Valmetin puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2020: Saadut tilaukset laskivat 826 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi 76 miljoonaan euroon toisella neljänneksellä

Valmet Oyj:n pörssitiedote 23. heinäkuuta 2020 klo 15.00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Huhti–kesäkuu 2020: Saadut tilaukset laskivat ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi

 • Saadut tilaukset laskivat 24 prosenttia 826 miljoonaan euroon (1 083 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla Sellu ja energia-, ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa ja laskivat Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.
 • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 919 miljoonaa euroa (901 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla, pysyi edellisvuoden tasolla Paperit-liiketoimintalinjalla ja laski Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 76 miljoonaa euroa (69 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 8,3 prosenttia (7,7 %).
  • Vertailukelpoinen EBITA kasvoi matalampien myynnin ja hallinnon yleiskustannusten seurauksena.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,26 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -6 miljoonaa euroa (-5 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 151 miljoonaa euroa (-44 milj. euroa).

Tammi–kesäkuu 2020: Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla

 • Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 2 013 miljoonaa euroa (1 918 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla, pysyivät edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Paperit-liiketoimintalinjalla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa, pysyivät edellisvuoden tasolla EMEA-alueella ja laskivat Aasian ja Tyynenmeren alueella, Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa.
 • Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 1 740 miljoonaan euroon (1 587 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Automaatio- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 128 miljoonaa euroa (117 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 7,4 prosenttia (7,3 %).
  • Vertailukelpoinen EBITA kasvoi korkeamman liikevaihdon seurauksena.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,47 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -7 miljoonaa euroa (-3 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 324 miljoonaa euroa (-14 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2020

Valmet tiedotti 16. huhtikuuta 2020 peruvansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020 COVID-19-pandemiaan liittyvän lisääntyneen epävarmuuden johdosta.

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellu- sekä kartonki ja paperi -markkinoille, hyvän/tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän automaatiomarkkinoille, tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän energia- ja pehmopaperimarkkinoille sekä tyydyttävän/heikon lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelumarkkinoille.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Kohtuullisen hyvä vuosineljännes pandemiasta huolimatta

”Valmetin saadut tilaukset olivat 826 miljoonaa euroa vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla Sellussa ja energiassa sekä Automaatiossa, laskivat Palveluissa ja laskivat viime vuoden korkealta tasolta Papereissa. Tilauskantamme oli 3 492 miljoonaa euroa. Valmetin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, vertailukelpoinen EBITA kasvoi 76 miljoonaan euroon, ja marginaali oli 8,3 prosenttia. Taseemme oli vahva, nettovelkaantuneisuusaste oli -23 prosenttia.

COVID-19-pandemia vaikutti toimintoihimme toisella vuosineljänneksellä. Monet asiakkaamme rajoittivat pääsyä tiloihinsa, mikä johti häiriöihin erityisesti Valmetin kenttäpalveluissa ja tehdasparannusprojekteissa. Pandemialla oli negatiivinen vaikutus Palveluiden saatuihin tilauksiin ja liikevaihtoon. Projektiliiketoiminnassa COVID-19 aiheutti projektien viivästymisiä sekä joitakin viivästyksiä toimitusketjussa. Toisaalta matkustuskulut olivat matalammat pandemian seurauksena.

Vuosineljänneksen aikana Valmet sopi ostavansa 14,9 prosenttia Neles Oyj:stä. Neles on hyvä ja laadukas globaali yhtiö, jonka liiketoiminnasta suuri osa on toistuvaa, ja jolla on vahva asema sellu- ja paperiteollisuudessa. Yhtiö on osoittanut pystyvänsä hyvään kasvuun, ja sillä on edellytyksiä kasvaa edelleen. Valmetin tavoitteena on olla mukana Neleksen kehityksessä aktiivisesti ja pitkällä aikajänteellä. Osakkeiden hankinnan strategisia perusteita tukee myös se, että Valmetilla ja Neleksellä on yhteistä historiaa, yhtiöt palvelevat samoja globaaleja teollisuudenaloja ja ne hyötyvät samoista megatrendeistä.”

Avainluvut1

Milj. euroaQ2/2020Q2/2019MuutosQ1–Q2/
2020
Q1–Q2/
2019
Muutos
Saadut tilaukset8261 083-24 %2 0131 9185 %
Tilauskanta23 4923 2169 %3 4923 2169 %
Liikevaihto9199012 %1 7401 58710 %
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA)766910 %12811710 %
% liikevaihdosta8,3 %7,7 % 7,4 %7,3 % 
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)70649 %1211136 %
% liikevaihdosta7,6 %7,1 % 6,9 %7,1 % 
Liikevoitto (EBIT)625611 %104996 %
% liikevaihdosta6,8 %6,2 % 6,0 %6,2 % 
Tulos ennen veroja605215 %100937 %
Tulos443915 %74706 %
Tulos per osake, euroa0,290,2615 %0,490,476 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa0,290,2615 %0,490,476 %
Oma pääoma per osake, euroa26,435,968 %6,435,968 %
Liiketoiminnan rahavirta151-44 324-14 
Rahavirta investointien jälkeen124-217 280-204 
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)   15 %15 % 
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)   16 %17 % 
Omavaraisuusaste2   38 %38 % 
Nettovelkaantuneisuusaste2   -23 %17 % 

1 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 41.
2 Kauden lopussa

Saadut tilaukset, milj. euroaQ2/2020Q2/2019MuutosQ1–Q2/
2020
Q1–Q2/
2019
Muutos
Palvelut328371-12 %7267290 %
Automaatio8182-1 %173177-2 %
Sellu ja energia 2152103 %59141144 %
Paperit201419-52 %522601-13 %
Yhteensä8261 083-24 %2 0131 9185 %


Tilauskanta, milj. euroa30.6.202030.6.2019Muutos31.3.2020
Yhteensä3 4923 2169 %3 557


Liikevaihto, milj. euroaQ2/2020Q2/2019MuutosQ1–Q2/
2020
Q1–Q2/
2019
Muutos
Palvelut322361-11 %617637-3 %
Automaatio7782-6 %1461450 %
Sellu ja energia26521225 %50637236 %
Paperit2552464 %4724329 %
Yhteensä9199012 %1 7401 58710 %


Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle torstaina 23. heinäkuuta 2020 klo 16.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-4245 0806. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun ID-numero: 8574587.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 9603


VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja


Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely