Valmetin toimittama biomassakattila luovutettiin RWE Innogylle Britanniassa

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 30.9.2014 klo 11:00

Valmet luovutti RWE Innogy UK:n Markinchin voimalaitokselle uuden biomassakattilan ja savukaasujen puhdistusjärjestelmän heinäkuussa 2014, käyttöönotto- ja koekäyttöjakson jälkeen. Fifessä Skotlannissa sijaitseva lämmön ja sähkön yhteistuotantoon tarkoitettu laitos (CHP) on lajissaan Ison-Britannian suurin. Uusi laitos tuottaa höyryä ja sähköä Tullis Russell -yhtiön paperitehtaalle. Lisäksi yli jäävä sähkö toimitetaan valtakunnalliseen sähköverkkoon.

Uusi voimalaitos auttaa Tullis Russellia vähentämään fossiilisia päästöjä ja samalla se edistää merkittävästi Skotlannin kunnianhimoisten uusiutuvan energian tavoitteiden toteutumista. Biomassavoimalaitos korvaa paperitehtaan 60 vuotta vanhan kivihiilivoimalan ja vähentää vuositasolla CO2-päästöjä 250 000 tonnia. Lisäksi kaatopaikalle toimitettavan puujätteen ja näin olleen myös niistä siellä syntyvien metaanipäästöjen määrä vähenee, koska Valmetin CYMIC-kattilan pääpolttoaineena käytetään kierrätettyä puujätettä.

Uusi biomassakattila tuottaa Tullis Russellin paperitehtaalle höyryä ja sähköä entistä kestävämmin, tehokkaammin ja luotettavammin. 

"CYMIC-kattilan käyttöönotto osana maan suurinta uusiutuvan energian teknologiapakettia on meille RWE:llä iso tapaus.  Biomassakattila tuottaa höyryä ja sähköä viereiselle Tullis Russellin paperitehtaalle sekä sähköä valtakunnanverkkoon ja vähentää merkittävästi CO2-päästöjä.  Laitoksen onnistunut luovutus on RWE:n ja Valmetin vuonna 2010 alkaneen tiiviin yhteistyön huipentuma ja osoitus Valmetin tiimin sitoutuneesta työstä", kommentoi RWE:n projektisuunnittelun päällikkö Robert Dunk.

RWE Innogy UK:n uusi yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotantolaitos sijaitsee Tullis Russell Papermakersin paperitehtaalla Skotlannin Fifessä. (Kuva: RWE Innogy UK)

CHP-laitoksen asennettu kapasiteetti on 50 megawattia sähköä ja se pystyy syöttämään paperinvalmistusprosessiin höyryä maksimissaan 120 tonnia tunnissa. Paperitehdas kuluttaa laitoksen tuottamasta sähköstä noin 14 MW, ja noin 25 MW syötetään Ison-Britannian valtakunnanverkkoon.

Voimalaitos on ollut kaupallisessa käytössä helmikuusta 2014 lähtien, ja koko laitoksen lopullinen luovutus tapahtuu loppuvuodesta 2014.

"Projekti oli varsin merkittävä niin kokonsa kuin aikataulunsa puolesta. Mittakaavaa voi havainnollistaa toteamalla, että CHP-laitoksen tontti vastaa neljän jalkapallokentän alaa ja että rakennustöihin kului yli miljoona työtuntia. Koko työmaalla oli enimmillään noin 650 työntekijää, joista noin puolet rakensi itse kattilalaitosta", kuvailee Valmetin projektipäällikkö Peter Anson.

Teknisiä tietoja toimituksesta

Markinchin CHP-laitokseen toimitetussa Valmetin CYMIC-kattilassa hyödynnetään luotettavaksi todettua kiertoleijuteknologiaa (CFB). Kapasiteetiltaan 155 MWth:n kattilan polttoaineena käytetään noin 90-prosenttisesti jätepuuta. Loput 10 prosenttia on energiapuuta kestävästi hoidetuista metsistä. Biomassaa tarvitaan noin 400 000 tonnia vuodessa. Uuden teknologian ansiosta laitoksen alasajo onnistuu aiempaa nopeammin.

VALMET OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Peter Anson, Manager, Project Management, Valmet, puh. 010 672 0000

Lue lisää valmet.fi: Valmetin teknologia vähentää CO2-päästöjä Britanniassa

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Tietoa RWE Innogy UK:sta

RWE Innogy UK on RWE Innogyn Isossa-Britanniassa toimiva tytäryhtiö ja maan johtavia uusiutuvien energianlähteiden kehittäjiä ja käyttäjiä. Olemme sitoutuneet kehittämään ja operoimaan uusituvaa energiaa hyödyntäviä projekteja tuottaaksemme kestävää sähköä.

Operoimme 22 vesivoimalaa ja 30 maa- ja merituulivoimalaa, mukaan lukien Britannian ensimmäinen merkittävä merituulivoimala North Hoyle.  RWE Innogy UK:n yhdistettyyn lämmön ja sähkön tuotantoon (CHP) tarkoitetun biomassavoimalaitoksen rakennustyöt ovat nyt saatu päätökseen Skotlannin Fifessa. Parhaillaan on meneillään laitoksen testausvaihe. Pohjois-Walesin rannikolle rakennettavan 576 MW:n Gwynt y Môrin merituulivoimalan rakennustyöt edistyvät hyvin.

Henkilöstömme Walesissa, Skotlannissa ja Englannissa tekee tiiviistä yhteistyötä paikallisten asukkaiden ja yritysten kanssa voimaloiden rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. RWE Innogy UK:n operoimien uusiutuvan energian voimaloiden paikalliset investoinnit eri puolilla Isoa-Britanniaa olivat vuonna 2013 yli miljoona puntaa. RWE:n investoinnit synnyttävät Isoon-Britanniaan merkittävästi uusia työtilaisuuksia ja toimitusketjuja ja auttavat ennen muuta maata saavuttamaan EU-tavoitteen, jonka mukaan 30 % sähköntuotannosta tapahtuu uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2020 mennessä.

RWE Innogy yhdistää uusiutuvan energian asiantuntemuksen ja RWE Groupin voimalaitokset. RWE Innogy on sitoutunut lisäämään uusiutuvan energian käyttöä kaikkialla Euroopassa. Isolla-Britannialla on tässä merkittävä rooli.

RWE Innogy UK:n sisaryritys on RWE npower, noin 5,4 miljoonaa asiakasta palveleva Ison-Britannian johtava energiayritys.

Lisätietoa RWE Innogy UK:sta ja RWE Innogysta: www.rweinnogy.com/uk ja www.rweinnogy.com

Lisätietoa RWE npowerista: www.rwenpower.com