Valmet Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Solidium Oy:n omistus Valmetissa on alittanut 10 prosenttia

Valmet Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Solidium Oy:n omistus Valmetissa on alittanut 10 prosenttia

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 1. huhtikuuta 2022 klo 10.30

 

Valmet Oyj (”Valmet”) on 1.4.2022 vastaanottanut Solidium Oy:ltä seuraavan arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, ”AML”) mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Solidium Oy:n omistus- ja ääniosuus Valmetissa on 1.4.2022 laskenut alle 10 prosentin rajan. Ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien jakautumista muuttava tapahtuma.

 

Valmet ja Neles Oyj (”Neles”) tiedottivat 2.7.2021, että Valmet ja Neles sulautuvat osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella, jossa Neles sulautuu Valmetiin. Valmet tiedotti tänään 1.4.2022 pörssitiedotteella, että sulautumisen täytäntöönpano ja Neleksen osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena annettavat Valmetin uudet osakkeet on tänään rekisteröity kaupparekisteriin. Edellä mainitun sulautumisen ja uusien osakkeiden rekisteröimisen seurauksena Solidiumin omistus- ja ääniosuus Valmetissa on laskenut alle AML 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun 10 prosentin.

 

Valmetilla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 184 529 605.

 

Solidium Oy:n kokonaisosuus ilmoituksen mukaan:

 

 

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu

%-osuus (A+B)

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

9,25 %

-

9,25 %

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

11,07 %

-

11,07 %

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

 

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/ osakelaji

ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI4000074984

17 072 199

-

9,25 %

-

A YHTEENSÄ

17 072 199

9,25 %

 

 

 

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET OYJ

 

Kari Saarinen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.com

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa.

 

Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. 17 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely