Kuolemaan johtanut työtapaturma Valmetin virtauksensäätölaitteita valmistavassa tehtaassa Intiassa

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 21.12.2022 klo 13.45

Valmetin tehtaalla Ambernathissa Intiassa tapahtui vakava työtapaturma tiistaina 21.12.2022. Valmetin alihankkijan työntekijä kuoli tapaturman seurauksena. Kaksi Valmetin työntekijää loukkaantui ja on sittemmin vapautettu sairaalahoidosta. Valmet on aloittanut onnettomuustutkinnan yhteistyössä viranomaisten kanssa.

”Uhrin perhe ja kollegat ovat ajatuksissamme. Olemme varmistaneet tapaturmapaikan, ja tarjoamme tehtaan työntekijöille tarvittavaa tukea”, sanoo Vishwas Lele Valmetista.

Valmet on sitoutunut suojelemaan oman henkilöstön, asiakkaiden, kumppanien ja niiden yhteisöiden, joissa toimimme, terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä.

Abbernathin tehtaalla valmistetaan virtauksensäätölaitteita ja siellä työskentelee noin 100 henkilöä.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Simo Sääskilahti, johtaja, Virtauksensäätö-liiketoimintalinja, Valmet, puh. +358 50 386 3234
Vishwas Lele, virtauksensäätöliiketoiminnan paikallisjohtaja, Intia, Valmet, puh. +91 8408880214

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fi Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) | 

Henkilötietojen käsittely