Metson osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2012

Metso Oyj:n pörssitiedote 25.10.2012 klo 12:00 paikallista aikaa

Vakaa tuloskehitys ja vahva tilauskertymä palveluliiketoiminnassa

Järjestämme osavuosikatsauksesta tänään torstaina 25.10.2012 klo 15:00
tiedotustilaisuuden tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille.
Tiedotustilaisuus pidetään Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A,
Helsinki. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä myös internetin kautta
osoitteesta www.metso.com/IRvideot sekä puhelinkonferenssina (numerotiedot
tiedotteen lopussa). Tilaisuus on englanniksi.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta.
Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-
tiedostona. Osavuosikatsaus on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon
edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Keskeistä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä
 * Uusia tilauksia saatiin heinä-syyskuussa 1 511 miljoonan euron arvosta (1
  918 milj. e). Saadut tilaukset laskivat lähinnä Massa, paperi ja
  voimantuotanto -segmentissä. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset
  kasvoivat voimakkaasti kaikissa segmenteissä ja olivat 830 miljoonaa euroa
  eli 57 prosenttia kaikista tilauksista (717 milj. e ja 39 %).
 * Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 754 miljoonaa
  euroa (1 561 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11
  prosenttia ja oli 788 miljoonaa euroa eli 46 prosenttia konsernin
  liikevaihdosta (711 milj. e ja 48 %).
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 5 prosenttia ja oli 171
  miljoonaa euroa eli 9,7 prosenttia liikevaihdosta (163 milj. e ja 10,4 %).
 * Osakekohtainen tulos oli 0,74 euroa (0,63 e).
 * Vapaa kassavirta oli 118 miljoonaa euroa (213 milj. e).


Arviomme vuoden 2012 taloudellisesta kehityksestä säilyy ennallaan:
Odotamme liikevaihtomme vuonna 2012 kasvavan vuodesta 2011 ja tuloksemme (EBITA
ilman kertaluonteisia eriä) vuonna 2012 paranevan verrattuna vuoteen 2011.

Vuoden 2012 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson
tämänhetkisiin markkinanäkymiin, vahvaan tilauskantaan vuodelle 2012 ja
nykyisenlaajuiseen liiketoimintaan sekä syyskuun 2012 valuuttakursseihin.


Toimitusjohtaja Matti Kähkönen vuoden kolmannesta neljänneksestä:
Kysyntä oli vahvasti odotuksiemme mukainen. Neljänneksen loppua kohden koimme
kaivosprojektien kysynnässä hieman hiljenemistä, vaikkakin kysyntä pysyi
historiallisesti hyvällä tasolla. Neljänneksen tilaukset olivat tyydyttävällä
tasolla ottaen huomioon sen, että emme saaneet yhtään suurta projektitilausta.
Olen tyytyväinen etenkin palveluliiketoiminnan tilausten kasvuun. Tämä tukee
liikevaihdon kasvua palveluissamme. Liikevaihtomme ja tuloksemme kasvoivat ja
olivat hyvällä tasolla.
Syyskuussa teimme päätöksen rakennejärjestelyiden aloittamisesta
paperikoneliiketoiminnassamme Suomessa. Tämän taustalla ovat
asiakasteollisuudessa koetut pysyvät muutokset. Näillä välttämättömillä toimilla
varmistamme hyvän kilpailukykymme ja johtavan markkina-asemamme nopeasti
muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.


Metson avainluvut

 Miljoonaa euroa        Q3/  Q3/ Muutos % Q1-Q3/ Q1-Q3/ Muutos % 2011
                2012 2011      2012  2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Saadut tilaukset       1 511 1 918   -21 5 166 6 648   -22 7 961
-------------------------------------------------------------------------------
 Palveluliiketoiminnan saadut  830  717    16 2 523 2 431    4 3 100
 tilaukset
-------------------------------------------------------------------------------
    % saaduista tilauksista   57  39        51   38       40
 (*))
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilauskanta kauden lopussa               5 031 5 926   -15 5 310
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto         1 754 1 561    12 5 406 4 572    18 6 646
-------------------------------------------------------------------------------
 Palveluliiketoiminnan     788  711    11 2 304 2 042    13 2 871
 liikevaihto
-------------------------------------------------------------------------------
    % liikevaihdosta *)     46  48        44   47        45
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen rahoituseriä,
 veroja ja aineettomien
 hyödykkeiden poistoja    170,6 163,0    5 488,4 426,4    15 628,5
 (EBITA) sekä kertaluonteisia
 eriä
-------------------------------------------------------------------------------
    % liikevaihdosta      9,7 10,4       9,0  9,3       9,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto         156,9 149,4    5 449,0 383,3    17 571,8
-------------------------------------------------------------------------------
    % liikevaihdosta      8,9  9,6       8,3  8,4       8,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos/osake, euroa      0,74 0,63    17  2,00  1,57    27 2,38
-------------------------------------------------------------------------------
 Vapaa kassavirta        118  213   -45  188  330   -43  375
-------------------------------------------------------------------------------
 Sitoutuneen pääoman tuotto
 (ROCE), ennen veroja,                20,1  16,6      18,4
 vuositasolla, %
-------------------------------------------------------------------------------
 Omavaraisuusaste kauden                 41,8  38,4      39,8
 lopussa, %
-------------------------------------------------------------------------------
 Nettovelkaantuneisuusaste
 kauden lopussa, %                  16,7  13,8      12,2
-------------------------------------------------------------------------------

(*)  )Ilman Valmet Automotivea.


Lähiajan näkymät

Markkinakehitys
Useimpien asiakasteollisuuksiemme kysyntä on ollut kuluvan vuoden aikana
normaalilla tasolla vaihdellen hieman eri asiakasteollisuuksissa ja
maantieteellisillä alueilla. Intian ja Kiinan kasvun hidastumisesta johtuen
maailmantaloudessa koettiin lisääntyvää epävarmuutta. Tästä huolimatta arvioimme
toimintaympäristömme jatkuvan kehittyvillä markkinoilla hyvänä useimmissa
asiakasteollisuuksissamme. Arvioimme, että useimmissa asiakasteollisuuksissa
kapasiteetin käyttöasteet säilyvät hyvinä tai tyydyttävinä, millä on myönteinen
vaikutus palveluliiketoimintaamme.

Odotamme kaivosteollisuuden kysynnän jatkuvan historiallisesti hyvänä. On
kuitenkin mahdollista, että kaivoslaitteiden kysyntä saattaa olla hieman
hiljaisempaa muutamien seuraavien neljännesten aikana. Kaivosten oletettujen
korkeiden käyttöasteiden, laajan asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen
huoltoverkostomme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden
kysynnän jatkuvan erinomaisena. Arvioimme maarakennuslaitteiden kysynnän pysyvän
tasaisena ja olevan tyydyttävää Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian
markkinoilla. Arvioimme, että maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon
liittyvien laitteiden kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pysyy edelleen
nykyisellä melko alhaisella tasolla. Odotamme maarakennusteollisuuden
palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme prosessiautomaatiojärjestelmien ja virtauksensäätölaitteiden ja niihin
liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan hyvänä. Odotamme öljy- ja
kaasuteollisuuden vahvan kysynnän tasoittavan sellu- ja paperiteollisuuden
hiljenemistä.

Arvioimme sellutehdasmarkkinan kysynnän pysyvän tyydyttävänä ja laiteuudistusten
ja palveluiden hyvänä. Paperilinjojen kysynnän arvioimme jatkuvan heikkona.
Paperi- ja kartonkiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteet saattavat hieman
laskea, mutta palveluliiketoiminnan kysynnän odotetaan säilyvän hyvänä.
Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten ja niihin
liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect
results.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup


Lisätietoja antaa:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253


Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtajaKutsu tiedotustilaisuuteen

Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus järjestetään tuloksen julkistuspäivänä,
torstaina 25.10.2012 klo 15:00 Suomen aikaa (13:00 BST, 14:00 CEST, 8:00 EST)
Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuus on
englanniksi.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-
lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo
15:00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta.

Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin
paikalle noin 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssi
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen
tilaisuuden alkua
numeroon: 09 2313 9201, tunnuskoodi: 910 755.

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 8.11.2012 saakka numerossa
09 2314 4681, tunnuskoodi: 910 755.

Podcast-äänitiedosto (mp3) ja aukikirjoitettu teksti tiedotustilaisuudesta ovat
ladattavissa osoitteessa www.metso.com/IRvideot viimeistään perjantaina
26.10.2012.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen
julkistamisen jälkeen 25.10.2012 osoitteessa www.metso.com/sijoittajat noin klo
12 Suomen aikaa.

Tervetuloa!jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com