Valmet toimittaa kriittisiä venttiiliratkaisuja Hycamiten uuteen vedyntuotantiolaitokseen Kokkolassa

19.06.2024

Valmet toimittaa venttiiliratkaisuja Hycamiten uuden vedyn- ja kiinteän hiilen tuotantolaitoksen kriittisiin prosesseihin. Hycamiten uusi Customer Sample Facility (CSF) otetaan käyttöön vuoden 2024 toisen puoliskon aikana.

”Vedyn valmistaminen metaanin hajottamisen avulla edellyttää venttiilejä, jotka toimivat luotettavasti ja turvallisesti suurissa lämpötiloissa. Lisäksi halusimme projektiin kumppanin, jolla on oikea osaaminen ja edellytykset tukea tuotannon skaalautumista. Myös palveluiden saatavuus lähellä laitosta on meille tärkeää”, kertoo Hycamiten teknologiakehityksestä vastaava Ville Klaavu.

Hycamiten CSF on Euroopan suurin vedyntuotantolaitos, jossa vetyä valmistetaan pilkkomalla maa- ja biokaasun metaanimolekyylejä alkuaineisiinsa vetyyn ja hiileen päästöttömästi.  Laitoksen tarkoituksena on osoittaa uuden pyrolyysiteknologian soveltuvuus puhtaan vedyn ja teollisuuslaatuisen kiinteän hiilen tuotantoon teollisessa mittakaavassa. Laitoksen tuottamaa puhdasta vetyä voidaan käyttää joko teollisuuden raaka-aineena tai polttoaineena ja hiilituotteet sopivat esimerkiksi akkujen valmistukseen.

Kuva: 3D-mallinnos Hycamiten uudesta vedyntuotantolaitoksesta Kokkolassa.

”Kysyntä päästöttomästi tuotetulle vedylle kasvaa kaiken aikaa, ja Hycamiten kaltaiset alan pioneerit ovat keskeisessä roolissa uusien teknologioiden kaupallistamisessa. On hienoa saada olla mukana tässä merkittävässä hankkeessa. Olemme työskennelleet vedyn ja metaanin kaltaisten kaasujen parissa vuosikymmenten ajan ja hyödynnämme tätä kokemusta kehittämällä asiakkaillemme luotettavia ja tehokkaita virtauksensäädön ratkaisuja alan tarpeisiin,” kertoo Valmetin uusiutuvan energian virtauksensäätöratkaisuista vastaava Ville Kähkönen.

Lue lisää Hycamiten uudesta vedyntuotantolaitoksesta yhtiön verkkosivuilla. Valmetin ratkaisuista vedyntuotantoon ja energian tuotannon murrokseen löytyy lisätietoa Valmetin verkkosivuilta.

 

Lisätietoja Hycamitesta 

Hycamite tuottaa puhdasta vetyä ja teollisuuslaatuista kiinteää hiiltä hajottamalla metaania päästöttömän teknologian avulla. Prosessimme perustuu metaanimolekyylien termokatalyyttiseen hajoamiseen (TCD). Toisin sanoen, hajotamme metaanin katalyyttimme ja lämmön avulla. Hycamiten pyrolyysiteknologia vaatii vain 13 prosenttia siitä energiasta, joka tarvitaan elektrolyysillä tuotetun vedyn tuotantoon. Hycamiten ratkaisu mahdollistaa hiilinielujen luomisen, tarjoten asiakkailleen teollisuuslaatuista hiiltä, joka soveltuu muun muassa litiumioniakkuihin, komposiittimateriaaleihin ja suodattimiin.

Lisätietoja:

Ville Kähkönen, toimialajohtaja, Uusiutuva energia ja teollisuuskaasut, Virtauksensäätö -liiketoimintalinja, Valmet, puh. 050 3544735, email: ville.kahkonen@valmet.com