Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2022: Saadut tilaukset olivat 1,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen EBITA 79 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2022: Saadut tilaukset olivat 1,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen EBITA 79 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 27. huhtikuuta 2022 klo 13.00

 

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

 

Alkaen 1. tammikuuta 2022 Valmetilla on uusi taloudellisen raportoinnin rakenne, joka koostuu kolmesta raportoitavasta segmentistä (segmentti): Palvelut, Automaatio ja Prosessiteknologiat. Palvelut-segmentti sisältää Palvelut-liiketoimintalinjan. Automaatio-segmentti sisältää Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan (aiemmin nimeltään Automaatio), ja 1. huhtikuuta 2022 alkaen myös Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan. Prosessiteknologiat-segmentti sisältää Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjat.

 

Tammi–maaliskuu 2022: Saadut tilaukset ja vertailukelpoinen EBITA pysyivät edellisvuoden tasolla

         Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 1 324 miljoonaa euroa (1 312 milj. euroa).

           Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laskivat Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Pohjois-Amerikassa, pysyivät edellisvuoden tasolla Kiinassa ja laskivat EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka). 

         Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 960 miljoonaan euroon (858 milj. euroa).

           Liikevaihto kasvoi Automaatio-, Prosessiteknologiat- ja Palvelut-segmenteissä.

         Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 79 miljoonaa euroa (80 milj. euroa).

           Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Automaatio-segmentissä ja laski Palvelut- ja Prosessiteknologiat-segmenteissä.

         Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 8,3 prosenttia (9,4 %).

         Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,38 euroa).

         Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -5 miljoona euroa (8 milj. euroa). 

         Liiketoiminnan rahavirta oli 19 miljoonaa euroa (148 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2022

Valmet toistaa 1. huhtikuuta 2022 antamansa ohjeistuksen, jonka mukaan Valmet arvioi, huomioon ottaen sulautumisen Neleksen kanssa, että liikevaihto vuonna 2022 kasvaa verrattuna vuoteen 2021 (3 935 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2022 kasvaa verrattuna vuoteen 2021 (429 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palveluille, automaatiojärjestelmille, sellulle, ja kartongille ja paperille sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän energialle ja pehmopaperille. Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä virtauksensäädölle on hyvä.

Lyhyen aikavälin markkinanäkymä koskee raportointikautta seuraavaa kuuden kuukauden jaksoa. Se perustuu asiakasaktiviteettiin (50 %) ja Valmetin kapasiteetin käyttöasteeseen (50 %). Asteikko on ”heikko–tyydyttävä–hyvä”.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden ennätyskorkealla tasolla ensimmäisellä vuosineljänneksellä

"Valmetin saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 1 324 miljoonaa euroa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä on hyvä saavutus, kun saadut tilaukset olivat ennätyskorkeat myös vertailukaudella. Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laskivat Prosessiteknologiat-segmentissä. Tilauskanta kasvoi 4 459 miljoonaan euroon ja oli 362 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuoden 2021 lopussa.

Liikevaihto kasvoi ja vertailukelpoinen EBITA pysyi edellisvuoden tasolla. Liikevaihdon kasvusta huolimatta vertailukelpoinen EBITA-marginaali laski. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Automaatiossa ja laski Palveluissa ja Prosessiteknologioissa. Tiettyjen komponenttien saatavuus on heikentynyt ja kustannukset kasvaneet, mikä vaikutti marginaaleihin. Lisäksi myynnin ja hallinnon yleiskustannukset kasvoivat. Valmetin tavoitteena on kompensoida kustannusinflaatio ainakin osittain paremmalla tuottavuudella, hankintasäästöillä ja kurinalaisella hinnoittelulla.

Maaliskuussa saimme kaikki kilpailua koskevat hyväksynnät Neleksen fuusioitumiselle Valmetiin, ja fuusio toteutui 1. huhtikuuta 2022. Valmetilla on nyt ainutlaatuinen, vieläkin vahvempi tarjooma globaalille prosessiteollisuudelle, sekä vahva alusta kasvattaa liiketoimintaa edelleen erityisesti automaatiojärjestelmissä ja virransäätöratkaisuissa. Fuusioprosessin alusta alkaen meillä on ollut vahva näkemys erinomaisesta pitkän aikavälin arvopotentiaalista osakkeenomistajille, teollisesta logiikasta ja synergiamahdollisuuksista. Meidän 17 000 ammattilaisen tiimimme ympäri maailman työskentelee nyt yhdessä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.

Tuodaksemme paremmin esiin Valmetin liiketoimintojen suoriutumista olemme päättäneet muuttaa taloudellisen raportointimme rakennetta. Valmet koostuu nyt kolmesta segmentistä: Palvelut, Automaatio ja Prosessiteknologiat. Aiemmin Valmet raportoi kannattavuutta vain yhtiötasolla, mutta nyt julkistamme vertailukelpoisen EBITA:n ja tiettyjä muita taloudellisia lukuja myös näille kolmelle segmentille."

Valmetin ja Neleksen sulautuminen

Valmet tiedotti 2. heinäkuuta 2021, että Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Molempien yhtiöiden 22. syyskuuta 2021 pidetyt ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumisen. Valmet ja Neles olivat saaneet kaikki kilpailua koskevat hyväksynnät Neleksen fuusioimiselle Valmetiin 21. maaliskuuta 2022. Valmetin yhtiökokous 22. maaliskuuta päätti jakaa osinkoa 1,20 euroa osakkeelta, ja Neleksen yhtiökokous 22. maaliskuuta 2022 päätti jakaa osinkoa 0,266 euroa osakkeelta sulautumissuunnitelman mukaisesti. Lisäksi Neleksen hallitus päätti 22. maaliskuuta 2022 2,00 euron osakekohtaisesta lisävarojenjaosta sulautumissuunnitelman mukaisesti. Osinkojen maksu ja Neleksen lisävarojenjako 2 euroa osakkeelta tapahtuivat 31. maaliskuuta 2022. Valmetin ja Neleksen sulautuminen rekisteröitiin kaupparekisteriin 1. huhtikuuta 2022.

Valmet oli solminut 2. heinäkuuta 2021 sopimuksen 350 miljoonan euron määräaikaisista luottosopimuksista Danske Bank A/S:n ja Nordea Bank Abp:n kanssa. Määräaikaisten luottosopimusten syndikointi saatiin päätökseen 20. lokakuuta 2021. Lainat käytettiin Valmetin ja Neleksen olemassa olevien velkojen jälleenrahoittamiseen sulautumisen yhteydessä. Neleksen alunperin solmima 215 miljoonan euron (alunperin 301 miljoonan euron) lainajärjestely siirtyi Valmetille sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä. Lainajärjestelyä käytettiin rahoittamaan lisävarojenjakoa Neleksen osakkeenomistajille. Neleksen sulautumista vastustavien osakkeenomistajien mahdollisia lunastusvaatimuksia varten 2. heinäkuuta 2021 tehty 345 miljoonan euron vararahoitussopimus peruttiin 6. lokakuuta 2021.

Valmetin ja Neleksen hallitukset olivat 22. maaliskuuta 2022 hyväksyneet yhtiöiden välisen lainasopimuksen koskien Valmetille maksettavaa osuutta Neleksen 2,00 euron osakekohtaisesta lisävarojenjaosta. Lainasopimuksen mukaisesti Valmetille Neleksen osakkeenomistajana kuuluvaa osuutta lisävarojenjaosta ei maksettu Valmetille käteisenä Neleksen muille osakkeenomistajille maksettavan lisävarojenjaon yhteydessä, vaan Valmetille maksettava määrä kirjattiin Neleksen velaksi Valmetille.

Valmet ja Neles olivat erillisiä listattuja yhtiöitä sulautumisen täytäntöönpanoon asti, ja Neles yhdistellään Valmetiin alkaen 1. huhtikuuta 2022.

Valmetin uusi taloudellisen raportoinnin rakenne

Alkaen 1. tammikuuta 2022 Valmetilla on uusi taloudellisen raportoinnin rakenne, joka koostuu kolmesta raportoitavasta segmentistä (segmentti): Palvelut, Automaatio ja Prosessiteknologiat. Palvelut-segmentti sisältää Palvelut-liiketoimintalinjan. Automaatio-segmentti sisältää Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan (aiemmin nimeltään Automaatio), ja 1. huhtikuuta 2022 alkaen myös Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan. Prosessiteknologiat-segmentti sisältää Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjat. Valmet raportoi segmenttien saadut tilaukset, liikevaihdon, vertailukelpoisen EBITA:n, EBITA:n, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja aineettomien hyödykkeiden poistot.

Venäjän hallituksen hyökkäys Ukrainaan ja Venäjään kohdistuvat pakotteet

Venäjän hallituksen Ukrainaan tekemän hyökkäyksen takia Valmet on arvioinut uudelleen keskeiset sopimusvelvoitteet, projektiaikataulut sekä tunnistetut riskit projekteissa, joissa on toimituksia Venäjälle. Arvioinnin perusteella Valmet on tunnistanut projekteja, jotka eivät liikevaihdon tulouttamisen näkökulmasta täytä asiakassopimuksen kriteerejä, ja on siten peruuttanut noin 70 miljoonaa euroa tilauskannastaan 31. maaliskuuta 2022.

Lukuun ottamatta Valmetin tilauskantaan tehtyä peruutusta Venäjän hallituksen hyökkäyksellä Ukrainaan ei ole ollut merkittävää vaikutusta Valmetin tulokseen, taloudelliseen asemaan tai taloudelliseen raportointiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, joka päättyi 31. maaliskuuta 2022. Valmetilla oli noin 120 työntekijää Venäjällä 31. maaliskuuta 2022. Valmetin liikevaihto Venäjällä oli noin 2 prosenttia yhtiön koko liikevaihdosta vuonna 2021.

Valmet noudattaa kaikkia pakotteita ja vientimääräyksiä, joilla on vaikutusta liiketoimintaan Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Yhtiö seuraa aktiivisesti tilanteen kehittymistä.

Avainluvut1

Milj. euroa

Q1/2022

Q1/2021

Muutos

2021

Saadut tilaukset

 1 324

1 312

 1  %

4 740

Tilauskanta2

 4 459

3 709

 20  %

4 096

Liikevaihto

 960

858

 12  %

3 935

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA)

 79

80

 -1  %

429

% liikevaihdosta

 8,3  %

 9,4 %

 

 10,9  %

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)

 74

89

 -16  %

448

% liikevaihdosta

 7,7  %

 10,3 %

 

 11,4  %

Liikevoitto (EBIT)

 63

76

 -17  %

399

% liikevaihdosta

 6,5  %

 8,9 %

 

 10,1  %

Tulos ennen veroja

 62

75

 -17  %

395

Tulos

 45

57

 -21  %

296

Tulos per osake, euroa

 0,30

0,38

 -21  %

1,98

Tulos per osake, laimennettu, euroa

 0,30

0,38

 -21  %

1,98

Oma pääoma per osake, euroa2

 8,34

7,18

 16  %

8,87

Liiketoiminnan rahavirta

 19

148

 -87  %

482

Rahavirta investointien jälkeen

 -6

125

 

382

Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)

 14  %

 21  %

 

 24  %

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)

 15  %

 20  %

 

 24  %

Omavaraisuusaste2

 40  %

 37  %

 

 42  %

Nettovelkaantuneisuusaste2

 0  %

 3  %

 

 -7  %

1   Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 52.

2   Kauden lopussa

 

 

Segmenttien avainluvut

Saadut tilaukset, milj. euroa

Q1/2022

Q1/2021

Muutos

2021

Palvelut

 451

 383

 18  %

 1 481 

Automaatio

 147

 123

 19  %

 467 

Automaatiojärjestelmät

 147

 123

 19  %

 467 

Prosessiteknologiat

 727

 807

 -10  %

 2 793 

Sellu ja energia

 327

 458

 -29  %

 1 160 

Paperit

 400

 349

 15  %

 1 634 

Yhteensä

 1 324

 1 312

 1  %

 4 740 

 

Liikevaihto, milj. euroa

Q1/2022

Q1/2021

Muutos

2021

Palvelut

 317

 288

 10  %

 1 360 

Automaatio

 88

 67

 31  %

 412 

Automaatiojärjestelmät

 88

 67

 31  %

 412 

Prosessiteknologiat

 555

 503

 10  %

 2 163 

Sellu ja energia

 276

 227

 22  %

 1 022 

Paperit

 279

 275

 1  %

 1 141 

Yhteensä

 960

 858

 12  %

 3 935 

 

Vertailukelpoinen EBITA, milj. euroa

Q1/2022

Q1/2021

Muutos

2021

Palvelut

 30

 36

 -16  %

 204

Automaatio

 11

 5

> 100 %

 79

Prosessiteknologiat

 41

 43

 -5  %

 175

Muut

 -3

 -4

 -29  %

 -30

Yhteensä

 79

 80

 -1  %

 429

 

Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta

Q1/2022

Q1/2021

 

2021

Palvelut

 9,6  %

 12,6  %

 

 15,0  %

Automaatio

 12,1  %

 7,2  %

 

 19,2  %

Prosessiteknologiat

 7,3  %

 8,5  %

 

 8,1  %

Yhteensä

 8,3  %

 9,4  %

 

 10,9  %

 

EBITA, milj. euroa

Q1/2022

Q1/2021

Muutos

2021

Palvelut

 30

 41

 -27  %

 210

Automaatio

 10

 4

> 100 %

 83

Prosessiteknologiat

 38

 43

 -10  %

 173

Muut

 -4

 

 

 -18

Yhteensä

 74

 89

 -16  %

 448

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://valmet.videosync.fi/2022-q1 keskiviikkona 27. huhtikuuta 2022 klo 14.00 Suomen aikaa. Toimitusjohtaja Pasi Laine esittelee Valmetin tuloksen. Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan johtaja Simo Sääskilahti esittelee Neleksen vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen tuloksen pääkohdat.

Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-8171 0310. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun PIN-koodi: 92595845#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuutta voi seurata myös Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

 

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

 

VALMET

 

Kari Saarinen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa.

 

Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. 17 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely