Valmet uusii Koehler Paperin voimakattilat Oberkirchissä ja Kehlissä Saksassa

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 9.11.2022 klo 11.00

Koehler Paper on tilannut Valmetilta voimakattiloiden uusinnan Oberkirchin ja Kehlin paperitehtailleen Saksassa kasvattaakseen kestävän energian tuotantoa uusiutuvista lähteistä.

Tilaukset sisältyivät Valmetin vuoden 2022 kolmannen neljänneksen tilauksiin. Tilausten arvoa ei julkisteta. Vastaavien kattilamuutosten ja toimitusten kokonaisarvo on yleensä noin 20 miljoonaa euroa.

Oberkirchissä Valmet muuntaa tehtaan kiertoleijukattilan (CFB) polttamaan biomassaa hiilen sijaan. Toimitus luovutetaan Koehler Oberkirchille lokakuussa 2024. Kehlissä Valmet toimittaa polttoainepäivityksen CFB-kattilaan. Muutoksella lisätään uusia polttoaineita, pääasiassa lietteitä, nykyiseen biomassapolttoaineiden valikoimaan. Toimitus luovutetaan asiakkaalle syyskuussa 2023.

”Vaihtamalla Oberkirchin laitoksellamme pääasiallisen polttoaineen hiilestä biomassaan vähennämme hiilidioksidipäästöjä yli 150 000 tonnilla vuodessa. Siirtymällä pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä Koehler pyrkii tekemään oman osansa ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä”, sanoo Stefan Karrer, Koehler Groupin operatiivinen johtaja.

”Valmet palvelee asiakkaita ratkaisuilla, jotka tukevat hiilestä luopumista ja kestävää energiantuotantoa. Olemme iloisia voidessamme edistää hiilineutraalia tulevaisuutta yhdessä Koehler Paperin kanssa”, sanoo Aleksi Salmirinne, Valmetin Energia-liiketoimintayksikön johtaja.

Oberkirchissä sijaitseva sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos tuottaa vuodessa noin 100 000 MWh sähköä ja 330 000 tonnia höyryä paperin tuotantoon. Kehlin kiertoleijukattilan lämpöteho on 44 MW, ja laitoksen sähköntuotantokapasiteetti on 9 MW.

Tietoa Valmetin toimituksesta

Valmetin toimitus Oberkirchin tehtaalle sisältää kattilamuutokset ja ulkoiset laitteet hiiltä polttoaineena käyttävän kiertoleijukattilan muuntamiseen biomassaa käyttäväksi, uuden biomassan syöttöjärjestelmän, uudet polttimet uusiutuvaa polttoainetta varten, lisälämpöpinnat, tuhkan poiston parannuksen, selektiivisen ei-katalyyttisen NOx pelkistysjärjestelmän (SNCR) sekä lisäaineiden syötön letkusuodattimelle.

Kehlin yhteistuotantolaitoksella Valmet tekee muutoksia kiertoleijukattilaan ja toimittaa laitteiston, jolla paperi- ja jätevesiliete lisätään laitoksen polttoainevalikoimaan. Kehlin kattilaa varten toimitetaan lietteen syöttöjärjestelmät, pohja- ja lentotuhkajärjestelmien päivitykset sekä muutoksia tulistimiin.

Tietoa asiakkaasta Koehler Paper

Koehler Group, johon Koehler Paper kuuluu, perustettiin vuonna 1807 ja on yhä perheyritys. Konsernin liiketoiminnan ydinaluetta on laadukkaiden erikoispaperien kehittäminen ja tuotanto. Tuotteita ovat lämpöherkkä paperi, pelikorttikartonki, lasinaluset, hienopaperi, jäljentävä paperi, kierrätyspaperi, koristepaperi, puumassakartonki, sublimaatiopaperi sekä vuodesta 2019 alkaen innovatiivinen erikoispaperi pakkausteollisuudelle. Noin 2 500 henkilöä työllistävällä Koehler Groupilla on viisi tuotantolaitosta Saksassa ja kolme Yhdysvalloissa. Konserni toimii kansainvälisesti. Sen vienti vuonna 2021 oli 70 % ja vuotuinen liikevaihto on noin miljardi euroa.

Koehler on energiaintensiivinen yritys, ja sen uusiutuvan energian yksikkö tekee investointeja uusiutuvan energian projekteihin, kuten tuulivoimaan, vesivoimaan, aurinkosähköön ja biomassaan. Koehler Group on sitoutunut tuottamaan vuoteen 2030 mennessä enemmän energiaa uusiutuvista lähteistä kuin mitä paperin tuotannossa tarvitaan.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Aleksi Salmirinne, johtaja, Energia-liiketoimintayksikkö, Sellu ja energia -liiketoimintalinja Valmet, puh. +358 40 715 5714 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fi Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) | 

Henkilötietojen käsittely