Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2019: Saadut tilaukset olivat 835 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 47 miljoonaa euroa kaudella Q1/2019

Valmet Oyj:n pörssitiedote 26. huhtikuuta 2019 klo 09:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. Valmet otti käyttöön IFRS 16 -standardin 1. tammikuuta 2019 oikaisematta vertailukauden 2018 lukuja.

Tammi-maaliskuu 2019: Kannattavuus parani

 • Saadut tilaukset laskivat 6 prosenttia 835 miljoonaan euroon (890 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio-liiketoimintalinjalla, pysyivät edellisvuoden tasolla Sellu ja energia- sekä Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Paperit-liiketoimintalinjalla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Aasian ja Tyynenmeren alueella ja laskivat muilla alueilla.
 • Liikevaihto laski 6 prosenttia 686 miljoonaan euroon (732 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla ja laski Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 47 miljoonaa euroa (22 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 6,9 prosenttia (3,0 %).
  • Kannattavuus parani johtuen parantuneesta liikevaihdon jakaumasta, korkeammasta bruttokatteesta sekä myynnin ja hallinnon yleiskustannusten pysymisestä samalla tasolla.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,05 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 2 miljoonaa euroa (-3 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 30 miljoonaa euroa (19 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2019 muuttumaton
Valmet toistaa 26. helmikuuta 2019 antamansa ja 1. huhtikuuta 2019 vahvistamansa tulosohjeistuksen, jonka mukaan Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2019 kasvaa verrattuna vuoteen 2018 (3 325 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2019 kasvaa verrattuna vuoteen 2018 (257 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät
Globaalin kasvun ennustetaan hidastuvan vuoden 2018 3,6 prosentista 3,3 prosenttiin vuonna 2019 ja palaavan 3,6 prosenttiin vuonna 2020. Olosuhteet ovat parantuneet vuonna 2019, kun Yhdysvaltain keskuspankki antoi merkkejä enemmän kasvua tukevasta rahapolitiikasta, ja markkinat muuttuivat optimistisemmiksi Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasopimuksen suhteen. Vuoden 2019 toiselle puoliskolle ennustettu piristyminen perustuu Kiinan valtion lisääntyviin kannustinohjelmiin, globaalien rahamarkkinoiden sentimentin viimeaikaiseen parantumiseen, joidenkin väliaikaisten kasvun hidasteiden vähentymiseen euroalueella sekä olosuhteiden asteittaiseen stabiloitumiseen paineen alla olevissa kehittyvissä talouksissa.

Vaikka globaali kasvu voisi yllättää positiivisesti jos kaupan erimielisyydet ratkaistaan nopeasti, todennäköisempää on kuitenkin edelleen ennusteen negatiivisten riskien toteutuminen. Kaupan jännitteiden kärjistyminen ja siihen liittyvä poliittisen epävarmuuden lisääntyminen voisivat entisestään heikentää kasvua. (Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, 9.4.2019)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät
Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä sellumarkkinoilla on parantunut hyvälle tasolle (aikaisemmin tyydyttävällä tasolla).

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-, automaatio- sekä kartonki ja paperi -markkinoille ja tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän energia- ja pehmopaperimarkkinoille.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Kannattavuus parani ja tilauskanta kasvoi 3 miljardiin euroon
"Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä Valmetin saadut tilaukset olivat 835 miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio-liiketoimintalinjalla, pysyivät edellisvuoden tasolla Sellu ja energia- sekä Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja laskivat vuoden 2018 korkeasta tasosta Paperit-liiketoimintalinjalla. Valmetin tilauskanta kasvoi ennätyskorkeaksi, 3 001 miljoonaan euroon. Liikevaihto laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta vertailukelpoinen EBITA kasvoi. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 6,9 prosenttia.

Vuosineljänneksen aikana tiedotimme GL&V:n, pohjoisamerikkalaisen globaaleilla markkinoilla toimivan sellu- ja paperiteollisuuden teknologia- ja palvelutoimittajan, ostosta. Yrityshankinta sopii erinomaisesti strategiaamme, sillä se vahvistaa Valmetin globaalia palveluliiketoimintaa, täydentää teknologiatarjoomaamme ja lujittaa paikallista läsnäoloamme sekä osaamistamme erityisesti Pohjois-Amerikassa. Valmetin toiminnan maailmanlaajuinen kattavuus ja GL&V:n tuote- ja palvelutarjooma kemiallisen sellun valmistukseen, massanvalmistukseen sekä paperinvalmistukseen ja -viimeistelyyn luovat yhdessä hyvän pohjan uusille liiketoimintamahdollisuuksille ja mahdollistavat asiakkaidemme palvelemisen entistäkin paremmin. GL&V:n 630 ammattilaista ovat erinomainen vahvistus Valmetin globaaliin tiimiin."

Avainluvut1

Milj. euroa Q1/20192 Q1/2018 Muutos 2018
Saadut tilaukset 835 890 -6 % 3 722
Tilauskanta3 3 001 2 583 16 % 2 829
Liikevaihto 686 732 -6 % 3 325
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 47 22 >100 % 257
% liikevaihdosta 6,9 % 3,0 %   7,7 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 49 19 >100 % 241
% liikevaihdosta 7,1 % 2,6 %   7,2 %
Liikevoitto (EBIT) 43 12 >100 % 211
% liikevaihdosta 6,2 % 1,6 %   6,4 %
Tulos ennen veroja 41 11 >100 % 205
Tulos 31 8 >100 % 152
Tulos per osake, euroa 0,21 0,05 >100 % 1,01
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,21 0,05 >100 % 1,01
Oma pääoma per osake, euroa3 5,82 5,52 5 % 6,31
Liiketoiminnan rahavirta 30 19 59 % 284
Rahavirta investointien jälkeen 13 9 40 % 208
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu) 14 % 4 %   16 %
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu) 15 % 5 %   19 %
Omavaraisuusaste3 37 % 39 %   43 %
Nettovelkaantuneisuusaste3 -20 % -12 %   -23 %

1 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 40.
2 Valmet otti IFRS 16 - Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1. tammikuuta 2019 yksinkertaistetulla siirtymätavalla, ja siten vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu.
3 Kauden lopussa

Saadut tilaukset, milj. euroa Q1/2019 Q1/2018 Muutos 2018
Palvelut 358 346 3 % 1 315
Automaatio 95 82 16 % 330
Sellu ja energia  201 192 4 % 1 000
Paperit 182 270 -33 % 1 077
Yhteensä 835 890 -6 % 3 722

Tilauskanta, milj. euroa 31.3.2019 31.3.2018 Muutos 31.12.2018
Yhteensä 3 001 2 583 16 % 2 829

Liikevaihto, milj. euroa Q1/2019 Q1/2018 Muutos 2018
Palvelut 276 247 12 % 1 219
Automaatio 64 59 8 % 306
Sellu ja energia 160 203 -21 % 863
Paperit 186 223 -17 % 937
Yhteensä 686 732 -6 % 3 325

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle
Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle perjantaina 26. huhtikuuta 2019 klo 13.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-4245 0806. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun ID-numero: 2184774.
Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 050 317 1830 

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely