Valmet toimittaa Turun Seudun Energiantuotannolle järjestelmät savukaasujen lauhdutukseen ja asfalteenin polttoon

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 10.1.2019 kello 9.00

Valmet toimittaa savukaasujen lauhdutusjärjestelmän ja asfalteenin polttojärjestelmän Turun Seudun Energiantuotanto Oy:lle (TSE). Järjestelmät asennetaan yhtiön Naantalin voimalaitoksen NA4-yksikköön.

Tilaukset sisältyvät Valmetin vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tilauksiin. Toimitukset valmistuvat aikataulun mukaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Tilauksien arvoa ei kerrota julkisuuteen. Tämän laajuisen toimituksen arvo on tyypillisesti 10-20 miljoonaa euroa. 

"Investointi savukaasulauhduttimeen on merkittävä asia Naantalin voimalaitoksen energiankäytön tehostamisessa. Yhdessä asfalteenin polttoainekäytön aloittamisen kanssa otamme jälleen askeleen kohti kivihiiletöntä energiantuotantoa", sanoo Turun Seudun Energiantuotannon toimitusjohtaja Maija Henell.

Uuden savukaasujen lauhdutusjärjestelmän avulla Turun Seudun Energiantuotanto pystyy kasvattamaan kaukolämmön tuotantokapasiteettiaan ja parantamaan NA4-laitosyksikön tehokkuutta. Lämpö tuotetaan lauhduttamalla savukaasun sisältämää kosteutta, jonka määrä on lisääntynyt TSE:n lisättyä biomassan osuutta voimalaitoksen polttoainevalikoimassa. Käsittelyn jälkeen lauhdetta voidaan käyttää kattilalaitoksen lisäveden tuotannossa kulutetun puhtaan veden määrän vähentämiseen. Lauhduttamalla talteen otetun energian määrä on noin 250-300 gigawattituntia (GWh) vuodessa.

Asfalteenin polttojärjestelmän avulla TSE voi korvata kivihiiltä öljynjalostamon sivutuotteella. Asfalteenin hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin kivihiilen, ja muista Valmetin toimittamista asfalteenia polttavista laitoksista saadut kokemukset osoittavat, että se on ihanteellinen korvaaja kivihiilelle kiertoleijukattiloissa.

"Olemme iloisia, että jatkamme yhteistyötämme Turun Seudun Energiantuotannon kanssa Naantalin voimalaitoksella", sanoo Valmetin Energia-liiketoimintayksikön johtaja Kai Janhunen. "Nykyinen kiertoleijukattilamme yhdistettynä automaation ja teollisen internetin ratkaisuihin tekee jo sinällään voimalaitoksen toiminnasta erittäin tehokasta. Uusien savukaasujen lauhdutus- ja asfalteenin polttojärjestelmien avulla TSE voi ottaa entistä suurempia askelia eteenpäin sekä tehokkuudessa että kestävässä kehityksessä."

Tietoa Valmetin toimituksesta

Savukaasujen lauhdutusjärjestelmä sisältää savukaasupesurin, lämmöntalteenottolaitteiston ja lauhteen käsittelylaitteiston. Savukaasusta otetaan lämpöä talteen kaukolämmöksi 60 MW.

Asfalteenin polttojärjestelmä sisältää varastointi- ja syöttölaitteistot sekä kattilalaitokseen tarvittavat muutostyöt.

NA4-yksikön uusia prosesseja ohjataan olemassa olevalla Valmet DNA -automaatiojärjestelmällä, jota laajennetaan käsittämään uudet järjestelmät.

Tietoa Turun Seudun Energiantuotanto Oy:stä

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:ssä yhdistyvät paikallinen energia-alan tuntemus ja johtavan pohjoismaisen energiateollisuuden osaaminen. Yhtiö huolehtii taloudellisesti, tehokkaasti ja kestävällä tavalla Turun seudun peruslämmön tarpeesta.

Turun Seudun Energiantuotannon Naantalin voimalaitos

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Risto Hämäläinen, johtaja, Ympäristöjärjestelmät, Sellu ja energia, Valmet
puh. 040 505 2001, sähköposti: risto.hamalainen[at]valmet.com

Minna Saarelainen, johtaja, EMEA Energy Sales & Services Operations, Valmet
puh. 040 545 9407, sähköposti: minna.saarelainen[at]valmet.com

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,1 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely