Valmet saattaa valmiiksi biomassakattila-, savukaasujen puhdistus- ja lauhdutusjärjestelmätyöt sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksella Vilnassa

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 11.5.2022 klo 11.00

Valmet on valittu uudessa julkisessa hankintamenettelyssä loppuunsaattamaan projekti, joka koskee biomassakattilaa sekä savukaasujen puhdistus- ja lauhdutusjärjestelmää Vilnan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksella Liettuassa. Vilnan yhteistuotantolaitos on osa kaupungin kaukolämpöjärjestelmässä toteutettua nykyaikaisen lämmöntuotantokapasiteetin laajennushanketta. Uusi julkinen hankintamenettely järjestettiin, koska alkuperäinen urakoitsija ei kyennyt saattamaan töitä päätökseen.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvo maksimissaan on noin 30 miljoonaa euroa.

”Olemme solmineet Valmetin kanssa yhden Vilnan yhteistuotantolaitoksen biomassahankkeen tärkeimmistä ja kriittisimmistä sopimuksista. Meidän on vielä käynnistettävä biomassakattilalaitoksen teknisten laitteiden toiminta, jotta sähkön ja lämmön tuotanto voi alkaa”, toteaa Vilnan yhteistuotantolaitoksen toimitusjohtaja Mantas Burokas.

”Olemme iloisia, että voimme osallistua Vilnan kaupungin asukkaille tärkeään hankkeeseen. Suunnittelemme voimalan testivaiheen käynnistämistä vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä", sanoo kattiloiden uudistamisista ja muutoksista vastaava johtaja Niina Ollikka Valmetin Energia-liiketoimintayksiköstä.

Tietoja Valmetin toimituksesta

Valmet suorittaa biomassakattiloiden teknisen arvioinnin, saattaa loppuun biomassakattilan, savukaasujen puhdistus- ja lauhdutusjärjestelmien asennustyöt, suorittaa käyttöönottotyöt (kylmä- ja kuumakokeet), kouluttaa voimalaitoksen henkilökunnan sekä laatii biomassakattilayksikön käyttöohjeet.

Tietoa Vilnan yhteistuotantolaitoksesta

Vilnan yhteistuotantolaitoshankkeen valmistuttua voimalaitoksen kokonaissähkökapasiteetti on 90 MW (josta 70 MW biomassapohjaista) ja lämpökapasiteetti noin 230 MW (josta 170 MW biomassapohjaista).

Vuodesta 2020 lähtien voimalaitos on tuottanut energiaa yhdyskuntajätteestä. Biomassahankkeen valmistumisen jälkeen energiantuotantoon käytetään myös biomassaa. Jätteenpolttoyksikössä muutetaan vuosittain noin 160 000 tonnia yhdyskuntajätettä energiaksi. Biomassayksikössä tullaan polttamaan noin 500 000 tonnia biomassaa vuodessa.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Niina Ollikka, johtaja, uudistukset ja muutokset, Energia-liiketoimintayksikkö, Sellu ja energia, Valmet, puh. +358 40 551 5616, niina.ollikka@valmet.com

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 

Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. 17 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.  

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fi Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) | 

Henkilötietojen käsittely