Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus tulevan Neles Oyj:n omistukseen liittyen

Metso Oyj:n pörssitiedote 17.6.2020 klo 11:15 paikallista aikaa

Metso on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, joka koskee Metso osittaisjakautumisessa syntyvän Neles Oyj:n tulevaa omistusta. Valmet Oyj on ilmoittanut tehneensä 17.6.2020 osakekauppasopimuksen, joka tulisi voimaan 1.7.2020 sen jälkeen kun Metson osittaisjakautuminen on tämänhetkisen arvion mukaan rekisteröity 30.6.2020. Tämän toteuduttua Valmet Oyj omistaisi 22 374 869 tulevan Neles Oyj:n osaketta, mikä vastaa 14,88 % Neleksen osakkeisen kokonaismäärästä. 

Valmet Oyj:n omistusosuus Neles Oyj:stä Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon jälkeen:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteensä % (A + B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 14,88 % 14,88 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus
A: Osakkeet ja äänet
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 7)
N/A
YHTEENSÄ A
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakekauppasopimus Osaketoimitus 22 374 869 14,88
YHTEENSÄ B 22 374 869 14,88

Metso Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa vuonna 2019. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com/fi, twitter.com/metsogroup