Liikuteltava 3D-mittaus – uusi ainutlaatuinen tapa määrittää venttiilien tarvitsema huolto

3D-pistepilvimalli venttiilistä

Jo hyvin pienet muutokset mitoissa voivat vaikuttaa kriittisten venttiilien toimintaan. Sen vuoksi panostamme muutosten mittaamiseen, kirjaamiseen ja analysointiin ja sitä kautta kehitämme sovelluskohtaisen suorituskyvyn tarkkuutta. Kuluneissa osissa on vähemmän kontaktipainetta ja karheammat tiivistepinnat, mistä aiheutuu vuotoja. Liiallinen kuluminen muuttaa myös kitkaominaisuuksia, ja kasvaneet ja epävakaat kitkavoimat voivat vaikeuttaa säädettävyyttä. Ennakoidusti mittaamalla voidaan havaita mahdolliset mittamuutokset venttiileissä ja näiden pohjalta suunnitella tulevat kunnossapitotoimenpiteet.

Tarkat mittaustiedot parantavat venttiilin toimintavarmuutta sen koko elinkaaren ajan

Venttiilien mittaaminen on erittäin tärkeää. Kaiken päätöksenteon tulee perustua tietoon, jotta vältetään inhimilliset virheet ja harhaanjohtavat päätelmät. Venttiilituotteiden toleranssit ovat hyvin tiukat, joten tietojen tarkkuus on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi venttiilin kiiltävät metallipinnat tuovat oman haasteensa mittaustietojen tarkkuuteen. Huoltomittauksissa nähdään prosessikäytön sekä käyttöajan aikaisten olosuhteiden aiheuttama kuluminen. 

Ainutlaatuinen ja nopea liikuteltava 3D-mittaus

Perinteisesti kaikki huoltomittaukset on tehty venttiiliteknologiakeskuksissa kaukana asiakkaan luota. Pyrimme parantamaan asiakaspalvelua jatkuvasti ja tästä syystä olemme testanneet uutta menetelmää, venttiilien liikuteltavaa 3D-mittausta. Nyt asiantuntijamme voivat käydä asiakkaan luona keräämässä tarvittavat tiedot huipputeknisillä ja kätevillä 3D-työkaluilla, eikä mittauksia tarvitse tehdä venttiilitehtaassa. Uusi ratkaisu säästää asiakkaidemme arvokasta aikaa.

Asian tuntemisesta, asian tietämiseen – kuinka tietoja hyödynnetään

Mittausten jälkeen simulaatioasiantuntija tekee tarvittavat analyysit mittaustietojen ja prosessiparametrien pohjalta. Tarkat 3D-mittapistemallit pinnoista ja 3D-CAD-mallit siirretään suunnittelusimulaatio-ohjelmaan analysoitavaksi. Simulaation tulokset valottavat alkuperäistä ongelmaa, ja niitä voidaan käyttää juurisyyanalyysiin ja tätä kautta kunnossapidon päätöksenteon tukena. Analyysin jälkeen voimme antaa asiakkaille huoltosuosituksia, joilla parannetaan optimoituja prosesseja entisestään ja pidennetään tuotteiden elinkaaria.

Liikuteltava 3D-mittaus säästää aikaa ja parantaa luotettavuutta

Miksi tarvitaan tietoa? Mittaustiedot ovat monestakin syystä arvokkaita: Niiden avulla nähdään elinkaaren aikana tapahtuvat muutokset sekä se, millaisia muutoksia missäkin olosuhteissa tapahtuu. Ne kertovat myös, millaista muuta kulumista ja eroosiota milloinkin tapahtuu. Tietojen pohjalta voimme antaa asiakkaillemme parempia huoltosuosituksia sekä tarkempia arvioita tulevista muutoksista. Näin asiakkaidemme on helpompi optimoida kunnossapito- ja huoltotoimintaansa.

Siirrettävästä 3D-mittauksesta on monenlaista etua:

  1. logistiikkaan kuluva aika voidaan minimoida
  2. mahdolliset väärät toimenpiteet voidaan ehkäistä
  3. asiakkaamme voivat valita juuri tarpeeseensa sopivat oikeat ja optimoidut vakiovaraosat hyvissä ajoin ennen huoltoseisokkia
  4. tietoja voidaan käyttää tutkimuksessa ja kehityksessä parantamaan venttiilien suorituskykyä – tai vaikka ennakoivan huollon kehittämiseen.

Vain tieto vie eteenpäin

Lyhyesti sanottuna älykäs liikuteltava 3D-mittaus on tehokkaampi ja kätevämpi tapa hallita missä tahansa sijaitsevien kriittisten komponenttien päivittäisiä huoltotoimia. Laadukkaiden tietojen ja analyysin avulla asiakas voi vaihtamisen sijaan pidentää kriittisen ja taloudellisesti merkittävän venttiilin elinkaarta yhdellä tai kahdella käyttöjaksolla.

Kun huoltotoimenpiteet perustuvat täsmälliseen, mitattuun dataan perustuviin suosituksiin, onnistuu myös laitoksen pitäminen tavoitellulla luotettavuustasolla, ilman suunnittelemattomia huoltoseisokkeja. Nopeampi prosessi vaatii vähemmän logistiikkaa ja käyttökatkoja, mikä parantaa luotettavuutta ja toimintavarmuutta. Venttiilistä on kaivettava esiin mahdollisimman paljon tietoa – juuri se on nykyään oikea tapa päästä eteenpäin.

Esimerkkitapaus 3D-mittauksessa havaituista seikoista

Katso seuraavia kuvia: Venttiiliin kohdistuva liiallinen paine-ero, esim. paineisku, on taivuttanut karaa, ja siitä on aiheutunut laakeripesän kulumaa. Ainoat työkalut, joilla vian juurisyyt voidaan määrittää, ovat 3D-mittaus ja tarkat pistepilvitiedot.

Venttiilin 3D-mittausVenttiilin 3D-mittaus tuottaa tarkkaa tietoa

 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme:

Liikuteltava 3D-mittaus: iiro.laaksonen@neles.com 

Analysointi: tommi.bergstrom@neles.com

Myynti: mikko.tikka@neles.com 

Tutkimus ja kehitys/valmistus: aleksi.rajahuhta@neles.com 

Lue lisää datan hyödyntämisestä ja innovaatiosta