Valmetin uusi märkäsähkösuodin parantaa meriteollisuuden päästöjen hallintaa

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 2.5.2022 klo 15.00

Valmet tuo markkinoille uuden Valmet Wet Electrostatic Precipitator -märkäsähkösuotimen (WESP), jonka avulla meriteollisuus pystyy parantamaan päästöjen hallintaa. Ratkaisu menee pidemmälle kuin kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n laivojen rikkipäästöjä koskeva määräys vuodelta 2020 edellyttää, koska sen avulla laivan pakokaasuista voidaan puhdistaa haitalliset hiukkaspäästöt.

”Olemme vuosien ajan kehittäneet teknologioita auttaaksemme meriteollisuutta vähentämään päästöjään. Uusi märkäsähkösuodin auttaa asiakkaitamme vähentämään laivojensa hiukkaspäästöjä tehokkaasti”, sanoo tuotemyyntipäällikkö Timo Lamminen Valmetista.

Valmet toi vuosia sitten ensimmäisenä markkinoille avoimen ja suljetun kierron yhdistävän hybridirikkipesurin ja julkisti markkinoiden tehokkaimman rikkipesurin pesuvesien käsittelyjärjestelmän vuonna 2021. WESP on suoraa jatkoa tällä kehityspolulla, jonka tarkoituksena on tuoda ratkaisuja ympäristöllisesti kestävämpiin merikuljetuksiin.

Valmetin märkäsähkösuodinta käytetään vähentämään hiukkaspäästöjä, kuten mustaa hiiltä. Laitteistolla voidaan poistaa pakokaasuvirrasta myös raskasmetalleja, happoja, pieniä öljypisaroita ja näkyvää vesihöyryä. Toiminta perustuu elektrodien ja keräysputkien väliseen, erittäin korkeaan sähkövaraukseen. Sähkökenttä varaa pakokaasuvirrassa olevat partikkelit ja saa ne kertymään keräysputkien pinnalle. Prosessia ohjataan automaattisesti Valmet DNA:lla tai jollain muulla automaatiojärjestelmällä, ja se voidaan yhdistää Valmetin teollisen internetin (Valmet Industrial Internet, VII) toimintoihin. Valmet on kehittänyt laivoihin soveltuvan WESP-järjestelmän yhdessä kumppaninsa AWS:n kanssa.

Märkäsähkösuotimen ja rikkipesurin yhdistelmä alentaa pakokaasupäästöjä

Valmet on testannut märkäsähkösuotimen ja rikkipesurin yhdistelmää, jolla on pystytty vähentämään laivadieselmoottorin pienhiukkas- ja mustan hiilen päästöjä jopa 99 prosenttia. Ratkaisu auttaa laivayhtiöitä vähentämään kyseisiä päästöjä ja siten torjumaan globaalia ilmaston lämpenemistä. Järjestelmän avulla on mahdollista pysyä tiukkenevien päästömääräysten rajoissa ja jopa saavuttaa EURO 6 -normi, joka on Euroopan unionin tiukin maantieliikenteessä käytössä oleva päästörajoitus. Pilottitesti järjestettiin yhdessä VTT:n kanssa.

Tällä hetkellä IMO:n ilmaan meneviä päästöjä koskevat määräykset keskittyvät pääasiassa rikkioksidi- ja typpioksidipäästöihin (SOx ja NOx). Tietoisuus hiukkas- ja mustan hiilen päästöjen haitallisesta vaikutuksesta ilmaston lämpenemiselle ja ihmisten terveydelle kasvaa kuitenkin jatkuvasti. Rikkipesureilla pystytään poistamaan hiukkasia ja mustaa hiiltä pakokaasuvirrasta vain tiettyyn, melko alhaiseen rajaan asti, kun taas rikkipesurin ja märkäsähkösuotimen yhdistelmä tai itsenäinen märkäsähkösuodin voivat poistaa nämä haitalliset hiukkaset laivan pakokaasuista lähes kokonaan.


Uuden Valmet Wet Electrostatic Precipitator -märkäsähkösuotimen avulla alukset pystyvät tehokkaasti vähentämään haitallisia hiukkaspäästöjä, mikä tekee ilmasta puhtaampaa.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Anssi Mäkelä, myynti- ja teknologiapäällikkö, Valmet, anssi.makela@valmet.com, puh. 050 317 4173
Timo Lamminen, tuotemyyntipäällikkö, Valmet, timo.lamminen@valmet.com, puh. 040 868 3628

Valmetin ratkaisut meriteollisuudelle (englanniksi) 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 

Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. 17 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.  

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fi Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) | 

Henkilötietojen käsittely