Valmet Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Solidium Oy omistus Valmetissa on ylittänyt 10 prosenttia

Valmet Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Solidium Oy:n omistus Valmetissa on ylittänyt 10 prosenttia

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 20. toukokuuta 2022 klo 15.30

 

Valmet Oyj (”Valmet”) on 20.5.2022 vastaanottanut Solidium Oy:ltä seuraavan arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, ”AML”) mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Solidium Oy:n omistus- ja ääniosuus Valmetissa on 19.5.2022 noussut yli 10 prosentin rajan.

 

Valmetilla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 184 529 605.

 

Solidium Oy:n kokonaisosuus ilmoituksen mukaan:

 

 

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu

%-osuus (A+B)

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

10,10 %

-

10,10 %

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

9,25 %

-

9,25 %

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

 

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/ osakelaji

ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI4000074984

18 640 665

-

10,10 %

-

A YHTEENSÄ

18 640 665

10,10 %

 

 

 

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET OYJ

 

Katri Hokkanen

väliaikainen talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.com

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa.

 

Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. 17 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely