Metsä Fibre pysyy alan kärjessä pitkäaikaisen kehityssopimuksen avulla

06.06.2015

”Pitkäaikainen palvelusopimus Valmetin kanssa varmistaa, että meillä on käytettävissä asiantuntijoita, jotka tuntevat prosessimme hyvin ja joilla on myös paras ja uusin tieto teknologiakehityksestä. Näin pystymme varmistamaan jatkuvan kehittämisen ja pysymme alan kärjessä”, sanoo voimalaitoksen ja talteenottolinjan käyttöpäällikkö Pekka Posti Metsä Fibren Kemin-tehtaalta.

Kemin sellutehdas oli Metsä Fibren tehtaista ensimmäinen, joka otti käyttöön pitkäaikaisen kehityssopimuksen soodakattilalla ja haihduttamolla. Nyt useimmilla niistä on samantyyppiset kehityssopimukset.

”Olemme olleet kehityksen edelläkävijöitä monessa nykyaikaisen sellunvalmistuksen vaiheessa. Soodakattila valmistui vuonna 1990 ja haihduttamo vuonna 2003. Molemmat ovat pysyneet moderneina jatkuvan kehitystyön ja muutamien isompien investointien ansiosta”, Pekka Posti toteaa. ”Meillä oli ensimmäisenä mustalipeän superväkevoitin haihduttamolla. Olimme myös maailman ensimmäinen yhtiö, joka alkoi polttaa biolietettä ja väkeviä hajukaasuja soodakattilassa. Yhteistyösopimus pitää meidät kehityksen kärjessä.”

”Sopimus on meille aktiivisen kehityksen työkalu”

”Tärkeintä on jatkuvasti kyseenalaistaa nykytilanne ja miettiä, mitä voisimme tehdä paremmin. Odotamme Valmetilta koko ajan ehdotuksia ja ideoita prosessimme kehittämiseksi”, Posti selvittää. ”Vie aikaa saada tämäntyyppinen yhteistyö toimivaksi. Se ei onnistu vain nappia painamalla. Meillä meni opetteluun kaksi vuotta ennen kuin molemmat osapuolet löysivät oikean työskentelyrytmin. Nyt sopimus on meille aktiivinen kehityksen työkalu, joka auttaa ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja ja kehittämään prosessejamme. On tärkeää, että tehtaallamme on laiteasiantuntijoita, jotka voivat antaa käyttöömme tietotaitoaan, sillä omalla henkilöstöllämme ei ole aikaa eikä osaamista tämäntyyppiseen työhön. ”

Jatkuvuus on tärkeää yhteistyölle

”Odotamme Valmetilta kehitysideoita joka kevät, jotta suunnitelmat saadaan valmiiksi hyvissä ajoin seuraavan vuoden investointibudjettia varten. Käymme läpi kehitystarpeita yhdessä Valmetin ammattilaisten kanssa. Juuri siinä piilee pitkän palvelusopimuksemme ydin: teemme asioita yhdessä ja löydämme ratkaisuja yhdessä.”