Sustainability360º-ohjelma

Agenda banner wide_1124x277.jpg

Valmetin Sustainability360°-ohjelma lähestyy arvoketjua kokonaisvaltaisesti mukaan lukien toimitusketjun, yhtiön oman toiminnan ja teknologioiden käyttövaiheen asiakkaiden tuotannossa.

Ohjelma perustuu yhtiön liiketoiminnan ja sidosryhmien kannalta olennaisimpien aiheiden perusteelliseen arviointiin Valmetin arvoketjussa. Ohjelman yhdeksän olennaisinta aihetta on jaettu kolmeen painopistealueeseen: Ympäristö, yhteiskunta ja hallinto. Kaikille yhdeksälle olennaisimmalle teemalle on määritelty konkreettiset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat, jotka sisältyvät yhtiön vuosisuunnitteluprosessiin.

Agenda360 renewal FI 600x592.png

 

Ympäristövastuu

Tehostamme kiertotaloutta, parannamme ympäristötehokkuutta ja vähennämme hiilidioksidipäästöjä koko arvoketjussamme. Valmetin tavoitteena on saattaa asiakkaiden tuotanto hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Kiertotalous

 • Tuemme asiakkaidemme kiertotaloutta pidemmillä ja suljetuilla kierroilla sekä käyttämällä uusiutuvia ja kierrätettyjä raaka-aineita.
 • Parannamme jatkuvasti oman toimintamme resurssitehokkuutta ja maksimoimme kierrätysmateriaalien käytön teknologioissamme.

Ilmasto

 • Valmetin ilmasto-ohjelmalla on kunnianhimoiset hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet ja koko arvoketjua koskevat konkreettiset toimenpiteet vuoteen 2030 mennessä.
 • Tavoitteenamme on vähentää toimitusketjumme päästöjä 20 prosenttia ja oman toimintamme päästöjä 80 prosenttia.
 • Tavoitteenamme on lisäksi mahdollistaa asiakkaillemme hiilineutraali tuotanto ja parantaa nykyisen tarjoomamme energiatehokkuutta 20 prosentilla.

Ympäristötehokkuus

 • Edistämme jatkuvasti toimitusketjumme ja oman toimintamme ympäristötehokkuutta.
 • Prosessiteknologiamme, automaatiomme ja palvelumme on suunniteltu parantamaan raaka-aineiden, energian, veden ja kemikaalien käytön tehokkuutta.

 

Sosiaalinen vastuu

Edistämme sitoutunutta työyhteisöä, sitoudumme oman henkilöstömme sekä kumppaniemme työterveyden ja -turvallisuuden varmistamiseen ja pyrimme olemaan vastuullinen yrityskansalainen.

Sitoutunut työyhteisö

 • Pyrimme jatkuvasti edistämään työntekijöidemme sitoutumista ja kehitämme parasta osaamista.
 • Arvostamme monimuotoisuutta ja edistämme työyhteisön osallistuvuutta ja hyvää johtamista.

Työterveys ja -turvallisuus

 • Panostamme positiiviseen työturvallisuuskulttuuriin ja johtamiseen.​​
 • Kehitämme työterveys- ja turvallisuusprosesseja ja -käytäntöjä yhteisen nollan tapaturman tavoitteen saavuttamiseksi.​​
 • Teemme yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa alihankkijoiden ja asiakkaiden työmaiden turvallisuuden parantamiseksi.

Yrityskansalaisuus 

 • Osallistumme valikoituihin paikallisiin ohjelmiin seuraavin teemoin: Towards the future with science, Protecting the planet for the next generations ja Equal opportunities for well-being.
 • Teemme maailmanlaajuisesti läheistä yhteistyötä valittujen yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. 

 

Hyvä hallintotapa

Noudatamme kaikessa toiminnassamme eettisiä toimintaperiaatteita, varmistamme toimitusketjun vastuullisuuden ja raportoimme läpinäkyvästi.

Eettinen liiketoiminta

 

 • Toimintaamme ohjaavat Valmetin toimintaperiaatteet ja niitä tukevat politiikat.
 • Olemme sisällyttäneet vastuullisuuskriteerit asianmukaisen huolellisuuden ja vaatimuksenmukaisuuden prosesseihin.​
 • Maailmanlaajuinen harmonisoitu toimintatapamme on laadun-, ympäristön- ja terveyden ja turvallisuuden hallinnan ISO-standardien mukainen. 
 • Noudatamme systemaattista vastuullisuuden hallintotapaa.

Kestävä toimitusketju

 • Valmetilla on kattava vastuullisen toimitusketjun hallintaprosessi, johon kuuluvat toimittajien riskiarviot ja auditoinnit.​ ​
 • Parannamme jatkuvasti toimitusketjun läpinäkyvyyttä. 
 • Maailmanlaajuinen toimittajien vastuullisuusohjelmamme edistää muutosta.

Läpinäkyvä raportointi 

 • Olemme toimialallamme tunnustettu johtaja vastuullisuudessa ja edistämme läpinäkyvää ja luotettavaa raportointia yhtiön vastuullisuustoimien edistymisestä ja toiminnan vaikutuksista.