Tuotteet

Valmetin tuotetarjonta vastaa asiakkaiden jatkuvasti kasvavaan tarpeeseen lisätä tuotantonsa ympäristöystävällisyyttä ja kustannustehokkuutta. Tuotteet edustavat oman alansa parasta teknologiaa sellun, kartongin, paperin, pehmopapereiden ja energian tuotantoon.

Sellu ja kuitu

Sellu ja kuitu

Valmetin älykkäillä sellu- ja kuituprosesseilla tuotanto on ympäristöystävällistä ja kustannustehokasta.

Kartonki- ja paperitehtaat

Kartonki- ja paperitehtaat

Teknologiamme kartonki- ja paperitehtaille kattaa massankäsittelyn, paperin ja raakakartongin valmistuksen, päällystyksen, jälkikäsittelyn, rullauksen, pituusleikkauksen ja pakkauksen.

Pehmopaperi

Pehmopaperi

Pehmopaperiteknologiallamme voi vastuullisella tavalla valmistaa kaikentyyppisiä laatuja aina perinteisistä teksturoituihin ja erirakenteisiin tuotteisiin.

Energiatuotanto

Energiatuotanto

Valmet tuntee ja hallitsee erilaiset polttoaineet paremmin kuin kukaan muu. Asiantuntemuksemme kattaa kaiken polttoaineista savupiippuun saakka.

Biopolttoaineet ja -materiaalit

Biopolttoaineet ja -materiaalit

Valmet on kehittänyt tuotteita, joilla voidaan muuntaa ja jalostaa uudistuvaa biomassaa arvokkaiksi polttoaineiksi ja biomateriaaleiksi ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti.

Automaatio

Automaatio

Valmetin automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme liiketoimintojen kannattavuutta tehostamalla tuotantoa sekä lisäämällä kustannus-, energia- ja materiaalitehokkuutta.

Muut tuotteet

Muut tuotteet

Valmet tarjoaa myös suodatinkankaita kaivos- ja kemianteollisuudelle, teknisiä tekstiilejä suurpesuloille ja tiivisteitä patoluukkuihin.