Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2021: Saadut tilaukset kasvoivat 1,1 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 107 miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä

 Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2021: Saadut tilaukset kasvoivat 1,1 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 107 miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 26. lokakuuta 2021 klo 13:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Heinä–syyskuu 2021: Vertailukelpoinen EBITA-marginaali nousi 11,4 prosenttiin

         Saadut tilaukset kasvoivat 58 prosenttia 1 107 miljoonaan euroon (700 milj. euroa).

           Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoimintalinjoilla.

           Saadut tilaukset kasvoivat Aasian ja Tyynenmeren alueella, Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), pysyivät edellisvuoden tasolla Etelä-Amerikassa ja laskivat Kiinassa. 

         Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 935 miljoonaan euroon (832 milj. euroa).

           Liikevaihto kasvoi Sellu ja energia-, Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Automaatio-liiketoimintalinjalla.

         Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 107 miljoonaa euroa (91 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 11,4 prosenttia (10,9 %).

          Vertailukelpoinen EBITA kasvoi korkeamman bruttokatteen seurauksena.

         Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (0,38 euroa).

         Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0 miljoona euroa (-3 milj. euroa). 

         Liiketoiminnan rahavirta oli 57 miljoonaa euroa (94 milj. euroa).

Tammi–syyskuu 2021: Saadut tilaukset ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat

       Saadut tilaukset kasvoivat 34 prosenttia 3 647 miljoonaan euroon (2 712 milj. euroa).

          Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoimintalinjoilla.

          Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla alueilla.

       Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 2 736 miljoonaan euroon (2 573 milj. euroa).

          Liikevaihto kasvoi Paperit-liiketoimintalinjalla, pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla ja laski Automaatio-liiketoimintalinjalla.

       Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 282 miljoonaa euroa (218 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 10,3 prosenttia (8,5 %).

          Vertailukelpoinen EBITA kasvoi korkeamman bruttokatteen seurauksena.

       Osakekohtainen tulos oli 1,31 euroa (0,88 euroa).

       Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 10 miljoonaa euroa (-11 milj. euroa).

       Liiketoiminnan rahavirta oli 385 miljoonaa euroa (418 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2021 muuttumaton

Valmet toistaa 16. huhtikuuta 2021 antamansa ohjeistuksen, jonka mukaan Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2021 kasvaa verrattuna vuoteen 2020 (3 740 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2021 kasvaa verrattuna vuoteen 2020 (365 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä palveluille on parantunut hyväksi (aiemmin hyvä/tyydyttävä) ja lyhyen aikavälin markkinanäkymä pehmopaperille on heikentynyt tyydyttäväksi (aiemmin hyvä). Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän automaatiolle, sellulle, ja kartongille ja paperille sekä heikon lyhyen aikavälin markkinanäkymän energialle.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Tilauskanta oli 4,2 miljardia euroa

"Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 1,1 miljardiin euroon vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoimintalinjoilla. Vakaan liiketoiminnan (Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjat) saadut tilaukset kasvoivat 451 miljoonaan euroon1. Projektiliiketoiminnan (Paperit- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjat) saadut tilaukset kasvoivat 681 miljoonaan euroon.

Tilauskantamme saavutti ennätyksellisen 4,2 miljardin euron tason ja on 942 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuoden 2020 lopussa.

Liikevaihto kasvoi sekä vakaassa että projektiliiketoiminnassa ja oli 935 miljoonaa euroa. Myös vertailukelpoinen EBITA kasvoi, ja vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 11,4 prosenttia.

Valmetin ja Neleksen ylimääräiset yhtiökokoukset 22. syyskuuta päättivät hyväksyä Valmetin ja Neleksen sulautumisen. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1. tammikuuta 2022. Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää vielä tarvittavien hyväksyntöjen saamista kilpailuviranomaisilta, minkä vuoksi suunniteltu täytäntöönpanopäivä voi vielä muuttua."

1 Sisältää Automaation pakettimyynnin projektiliiketoiminnan tilauksiin.

Valmetin ja Neleksen sulautuminen

Valmet tiedotti 2. heinäkuuta 2021, että Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Molempien yhtiöiden 22. syyskuuta 2021 pidetyt ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumisen. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1. tammikuuta 2022. Täytäntöönpanopäivä saattaa viivästyä meneillään olevista viranomaisprosesseista johtuen. Mikäli täytäntöönpano siirtyy myöhemmäksi kuin 1. tammikuuta 2022, Valmet tiedottaa asiasta pörssitiedotteella, ja sulautumisesitettä täydennetään, kun viranomaisprosessien aikataulusta on parempi selvyys. Sulautumisen täytäntöönpanoon asti Valmet ja Neles harjoittavat liiketoimintojaan erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä.

Avainluvut1

Milj. euroa

Q3/2021

Q3/2020

Muutos

Q1–Q3/
2021

Q1–Q3/
2020

Muutos

Saadut tilaukset

1 107 

 

700

58 

 %

3 647 

 

2 712

34 

 %

Tilauskanta2

4 199 

 

3 311

27 

 %

4 199 

 

3 311

27 

 %

Liikevaihto

935 

 

832

12 

 %

2 736 

 

2 573

6 

 %

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA)

107 

 

91

18 

 %

282 

 

218

29 

 %

% liikevaihdosta

11,4 

%

10,9 

%

 

10,3 

 %

8,5 

%

 

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)

 

107 

 

87

22 

 %

293 

 

208

41 

 %

% liikevaihdosta

11,4 

%

10,5 

%

 

10,7 

 %

8,1 

%

 

Liikevoitto (EBIT)

95 

 

79

19 

 %

255 

 

184

39 

 %

% liikevaihdosta

10,1 

%

9,5 

%

 

9,3 

 %

7,1 

%

 

Tulos ennen veroja

95 

 

75

27 

 %

253 

 

174

45 

 %

Tulos

75 

 

57

32 

 %

197 

 

131

50 

 %

Tulos per osake, euroa

0,50 

 

0,38

32 

 %

1,31 

 

0,88

50 

 %

Tulos per osake, laimennettu, euroa

0,50 

 

0,38

32 

 %

1,31 

 

0,88

50 

 %

Oma pääoma per osake, euroa2

8,10 

 

6,81

19 

 %

8,10 

 

6,81

19 

 %

Liiketoiminnan rahavirta

57 

 

94

-39 

 %

385 

 

418

-8 

 %

Rahavirta investointien jälkeen

19 

 

-380

 

312 

 

-100

 

Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)

 

 

 

22 

 %

17 

 %

 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)

 

 

 

21 

 %

17 

 %

 

Omavaraisuusaste2

 

 

 

41 

 %

38 

 %

 

Nettovelkaantuneisuusaste2

 

 

 

-1 

 %

18 

 %

 

1  Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 50.

2  Kauden lopussa

Saadut tilaukset, milj. euroa

Q3/2021

Q3/2020

Muutos

Q1–Q3/
2021

Q1–Q3/
2020

Muutos

Palvelut

343 

 

288 

 

19 

%

1 099 

 

1 014 

 

8 

%

Automaatio

83 

 

65 

 

29 

%

277 

 

238 

 

17 

%

Sellu ja energia

150 

 

52 

 

> 100 %

937 

 

643 

 

46 

%

Paperit

531 

 

295 

 

80 

%

1 334 

 

818 

 

63 

%

Yhteensä

1 107 

 

700 

 

58 

%

3 647 

 

2 712 

 

34 

%

 

Tilauskanta, milj. euroa

30.9.2021

30.9.2020

Muutos

30.6.2021

Yhteensä

4 199 

 

3 311 

 

27 

 %

4 019 

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

Q3/2021

Q3/2020

Muutos

Q1–Q3/
2021

Q1–Q3/
2020

Muutos

Palvelut

324 

 

307 

 

5 

%

951 

 

924 

 

3 

%

Automaatio

76 

 

72 

 

5 

%

206 

 

218 

 

-5 

%

Sellu ja energia

260 

 

211 

 

23 

%

729 

 

717 

 

2 

%

Paperit

276 

 

242 

 

14 

%

849 

 

713 

 

19 

%

Yhteensä

935 

 

832 

 

12 

%

2 736 

 

2 573 

 

6 

%

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://valmet.videosync.fi/2021-q3 tiistaina 26. lokakuuta 2021 klo 14.00 Suomen aikaa. Webcast-lähetyksessä toimitusjohtaja Pasi Laine sekä talousjohtaja Kari Saarinen esittelevät tuloksen. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-8171 0310. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun PIN-koodi: 94442099#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuutta voi seurata myös Twitterin välityksellä osoitteessa http://www.twitter.com/valmetir

 

Tärkeitä tietoja

Valmetin ja Neles Oyj:n (”Neles”) sulautumista ja sulautumisvastikearvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän raportin sisältämiä tietoja ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli tällainen levittäminen tai käyttäminen kyseisellä alueella vaatisi rekisteröintejä tai lupia, ja ne eivät muodosta Valmetin tai muun tahon tai näiden puolesta tehtävää tarjousta tai kehotusta hankkia arvopapereita.


Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 050 317 1830

 

 

VALMET

 

Kari Saarinen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

 

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

 

Valmetin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,7 miljardia euroa. 14 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

 

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

 

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir ja Instagramissa www.instagram.com/valmet_sijoituskohteena

 

Henkilötietojen käsittely