Valmet aloittaa neuvottelut määräaikaisista lomautuksista Helsingin venttiilitehtaalla

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 23.5.2022 klo 18.00

Ukrainan kriisistä johtuva maailmanpoliittinen tilanne sekä kiristyneet koronatoimet Kiinassa ovat vähentäneet Helsingin venttiilitehtaan tilauskantaa kevään aikana. Poikkeustilanne on vaikuttanut erityisesti tehtaalle kohdentuviin öljy- ja kaasuteollisuuden projektihankkeisiin. Koronapandemian vaikutukset Kiinassa vaikeuttavat myös tarvittavien komponenttien saatavuutta ja logistiikkaa.

Tilanteesta johtuen Valmet sopeuttaa tuotannon kapasiteettia vastaamaan Helsingin venttiilitehtaan vähentynyttä työmäärää ja käynnistää 25.5.2022 mahdollisia tilapäisiä lomautuksia koskevat muutosneuvottelut.

Neuvotteluiden piirissä ovat Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan Helsingin tehtaan tuotannon ja siihen läheisesti liittyvien toimintojen henkilöstö, poislukien asennoitintehtaan toiminnot. Lomautukset ovat määräaikaisia ja niiden kesto on enintään 90 päivää. Neuvottelujen piiriin kuuluvia henkilöitä on noin 340.

Valmet työllistää Suomessa noin 6 200 henkilöä, joista Virtauksensäätö-liiketoimintalinjassa kaikkiaan noin 830 henkilöä.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja antaa:
Simo Sääskilahti, Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan johtaja, Valmet, puh. 050 386 3234

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 

Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. 17 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.  

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fiTwitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) | 

Henkilötietojen käsittely