollon tehtävissä. Valmetilla ei ole tuotantoa Venäjällä. Noin 2 prosenttia Valmetin liikevaihdosta tuli Venäjän toiminnoista vuonna 2021.

Valmet tulee vetäytymään Venäjältä kokonaan ja jatkaa vetäytymisen vaiheittaista toteuttamista sitä mukaa, kun toteuttamisen vaihtoehtojen tarkastelu on saatettu kaikilta osin päätökseen. Valmet noudattaa kaikkia pakotteita ja vientimääräyksiä, joilla on vaikutusta liiketoimintaan Venäjällä ja Valko-Venäjällä ja seuraa aktiivisesti tilanteen kehittymistä.

 

Avainluvut1

Milj. euroa

Q4/2022

Q4/2021

Muutos

2022

2021

Muutos

Saadut tilaukset

 1 385

1 093

 27  %

 5 194

4 740

 10  %

Tilauskanta2

 4 403

4 096

 7  %

 4 403

4 096

 7  %

Liikevaihto

 1 540

1 199

 28  %

 5 074

3 935

 29  %

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA)

 196

147

 33  %

 533

429

 24  %

% liikevaihdosta

 12,7 %

 12,2 %

 

 10,5  %

 10,9 %

 

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)

 190

155

 23  %

 550

448

 23  %

% liikevaihdosta

 12,3 %

 12,9 %

 

 10,8  %

 11,4 %

 

Liikevoitto (EBIT)

 156

143

 9  %

 436

399

 9  %

% liikevaihdosta

 10,1 %

 11,9 %

 

 8,6  %

 10,1 %

 

Tulos ennen veroja

 152

142

 7  %

 431

395

 9  %

Tulos

 121

100

 22  %

 338

296

 14  %

Osakekohtainen tulos, euroa

 0,66

0,67

 -1  %

 1,92

1,98

 -3  %

Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3

 0,80

0,69

 15  %

 2,37

2,09

 13  %

Oma pääoma per osake, euroa2

 13,55

8,87

 53  %

 13,55

8,87

 53  %

Liiketoiminnan rahavirta

 -13

96

 

 36

482

 -93  %

Rahavirta investointien jälkeen

 -45

71

 

 56

382

 -85  %

Oman pääoman tuotto (ROE)

 

 

 

 18  %

 24  %

 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja

 

 

 

 18  %

 24  %

 

Omavaraisuusaste2

 

 

 

 49  %

 42  %

 

Nettovelkaantuneisuusaste2

 

 

 

 20  %

 -7  %

 

1   Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 63.

2   Kauden lopussa

3   Oikaistu osakekohtainen tulos on uusi vaihtoehtoinen tunnusluku, jossa ei ole mukana liiketoimintojen yhdistämisistä johtuvaa käyvän arvon oikaisun vaikutusta, verovaikutus huomioituna. Oikaistu osakekohtainen tulos auttaa taloudellisen tiedon käyttäjiä tekemään tarkoituksenmukaisempia analyysejä Valmetin toiminnan tuloksellisuudesta ja se esitetään vertailutietoineen Q2/2022 alkaen.

 

 

Segmenttien avainluvut

Saadut tilaukset, milj. euroa

Q4/2022

Q4/2021

Muutos

2022

2021

Muutos

Palvelut

 418

 387

 8 %

 1 756

 1 481

 19  %

Automaatio

 324

 119

> 100 %

 1 081

 467

> 100 %

Virtauksensäätö

 189

 

 

 576

 

 

Automaatiojärjestelmät

 135

 119

 13 %

 505

 467

 8  %

Prosessiteknologiat

 644

 587

 10 %

 2 356

 2 793

 -16  %

Sellu ja energia

 280

 237

 18 %

 1 072

 1 160

 -8  %

Paperit

 364

 350

 4 %

 1 285

 1 634

 -21  %

Yhteensä

 1 385

 1 093

 27 %

 5 194

 4 740

 10  %

 

Liikevaihto, milj. euroa

Q4/2022

Q4/2021

Muutos

2022

2021

Muutos

Palvelut

 505

 413

 22 %

 1 606

 1 360

 18  %

Automaatio

 363

 160

> 100 %

 1 040

 412

> 100 %

Virtauksensäätö

 191

 

 

 551

 

 

Automaatiojärjestelmät

 172

 160

 8 %

 489

 412

 19  %

Prosessiteknologiat

 672

 626

 7 %

 2 428

 2 163

 12  %

Sellu ja energia

 284

 302

 -6 %

 1 081

 1 022

 6  %

Paperit

 388

 324

 20 %

 1 347

 1 141

 18  %

Yhteensä

 1 540

 1 199

 28 %

 5 074

 3 935

 29  %

 

Vertailukelpoinen EBITA, milj. euroa

Q4/2022

Q4/2021

Muutos

2022

2021

Muutos

Palvelut

 95

 71

 33  %

 237

 204

 16  %

Automaatio

 78

 40

 93  %

 190

 79

> 100 %

Prosessiteknologiat

 38

 45

 -17  %

 145

 175

 -17  %

Muut

 -14

 -10

 39  %

 -39

 -30

 30  %

Yhteensä

 196

 147

 33  %

 533

 429

 24  %

 

Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta

Q4/2022

Q4/2021

 

2022

2021

 

Palvelut

 18,7  %

 17,2  %

 

 14,8  %

 15,0  %

 

Automaatio

 21,4  %

 25,2  %

 

 18,3  %

 19,2  %

 

Prosessiteknologiat

 5,6  %

 7,2  %

 

 6,0  %

 8,1  %

 

Yhteensä

 12,7  %

 12,2  %

 

 10,5  %

 10,9  %

 

 

EBITA, milj. euroa

Q4/2022

Q4/2021

Muutos

2022

2021

Muutos

Palvelut

 94

 72

 31  %

 228

 210

 9  %

Automaatio

 71

 43

 64  %

 170

 83

> 100 %

Prosessiteknologiat

 36

 44

 -16  %

 134

 173

 -22  %

Muut

 -11

 -4

> 100 %

 18

 -18

 

Yhteensä

 190

 155

 23  %

 550

 448

 23  %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://valmet.videosync.fi/2022-q4 torstaina 2. helmikuuta 2023 klo 14.00. Webcast-lähetyksessä toimitusjohtaja Pasi Laine sekä talousjohtaja Katri Hokkanen esittelevät tuloksen.

Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä alla olevasta linkistä:

https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009887

Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistumista varten. Mikäli haluat esittää kysymyksiä konferenssin aikana, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi kysymysjonoon.

Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuutta voi seurata myös Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

 

 

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely