Vihreä rahoitus

Valmet on 1.3.2024 perustanut vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) vihreiden lainainstrumenttien liikkeeseenlaskuun integroidakseen kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteensa entistä vahvemmin rahoitukseensa.

Vihreän rahoituksen viitekehys on suunniteltu tukemaan viitekehyksen mukaisten hankkeiden ja menojen rahoittamista tai jälleenrahoittamista. Viitekehyksen mukaiset hankkeet edistävät kahta keskeistä ympäristötavoitetta, jotka ovat kiertotalouteen siirtymisen mahdollistaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Valmetin viitekehyksessä viitekehyksen mukaiset hankkeet ja menot on jaettu kahteen kategoriaan, jotka tukevat asiakkaita vihreässä siirtymässä: Valmetin palvelut, jotka mahdollistavat Valmetin tuotteiden elinkaaren pidentämisen asiakkailla sekä Valmetin ratkaisut, jotka mahdollistavat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen merkittävästi.

Valmet on perustanut vihreän rahoituksen toimikunnan varmistamaan, että vihreä rahoitus ohjataan vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisiin toimintoihin. Valmet tulee julkaisemaan vuosittain vihreän rahoituksen raportin (Green Finance Report), joka sisältää varojen allokoinnin ja vaikuttavuuden raportoinnin niin kauan kuin yhtiöllä on käytössä vihreää rahoitusta tai varat on allokoitu kokonaisuudessaan.

ISS ESG on antanut Valmetin vihreän rahoituksen viitekehykselle riippumattoman ulkopuolisen arvion vahvistaen viitekehyksen olevan linjassa vihreiden lainojen sekä vihreiden joukkovelkakirjalainojen periaatteiden (Green Loan Principles 2023, Green Bond Principles 2021) kanssa.

Linkit:

Valmetin vihreän rahoituksen viitekehys (Green Finance Framework) (englanniksi)

ISS ESG:n riippumaton ulkopuolinen arvio (englanniksi)

ESG questionnaire (englanniksi)

Lehdistötiedote 1.3.2024: Valmet julkaisee vihreän rahoituksen viitekehyksen

Lue lisää:

Valmetin rahoitus ja velat

Valmetin ilmasto-ohjelma