Digitalisaatio: Parempia palveluja ja houkuttelevia liiketoimintamalleja

25.02.2020

Nykyään lähes kaikki teollisuuden laitevalmistajat eri puolilla maailmaa tutkivat ja kokeilevat, miten ne voisivat palvella asiakkaitaan entistä paremmin digitalisaation avulla. Laitemyyjiä innostaa mahdollisuus rakentaa entistä läheisempiä ja syvempiä asiakassuhteita esineiden internetin ja muiden digitaalisten kanavien kautta. Esineiden internet esimerkiksi antaa myyjille ennennäkemättömän mahdollisuuden ymmärtää reaaliaikaisesti, miten asiakkaat oikeasti käyttävät heidän tuotteitaan. Lisäksi myyjät saavat tietoa kunkin tuotteen nykytilasta ja tulevasta tilasta. Tämä tieto tuo mahdollisuuden luoda asiakkaille uusia, entistä parempia palveluja, joiden toteuttaminen ei olisi aiemmin ollut mahdollista.

Lisäinvestointeja digitalisaatioonArvoajurit

Käyttöomaisuusvaltaiset prosessiteollisuudet ovat jo vuosien ajan investoineet keskeisiin digitaalisiin automaatio- ja ohjausteknologioihin. Nyt painopiste on siirtynyt muille alueille, kuten kunnossapitoon. Teknologiakustannusten pienentyessä ja digitaalisten ratkaisujen kehittyessä yritysten on kuitenkin siirryttävä uusien digiteknologioiden käyttöönotosta laajempiin toteutuksiin, jos ne haluavat edelleen hyötyä digitalisaatiosta.

Digitalisaation laajennussuunnitelma ja liiketoimintastrategiaan liittyvä digitalisoinnin visio auttavat käyttöomaisuusvaltaisia teollisuudenaloja pienentämään kuluja nopeuttamalla ja laajentamalla tehostamistoimia sekä muuttamaan liiketoimintaansa perustavanlaatuisesti teknologian avulla.

Investoinnit uuteen digitaaliseen teknologiaan ovat kasvussa käyttöomaisuusvaltaisilla teollisuudenaloilla. Big dataa ja muuta analytiikkaa pidetään digitaalisena teknologiana, jolla on selvästi merkittävin vaikutus suorituskykyyn. Analytiikan ja liikkuvuuden ohella myös kyberturvallisuus vaikuttaa keskeisesti toiminnan tulokseen. Tulevaisuudessa menestyvät parhaiten yritykset, jotka hyödyntävät täysipainoisesti big dataa ja analytiikkaa sekä kiinnittävät samalla yhä enemmän huomiota kyberturvallisuuteen, koska hyökkäysyritysten määrä kasvaa toimintojen ja tuotantolaitteiden yhteyksien lisääntymisen myötä.

Älykästä käyttöomaisuuden hallintaa ja digitaalista kunnossapitoa

Älykkäät tuotteet osaavat kertoa käyttö- ja kunnossapitohistoriansa sekä tarpeensa suunnittelutiimeille asennuksen ja kunnossapidon aikana. Samalla keinoälyn käyttö kehittyy ja monipuolistuu teknologian rajapinnoilla. Siitä ovat hyvänä esimerkkinä virtuaaliset insinöörit eli keinoälyn avulla toimivat apulaiset, jotka voivat osallistua kunnossapitoon. Näkymät ovat lupaavat: tuoreen tutkimuksen mukaan virtuaaliset insinöörit lyhentävät infrastruktuuriin liittyvien ongelmien ratkaisu- ja korjausaikaa jopa 93 prosenttia.

Huomio asiakaskokemukseen

Myös asiakkaiden odotukset ovat muuttumassa. Perinteiseen liiketoimintamalliin on kuulunut laitteiden myynti ja huolto asiakkaille, jotka ovat yhtä insinöörihenkisiä kuin myyjäkin. Nykyään ostajat ovat yksityiselämässään tottuneet digitaalisten palvelujen käyttömukavuuteen ja kiehtoviin kokemuksiin

Yhteenveto

. He vertaavat niitä kokemuksiin laitetoimittajien asiakasportaaleissa tai varaosien tilauspalveluissa.

Tuotteista palveluihin

Johtavat teollisuuslaitteiden toimittajat ovat siirtymässä perinteisestä tuotteiden myynnin ja huollon mallista uuteen liiketoimintamalliin, joka perustuu palvelujen tai lopputulosten myyntiin. Uudessa mallissalaitevalmistajan arvolupaus asiakkaalle ei perustu laitteiden myyntiin vaan jatkuvaan varmuuteen siitä, että laite täyttää asiakkaan sille asettaman tehtävän: pitää lentokoneen käynnissä, poraa öljyä tai vaikkapa tuottaa virtaa kokonaiselle kaupungille.

Tällaisessa palveluihin perustuvassa toimintamallissa laitevalmistaja ottaa vastuun kunnossapidosta ja varaosista, jolloin asiakas voi keskittyä ydinliiketoimintaansa. Se myös tarkoittaa, että laitevalmistajasta tulee entistä kiinteämpi osa asiakkaan toimintaa ja toimitusketjua. Toisin sanoen asiakkaista tulee entistä läheisempiä ja laitetoimittajalla on entistä paremmat mahdollisuudet auttaa asiakasta saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa.

 

Teksti kirjoitettu yhteistyössä:

Arto Makkonen, Nordic Lead, Industry X.0,  Accenture Digital, arto.o.makkonen@accenture.com

Ari Torpo, Toimitusjohtaja,  Autoteollisuus ja teolliset laitteistot, Pohjoismaat, Accenture, ari.torpo@accenture.com 

 

Artikkelin tekstiä muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.