Raportointiportaali HSE- ja laatuilmoituksille

Valmetilla on ulkoinen raportointiportaali asiakkaille, alihankkijoille, urakoitsijoille sekä muille sidosryhmille. Portaalin avulla käsitellään terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön sekä jatkuvaan parantamiseen liittyviä tapahtumia kaikissa Valmetin toiminnoissa.

Raportointiportaalia käytetään kaikkien Valmetin toimipisteiden sekä asiakastyömaiden vahinkotapahtumien, poikkeamien, vaaratilanteiden, havaintojen sekä kehitysehdotusten raportointiin. Työkalu on myös Valmetin omien työntekijöiden käytössä. 

Raportoitujen tapahtumien avulla kehitetään Valmetin turvallisuutta ja jatkuvan parantamisen kulttuuria sekä estetään vastaavat tilanteet jatkossa.    

Yksityisyyden hallinta