Valmetin puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2022: Saadut tilaukset kasvoivat 1,3 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 122 miljoonaan euroon toisella neljänneksellä

Valmetin puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2022: Saadut tilaukset kasvoivat 1,3 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 122 miljoonaan euroon toisella neljänneksellä

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 27. heinäkuuta 2022 klo 14.00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Alkaen 1. tammikuuta 2022 Valmetilla on uusi taloudellisen raportoinnin rakenne, joka koostuu kolmesta raportoitavasta segmentistä (segmentti): Palvelut, Automaatio ja Prosessiteknologiat. Palvelut-segmentti sisältää Palvelut-liiketoimintalinjan. Automaatio-segmentti sisältää Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan (aiemmin nimeltään Automaatio) ja 1. huhtikuuta 2022 alkaen myös Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan. Prosessiteknologiat-segmentti sisältää Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjat.

Oikaistu osakekohtainen tulos on uusi vaihtoehtoinen tunnusluku, jossa ei ole mukana liiketoimintojen yhdistämisistä johtuvaa käyvän arvon oikaisun vaikutusta, verovaikutus huomioituna. Oikaistu osakekohtainen tulos auttaa taloudellisen tiedon käyttäjiä tekemään tarkoituksenmukaisempia analyysejä Valmetin toiminnan tuloksellisuudesta ja se esitetään vertailutietoineen Q2/2022 alkaen.

Huhti–kesäkuu 2022: Vertailukelpoinen EBITA kasvoi mutta vertailukelpoinen EBITA-marginaali laski

         Saadut tilaukset kasvoivat 6 prosenttia 1 306 miljoonaan euroon (1 228 milj. euroa).

           Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laskivat Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Saadut tilaukset kasvoivat Pohjois-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella ja EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja laskivat Etelä-Amerikassa ja Kiinassa. 

         Liikevaihto kasvoi 36 prosenttia 1 286 miljoonaan euroon (943 milj. euroa).

           Liikevaihto kasvoi Automaatio-, Palvelut- ja Prosessiteknologiat-segmenteissä.

         Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) kasvoi 29 prosenttia 122 miljoonaan euroon (95 milj. euroa).

           Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

         Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 9,5 prosenttia (10,1 %).

         Osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (0,43 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (0,45 euroa).

         Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 32 miljoona euroa (2 milj. euroa).

         Liiketoiminnan rahavirta oli -85 miljoonaa euroa (180 milj. euroa).

         Huhti–kesäkuu oli ensimmäinen vuosineljännes, kun Virtauksensäätö oli osa Valmetia.

 

Tammi–kesäkuu 2022: Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi

         Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 2 631 miljoonaa euroa (2 540 milj. euroa).

           Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laskivat Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Saadut tilaukset kasvoivat Pohjois-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella ja EMEA-alueella ja laskivat Etelä-Amerikassa ja Kiinassa.

         Liikevaihto kasvoi 25 prosenttia 2 246 miljoonaan euroon (1 801  milj. euroa).

           Liikevaihto kasvoi Automaatio-, Palvelut- ja Prosessiteknologiat-segmenteissä.

         Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) kasvoi 15 prosenttia 202 miljoonaan euroon (175 milj. euroa).

           Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

         Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 9,0 prosenttia (9,7 %).

         Osakekohtainen tulos oli 0,87 euroa (0,81 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,05 euroa (0,86 euroa).

         Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 27 miljoonaa euroa (11 milj. euroa).

         Liiketoiminnan rahavirta oli -65 miljoonaa euroa (328 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2022

Valmet toistaa 1. huhtikuuta 2022 antamansa ohjeistuksen, jonka mukaan Valmet arvioi, huomioon ottaen sulautumisen Neleksen kanssa, että liikevaihto vuonna 2022 kasvaa verrattuna vuoteen 2021 (3 935 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2022 kasvaa verrattuna vuoteen 2021 (429 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä sellulle on heikentynyt tasolle hyvä/tyydyttävä (aiemmin hyvä), ja että lyhyen aikavälin markkinanäkymä energialle on parantunut hyväksi (aiemmin tyydyttävä). Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palveluille, virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille, ja kartongille ja paperille sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän pehmopaperille.

Lyhyen aikavälin markkinanäkymä koskee raportointikautta seuraavaa kuuden kuukauden jaksoa. Se perustuu asiakasaktiviteettiin (50 %) ja Valmetin kapasiteetin käyttöasteeseen (50 %). Asteikko on ”heikko–tyydyttävä–hyvä”.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Vahva alku Virtauksensäädölle osana Valmetia

"Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 1 306 miljoonaan euroon vuoden 2022 toisella neljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laskivat Prosessiteknologiat-segmentissä. Tilauskantamme kasvoi 4 784 miljoonaan euroon ja oli 688 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuoden 2021 lopussa.

Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoimintalinjoilla. Tämä on hyvä saavutus, kun Kiinan sulkutoimet, Ukrainan sota ja tulipalo yhdellä Suomen toimipaikoistamme vaikuttivat toimintoihin vuosineljänneksen aikana. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi, mutta vertailukelpoinen EBITA-marginaali laski. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Automaatiossa ja Palveluissa ja laski Prosessiteknologioissa. Kustannusinflaatio  vaikutti Valmetin marginaaleihin vuosineljänneksen aikana. Valmetin tavoitteena on kompensoida kustannusinflaatio ainakin osittain paremmalla tuottavuudella, hankintasäästöillä ja hinnankorotuksilla.

Neleksen sulautuminen Valmetiin toteutui 1. huhtikuuta 2022, ja Neleksestä tuli Valmetin viides liiketoimintalinja, Virtauksensäätö. Virtauksensäätö on osa Valmetin Automaatio-segmenttiä. Virtauksensäädön yhdistäminen Valmetiin etenee suunnitellusti. Valmetin koko tarjooman aktiivinen myynti ja markkinointi sekä useiden kustannussynergiatoimenpiteiden toteutus aloitettiin vuosineljänneksen aikana. Asiakkaamme antavat arvoa Valmetin ainutlaatuiselle tarjoomalle, joka yhdistää prosessiteknologiat, automaation ja palvelut."

Valmetin ja Neleksen sulautuminen

Valmet tiedotti 2. heinäkuuta 2021, että Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Molempien yhtiöiden 22. syyskuuta 2021 pidetyt ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumisen. Valmet ja Neles olivat saaneet kaikki kilpailua koskevat hyväksynnät Neleksen fuusioimiselle Valmetiin 21. maaliskuuta 2022. Valmetin yhtiökokous 22. maaliskuuta 2022 päätti jakaa osinkoa 1,20 euroa osakkeelta, ja Neleksen yhtiökokous 22. maaliskuuta 2022 päätti jakaa osinkoa 0,266 euroa osakkeelta sulautumissuunnitelman mukaisesti. Lisäksi Neleksen hallitus päätti 22. maaliskuuta 2022 2,00 euron osakekohtaisesta lisävarojenjaosta sulautumissuunnitelman mukaisesti. Osinkojen maksu ja Neleksen lisävarojenjako 2 euroa osakkeelta tapahtuivat 31. maaliskuuta 2022. Valmetin ja Neleksen sulautuminen rekisteröitiin kaupparekisteriin 1. huhtikuuta 2022.

Valmet solmi 2. heinäkuuta 2021 sopimuksen 350 miljoonan euron määräaikaisista luottosopimuksista Danske Bank A/S:n ja Nordea Bank Abp:n kanssa. Määräaikaisten luottosopimusten syndikointi saatiin päätökseen 20. lokakuuta 2021. Lainat käytettiin Valmetin ja Neleksen olemassa olevien velkojen jälleenrahoittamiseen sulautumisen yhteydessä. Neleksen alun perin solmima 215 miljoonan euron (alun perin 301 miljoonan euron) lainajärjestely siirtyi Valmetille sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä. Lainajärjestelyä käytettiin rahoittamaan lisävarojenjakoa Neleksen osakkeenomistajille.

Valmetin ja Neleksen hallitukset hyväksyivät 22. maaliskuuta 2022 yhtiöiden välisen lainasopimuksen koskien Valmetille maksettavaa osuutta Neleksen 2,00 euron osakekohtaisesta lisävarojenjaosta. Lainasopimuksen mukaisesti Valmetille Neleksen osakkeenomistajana kuuluvaa osuutta lisävarojenjaosta ei maksettu Valmetille käteisenä Neleksen muille osakkeenomistajille maksettavan lisävarojenjaon yhteydessä, vaan Valmetille maksettava määrä kirjattiin Neleksen velaksi Valmetille.

Valmet ja Neles olivat erillisiä listattuja yhtiöitä sulautumisen täytäntöönpanoon asti. Valmet tiedotti 1. huhtikuuta 2022, että Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n välinen sulautuminen on rekisteröity ja Valmetin ja Neleksen liiketoimintojen yhdistäminen suoritettu. Neles yhdistellään Valmetiin 1. huhtikuuta 2022 alkaen, ja se muodostaa Valmetin viidennen Virtauksensäätö-nimisen liiketoimintalinjan. Sulautumisen jälkeen Valmetin liiketoimintalinjat ovat Palvelut, Virtauksensäätö, Automaatiojärjestelmät, Paperit sekä Sellu ja Energia. Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan aiempi nimi oli Automaatio.

Neleksen viimeinen osakkeenomistajien kokous pidettiin 22. kesäkuuta 2022 Vantaalla. Osakkeenomistajien kokous vahvisti osakeyhtiölain 16 luvun 17 § mukaisena lopputilityksenä Neleksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ajanjaksolta 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2022. Lisäksi osakkeenomistajien kokous päätti myöntää vastuuvapauden Neleksen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Virtauksensäädön yhdistäminen Valmetiin

Virtauksensäädön (entinen Neles) yhdistäminen Valmetiin etenee suunnitellusti. Valmetin koko tarjooman aktiivinen myynti ja markkinointi käynnistyi toisella vuosineljänneksellä. Useiden kustannussynergiatoimenpiteiden toimeenpano toimintojen kustannuksia, yhteisiä toimipaikkoja ja toimitusketjua koskien aloitettiin. Valmet odottaa 25 miljoonan euron vuosittaisia synergiaetuja, joista noin 60 prosenttia saavutetaan vuoden 2023 loppuun mennessä ja noin 90 prosenttia vuoden 2024 loppuun mennessä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Venäjään kohdistuvat pakotteet

Johtuen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan Valmet arvioi uudelleen keskeiset sopimusvelvoitteet, projektiaikataulut sekä tunnistetut riskit projekteissa, joissa on toimituksia Venäjälle. Arvioinnin perusteella Valmet tunnisti projekteja, jotka eivät liikevaihdon tulouttamisen näkökulmasta täytä asiakassopimuksen kriteerejä, ja siten peruutti noin 80 miljoonaa euroa tilauskannastaan 30. kesäkuuta 2022.

Valmet tiedotti 3. kesäkuuta 2022, että yhtiö on käynnistänyt henkilöstövähennykset, joiden seurauksena henkilöstömäärä Venäjällä vähenee ensimmäisessä toteutusvaiheessa 50 prosenttia. Valmet kirjasi tammi–kesäkuussa 2022 uudelleenjärjestelyistä, varojen arvonalentumisista ja muista poikkeuksellisista tekijöistä johtuen noin 20 miljoonaa euroa kuluja, jotka aiheutuivat Valmetin päätöksestä vetäytyä Venäjältä. Nämä kustannukset on raportoitu hankinnan ja valmistuksen kustannuksina, myynnin ja hallinnon yleiskustannuksina ja liiketoiminnan muina kuluina. Ne on raportoitu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, eivätkä ne siten vaikuta vertailukelpoiseen EBITA:an. Kesäkuun 2022 lopussa Valmetilla oli Venäjällä yhteensä noin 80 työntekijää, jotka toimivat pääasiassa myynnin, suunnittelun, huollon ja taloushallinnon tehtävissä. Valmetilla ei ole tuotantoa Venäjällä. Noin 2 prosenttia Valmetin liikevaihdosta tuli Venäjän toiminnoista vuonna 2021. 

Valmet tulee vetäytymään Venäjältä kokonaan ja jatkaa vetäytymisen vaiheittaista toteuttamista sitä mukaa, kun toteuttamisen vaihtoehtojen tarkastelu on saatettu kaikilta osin päätökseen. Valmet noudattaa kaikkia pakotteita ja vientimääräyksiä, joilla on vaikutusta liiketoimintaan Venäjällä ja Valko-Venäjällä ja seuraa aktiivisesti tilanteen kehittymistä.

 

Avainluvut1

Milj. euroa

Q2/2022

Q2/2021

Muutos

Q1–Q2/
2022

Q1–Q2/
2021

Muutos

Saadut tilaukset

 1 306

1 228

 6  %

 2 631

2 540

 4  %

Tilauskanta2

 4 784

4 019

 19  %

 4 784

4 019

 19  %

Liikevaihto

 1 286

943

 36  %

 2 246

1 801

 25  %

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA)

 122

95

 29  %

 202

175

 15  %

% liikevaihdosta

 9,5 %

 10,1 %

 

 9,0  %

 9,7 %

 

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)

 154

97

 59  %

 229

186

 23  %

% liikevaihdosta

 12,0 %

 10,3 %

 

 10,2  %

 10,3 %

 

Liikevoitto (EBIT)

 120

85

 42  %

 183

161

 14  %

% liikevaihdosta

 9,4 %

 9,0 %

 

 8,2  %

 8,9 %

 

Tulos ennen veroja

 120

83

 44  %

 182

158

 15  %

Tulos

 101

64

 58  %

 146

121

 20  %

Osakekohtainen tulos, euroa

 0,55

0,43

 28  %

 0,87

0,81

 8  %

Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa

 0,68

0,45

 51  %

 1,05

0,86

 21  %

Oma pääoma per osake, euroa2

 12,78

7,61

 68  %

 12,78

7,61

 68  %

Liiketoiminnan rahavirta

 -85

180

 

 -65

328

 

Rahavirta investointien jälkeen

 18

168

 -89  %

 12

293

 -96  %

Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)

 

 

 

 16  %

 21  %

 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)

 

 

 

 15  %

 20  %

 

Omavaraisuusaste2

 

 

 

 46  %

 39  %

 

Nettovelkaantuneisuusaste2

 

 

 

 22  %

 -1  %

 

1   Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 60.

2   Kauden lopussa

 

 

Segmenttien avainluvut

Saadut tilaukset, milj. euroa

Q2/2022

Q2/2021

Muutos

Q1–Q2/
2022

Q1–Q2/
2021

Muutos

Palvelut

 460

 370

 24 %

 911

 752

 21  %

Automaatio

 305

 116

> 100 %

 452

 239

 89  %

Virtauksensäätö

 198

 

 

 198

 

 

Automaatiojärjestelmät

 107

 116

 -8 %

 253

 239

 6  %

Prosessiteknologiat

 542

 742

 -27 %

 1 268

 1 549

 -18  %

Sellu ja energia

 254

 320

 -21 %

 581

 778

 -25  %

Paperit

 288

 423

 -32 %

 688

 772

 -11  %

Yhteensä

 1 306

 1 228

 6 %

 2 631

 2 540

 4  %

 

Liikevaihto, milj. euroa

Q2/2022

Q2/2021

Muutos

Q1–Q2/
2022

Q1–Q2/
2021

Muutos

Palvelut

 403

 337

 20 %

 720

 625

 15  %

Automaatio

 292

 94

> 100 %

 380

 161

> 100 %

Virtauksensäätö

 177

 

 

 177

 

 

Automaatiojärjestelmät

 115

 94

 23 %

 203

 161

 26  %

Prosessiteknologiat

 591

 512

 15 %

 1 146

 1 015

 13  %

Sellu ja energia

 266

 236

 13 %

 542

 463

 17  %

Paperit

 325

 277

 18 %

 604

 552

 9  %

Yhteensä

 1 286

 943

 36 %

 2 246

 1 801

 25  %

 

Vertailukelpoinen EBITA, milj. euroa

Q2/2022

Q2/2021

Muutos

Q2/2022

Q2/2021

Muutos

Palvelut

 57

 47

 22  %

 88

 83

 6  %

Automaatio

 50

 15

> 100 %

 60

 20

> 100 %

Prosessiteknologiat

 31

 41

 -24  %

 71

 84

 -15  %

Muut

 -15

 -8

 -89  %

 -18

 -12

 -53  %

Yhteensä

 122

 95

 29  %

 202

 175

 15  %

 

Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta

Q2/2022

Q2/2021

 

Q1–Q2/
2022

Q1–Q2/
2021

 

Palvelut

 14,2  %

 13,9  %

 

 12,2  %

 13,3  %

 

Automaatio

 17,0  %

 16,4  %

 

 15,9  %

 12,6  %

 

Prosessiteknologiat

 5,2  %

 8,0  %

 

 6,2  %

 8,2  %

 

Yhteensä

 9,5  %

 10,1  %

 

 9,0  %

 9,7  %

 

 

EBITA, milj. euroa

Q2/2022

Q2/2021

Muutos

Q1–Q2/
2022

Q1–Q2/
2021

Muutos

Palvelut

 49

 47

 4  %

 80

 89

 -10  %

Automaatio

 41

 16

> 100 %

 51

 20

> 100 %

Prosessiteknologiat

 24

 41

 -41  %

 62

 83

 -25  %

Muut

 40

 -7

 

 36

 -6

 

Yhteensä

 154

 97

 59  %

 229

 186

 23  %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://valmet.videosync.fi/2022-q2 keskiviikkona 27. heinäkuuta 2022 klo 15.00 Suomen aikaa. Toimitusjohtaja Pasi Laine esittelee Valmetin tuloksen.

Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-8171 0310. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun PIN-koodi: 12303278#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuutta voi seurata myös Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

 

 

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

väliaikainen talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa.

 

Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. 17 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely