Kestävän kehityksen johtaminen

Valmetin johtoryhmä päättää Valmetin kestävän kehityksen ohjelmasta ja sen tavoitteista, sekä seuraa ohjelman ja siihen liittyvien toimintasuunnitelmien toteutumista. Johtoryhmä tarkastelee vuosittain Valmetin kestävään kehitykseen liittyvää suorituskykyä. Valmetilla kestävästä kehityksestä vastaa markkinointi- ja viestintäjohtaja. Hän on johtoryhmän jäsen ja raportoi toimitusjohtajalle.

Valmetin kestävän kehityksen tiimi on osa yhtiön Markkinointi- ja viestintätoimintoa. Kestävän kehityksen tiimi on vastuussa kestävän kehityksen ja siihen liittyvien prosessien koordinoinnista ja kehittämisestä yhtiötasolla. Lisäksi se tekee ehdotuksia yhtiönlaajuiseen kestävän kehityksen ohjelmaan ja siihen sisältyviin hankkeisiin sekä hallinnoi sitä. Tiimi koordinoi kestävän kehityksen raportointia GRI-raportointiohjeiden mukaisesti, tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä viestii kestävän kehityksen aiheista sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille.

Liiketoimintalinjamme ja alueorganisaatiomme ovat vastuussa siitä, että kaikki yhtiönlaajuiset hankkeet toteutetaan Valmetin kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Ne ovat vastuussa kestävän kehityksen raportoinnista yhtiön johdolle ja tietojen oikeellisuuden varmistamisesta.

Valmetissa palkitsemiseen on liitetty keskeisiä kestävän kehityksen aiheita kuten työturvallisuutta tai ympäristöä koskevia suoritusmittareita. Esimerkiksi valittujen henkilöstöryhmien ja johdon bonusohjelma sisältää tiimikohtaiset turvallisuustavoitteet. Henkilökohtaisissa tavoitteissa voi olla myös muita kestävään kehitykseen, kuten päästöihin, liittyviä tavoitteita.