Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 8.11.2022 klo 16.30

 

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

 

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 22. maaliskuuta 2023, hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksaa varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle, ja että

 

  • Mikael Mäkinen, Jaakko Eskola, Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Aaro Cantell, Anu Hämäläinen ja Per Lindberg valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi, ja
  • Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jaakko Eskola hallituksen varapuheenjohtajaksi.

 

Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Aaro Cantellia lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

 

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty Valmetin verkkosivuilla (www.valmet.com).

 

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkitsemiseen ei tule muutoksia. 

 

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuiset palkkiot ovat seuraavat:

 

  • 145 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
  • 80 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,
  • 64 000 euroa jokaiselle hallituksen jäsenelle.

 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

 

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta, jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

 

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, nimitystoimikunta ehdottaa 750 euron kokouspalkkiota sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.

 

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2023 on julkistettu.

 

Nimitystoimikunta

 

Annareetta Lumme-Timonen (sijoitusjohtaja, Solidium Oy) toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäseniä olivat Jari Paasikivi (hallituksen puheenjohtaja, Oras Invest Oy), Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Philip Ahlgren (johtaja, Cevian Capital AB), ja Mikael Mäkinen (Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

 

Valmetin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2023 kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 2. helmikuuta 2023.

 

Lisätietoja antaa:

 

Annareetta Lumme-Timonen, Valmetin nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 550 9580

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830

 

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) | 

Henkilötietojen käsittely