Valmetin puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2019: Saadut tilaukset kasvoivat 1,1 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 69 miljoonaan euroon

Valmet Oyj:n pörssitiedote 23. heinäkuuta 2019 klo 15:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. Valmet otti käyttöön IFRS 16 -standardin 1. tammikuuta 2019 oikaisematta vertailukauden 2018 lukuja.

Huhti–kesäkuu 2019: Saadut tilaukset olivat 1,1 miljardia euroa

 • Saadut tilaukset kasvoivat 25 prosenttia 1 083 miljoonaan euroon (865 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia-, Paperit- sekä Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja pysyivät edellisvuoden tasolla Automaatio-liiketoimintalinjalla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja laskivat Kiinassa.
 • Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia 901 miljoonaan euroon (844 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Paperit- sekä Sellu ja energia- liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 69 miljoonaa euroa (61 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 7,7 prosenttia (7,2 %).
  • Kannattavuus parani kasvaneesta liikevaihdosta ja korkeammasta bruttokatteesta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,23 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -5 miljoonaa euroa (-4 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -44 miljoonaa euroa (3 milj. euroa).

Tammi–kesäkuu 2019: Saadut tilaukset kasvoivat ja kannattavuus parani

 • Saadut tilaukset kasvoivat 9 prosenttia 1 918 miljoonaan euroon (1 756 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia-, Automaatio- sekä Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja pysyivät edellisvuoden tasolla Paperit-liiketoimintalinjalla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella, pysyivät edellisvuoden tasolla EMEA-alueella sekä laskivat Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa.
 • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 1 587 miljoonaa euroa (1 575 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla ja laski Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 117 miljoonaa euroa (82 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 7,3 prosenttia (5,2 %).
  • Kannattavuus parani korkeammasta bruttokatteesta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,29 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -3 miljoonaa euroa (-7 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -14 miljoonaa euroa (22 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2019 muuttumaton

Valmet toistaa 26. helmikuuta 2019 antamansa ja 1. huhtikuuta 2019 vahvistamansa tulosohjeistuksen, jonka mukaan Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2019 kasvaa verrattuna vuoteen 2018 (3 325 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2019 kasvaa verrattuna vuoteen 2018 (257 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

Globaalin talouskasvun ennustetaan hidastuvan odotuksia heikommaksi 2,6 prosenttiin vuonna 2019 ja vahvistuvan vuonna 2020 hieman, 2,7 prosenttiin. Kehittyvien markkinoiden ja talouksien kasvun odotetaan tasaantuvan ensi vuonna joidenkin maiden ohittaessa taloudellisesti tiukat ajat, mutta taloustilanne pysyy heikkona.

Investointien varovaisuus rajoittaa kehittyvien talouksien kasvua, ja riskit ovat kasvamaan päin. Riskejä ovat mm. lisääntyvät kaupankäynnin rajoitteet, rahoituspaineiden palaaminen sekä odotuksia jyrkempi hidastuminen useissa merkittävissä talouksissa. Näkymiä painavat myös rakenteelliset ongelmat, jotka kohdistavat investointeja väärin tai lamauttavat niitä. Kehittyneiden maiden talouskasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2019, erityisesti euroalueella, johtuen heikommasta viennistä ja investoinneista. (Maailmanpankki, Global Economic Prospects, kesäkuu 2019)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-, automaatio-, sellu- sekä kartonki ja paperi -markkinoille ja tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän energia- ja pehmopaperi­markkinoille.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset ylittivät 1 miljardia euroa ja kannattavuus parani

”Vuoden 2019 toisella neljänneksellä saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia-, Paperit- sekä Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja pysyivät edellisvuoden tasolla Automaatio-liiketoimintalinjalla. Valmetin saadut tilaukset kasvoivat yli 1 miljardiin euroon nostaen tilauskannan uudelle ennätystasolle 3,2 miljardiin euroon. Liikevaihto kasvoi ja vertailukelpoinen EBITA parani. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 7,7 prosenttia toisella vuosineljänneksellä, 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten.

Vuosineljänneksen aikana Valmet saattoi loppuun GL&V:n ja J&L Fiber Services Inc.:n hankinnat. Nämä yrityshankinnat vahvistavat Valmetin palveluliiketoimintaa ja täydentävät teknologiatarjoomaamme sellu- ja paperiteollisuuden asiakkaille. Ne myös vahvistavat osaamistamme entisestään maailmanlaajuisesti sekä lujittavat paikallista läsnäoloamme erityisesti Pohjois-Amerikassa. Yrityshankintojen seurauksena Valmetin henkilöstömäärä on kasvanut yhteensä 13 622:een.”

Avainluvut1

Milj. euroaQ2/20192Q2/2018MuutosQ1–Q2/
20192
Q1–Q2/
2018
Muutos
Saadut tilaukset1 08386525 %1 9181 7569 %
Tilauskanta33 2162 62123 %3 2162 62123 %
Liikevaihto9018447 %1 5871 5751 %
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA)696114 %1178241 %
% liikevaihdosta7,7 %7,2 % 7,3 %5,2 % 
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)645713 %1137650 %
% liikevaihdosta7,1 %6,7 % 7,1 %4,8 % 
Liikevoitto (EBIT)564913 %996161 %
% liikevaihdosta6.2 %5,9 % 6,2 %3,9 % 
Tulos ennen veroja52488 %935959 %
Tulos393510 %704362 %
Tulos per osake, euroa0,260,239 %0,470,2962 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa0,260,239 %0,470,2962 %
Oma pääoma per osake, euroa35,965,636 %5,965,636 %
Liiketoiminnan rahavirta-443 -1422 
Rahavirta investointien jälkeen-217-18 -204-9 
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)   15 %10 % 
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)   17 %11 % 
Omavaraisuusaste3   38 %41 % 
Nettovelkaantuneisuusaste3   17 %0 % 

1 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 44.
2 Valmet otti IFRS 16 – Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1. tammikuuta 2019 yksinkertaistetulla siirtymätavalla, ja siten vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu.
3 Kauden lopussa.

Saadut tilaukset, milj. euroaQ2/2019Q2/2018MuutosQ1–Q2/
2019
Q1–Q2/
2018
Muutos
Palvelut3713448 %7296906 %
Automaatio8284-1 %1771667 %
Sellu ja energia 21085>100 %41127848 %
Paperit41935319 %601623-3 %
Yhteensä1 08386525 %1 9181 7569 %


Tilauskanta, milj. euroa30.6.201930.6.2018Muutos31.3.2019
Yhteensä3 2162 62123 %3 001


Liikevaihto, milj. euroaQ2/2019Q2/2018MuutosQ1–Q2/
2019
Q1–Q2/
2018
Muutos
Palvelut36132511 %63757211 %
Automaatio82767 %1451367 %
Sellu ja energia2122053 %372408-9 %
Paperit2462374 %432460-6 %
Yhteensä9018447 %1 5871 5751 %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tiistaina 23. heinäkuuta 2019 klo 16.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-4245 0806. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun ID-numero: 2883129.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 050 317 1830

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely