Valmetin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2019: Saadut tilaukset kasvoivat 4,0 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 316 miljoonaan euroon vuonna 2019

Valmet Oyj:n pörssitiedote 5. helmikuuta 2020 klo 13:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. Valmet otti käyttöön IFRS 16 -standardin 1. tammikuuta 2019 oikaisematta vertailukauden 2018 lukuja.

Loka–joulukuu 2019: Saadut tilaukset olivat 1,0 miljardia euroa

 • Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 1 009 miljoonaa euroa (1 026 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla, pysyivät edellisvuoden tasolla Automaatio-liiketoimintalinjalla ja laskivat Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja laskivat Etelä-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Kiinassa.
 • Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 1 103 miljoonaan euroon (984 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Sellu ja energia-, Automaatio- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Paperit-liiketoimintalinjalla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 118 miljoonaa euroa (113 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 10,7 prosenttia (11,5 %).
  • Kannattavuus pysyi edellisvuoden tasolla.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (0,49 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 1 miljoonaa euroa (-3 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 182 miljoonaa euroa (143 milj. euroa).

Tammi–joulukuu 2019: Saadut tilaukset kasvoivat ja kannattavuus parani

 • Saadut tilaukset kasvoivat 7 prosenttia 3 986 miljoonaan euroon (3 722 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia-, Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla ja pysyivät edellisvuoden tasolla Paperit-liiketoimintalinjalla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella ja laskivat Kiinassa.
 • Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia 3 547 miljoonaan euroon (3 325 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Palvelut-, Automaatio- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Paperit-liiketoimintalinjalla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 316 miljoonaa euroa (257 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 8,9 prosenttia (7,7 %).
  • Kannattavuus parani korkeammasta liikevaihdosta ja bruttokatteesta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,35 euroa (1,01 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1 miljoonaa euroa (-16 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 295 miljoonaa euroa (284 milj. euroa).

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,80 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko vastaa 59 prosenttia nettotuloksesta.

Tulosohjeistus vuodelle 2020

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2020 kasvaa verrattuna vuoteen 2019 (3 547 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2020 kasvaa verrattuna vuoteen 2019 (316 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

Globaalin kasvun arvioidaan voimistuvan vuodelle 2019 ennustetusta 2,9 prosentista 3,3 prosenttiin vuonna 2020 ja 3,4 prosenttiin vuonna 2021. Markkinasentimenttiä ovat vahvistaneet alustavat merkit tuotantoaktiviteetin ja maailmankaupan kehityksen pohjan saavuttamisesta, laajalti nähty siirtymä kohti elvyttävää rahapolitiikkaa, ajoittaiset myönteiset uutiset Yhdysvaltain ja Kiinan välisistä kauppaneuvotteluista, sekä vähentyneet pelot sopimuksettomasta Brexitistä. Riskit pysyvät kuitenkin huomattavina, ml. kasvavat geopoliittiset jännitteet etenkin Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, voimistuva yhteiskunnallinen levottomuus, Yhdysvaltojen ja sen kauppakumppanien välisten suhteiden huonontuminen entisestään, sekä voimistuvat taloudelliset erimielisyydet muiden maiden välillä. Näiden riskien toteutuminen voisi johtaa sentimentin nopeaan heikkenemiseen, mikä aiheuttaisi globaalin kasvun putoamisen ennustettua pienemmäksi. (Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, tammikuu 2020)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-, automaatio-, sellu- sekä kartonki ja paperi -markkinoille ja tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän energia- ja pehmopaperimarkkinoille.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset kasvoivat ja kannattavuus parani vuonna 2019

”Vuonna 2019 saadut tilaukset kasvoivat 7 prosenttia 4,0 miljardiin euroon. Vakaassa liiketoiminnassa, joka koostuu Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoista, saadut tilaukset kasvoivat 10 prosenttia. Vakaan liiketoiminnan osuus Valmetin saaduista tilauksista oli 46 prosenttia. Palveluiden saatuja tilauksia vahvistivat toisella vuosineljänneksellä tehdyt GL&V:n ja J&L:n yritysostot. Myös Automaation saadut tilaukset kasvoivat. Projektiliiketoiminnassa saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia -liiketoimintalinjassa ja pysyivät edellisvuoden korkealla tasolla Paperit-liiketoimintalinjassa.

Valmetin liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuonna 2019. Liikevaihto kasvoi vakaassa liiketoiminnassa ja pysyi edellisvuoden tasolla projektiliiketoiminnassa. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi 23 prosenttia 316 miljoonaan euroon ja oli 8,9 prosenttia liikevaihdosta. Tämä tarkoittaa, että olemme onnistuneet parantamaan kannattavuuttamme kuutena perättäisenä vuonna, ja vuoden 2013 lopussa tapahtuneen jakautumisen jälkeen kannattavuus on parantunut joka vuosi.

Valmet aloittaa vuoden 2020 vahvana ja jatkuvasti kehittyvänä yhtiönä. Saadut tilaukset, liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA olivat ennätyksellisen korkealla tasolla vuoden 2019 lopussa. Valmetin teknologia on maailman johtavaa, brändi on vahva, ja yli 13 000 valmetlaisen osaava ja erittäin sitoutunut tiimi palvelee asiakkaitamme kaikkialla maailmassa. Vahvan tilauskannan ja parantuneen kannattavuustasomme ansiosta voimme aloittaa vuoden 2020 luottavaisin mielin.”

Avainluvut1

Milj. euroaQ4/2019Q4/2018Muutos20192018Muutos
Saadut tilaukset1 0091 026-2 %3 9863 7227 %
Tilauskanta23 3332 82918 %3 3332 82918 %
Liikevaihto1 10398412 %3 5473 3257 %
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA)1181134 %31625723 %
% liikevaihdosta10,7 %11,5 % 8,9 %7,7 % 
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)1191108 %31524131 %
% liikevaihdosta10,8 %11,2 % 8,9 %7,2 % 
Liikevoitto (EBIT)1101027 %28121133 %
% liikevaihdosta9,9 %10,4 % 7,9 %6,4 % 
Tulos ennen veroja1051006 %26920532 %
Tulos817410 %20215233 %
Tulos per osake, euroa0,540,4910 %1,351,0133 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa0,540,4910 %1,351,0133 %
Oma pääoma per osake, euroa26,956,3110 %6,956,3110 %
Liiketoiminnan rahavirta18214328 %2952844 %
Rahavirta investointien jälkeen16111935 %58208-72 %
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)   20 %16 % 
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)   23 %19 % 
Omavaraisuusaste2   41 %43 % 
Nettovelkaantuneisuusaste2   -9 %-23 % 

Valmet otti IFRS 16 – Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1. tammikuuta 2019 yksinkertaistetulla siirtymätavalla, ja siten vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu

1 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 47.
2 Kauden lopussa.

Saadut tilaukset, milj. euroaQ4/2019Q4/2018Muutos20192018Muutos
Palvelut39532521 %1 4591 31511 %
Automaatio96941 %3593309 %
Sellu ja energia 320451-29 %1 1251 00013 %
Paperit19915628 %1 0431 077-3 %
Yhteensä1 0091 026-2 %3 9863 7227 %


Tilauskanta, milj. euroa31.12.201931.12.2018Muutos30.9.2019
Yhteensä3 3332 82918 %3 425


Liikevaihto, milj. euroaQ4/2019Q4/2018Muutos20192018Muutos
Palvelut4003669 %1 3741 21913 %
Automaatio12010613 %34130612 %
Sellu ja energia31523236 %9198637 %
Paperit267280-5 %913937-3 %
Yhteensä1 10398412 %3 5473 3257 %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle keskiviikkona 5. helmikuuta 2020 klo 15.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-4245 0806. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun ID-numero: 2158826.
Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 050 317 1830

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely