Raportit ja esitykset

Uusin tulosjulkaisu: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024

Valmet Q1 2024 osavuosikatsaus

 

 

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024

Raportti

Presentaatio

Webcast

Transkripti

Avainluvut (Excel)

Q1/2024 lyhyesti (video)

 

 

 

Q1/2024 lyhyesti

  • Saadut tilaukset olivat lähes 1 050 miljoonaa euroa

  • Liikevaihto laski 1 212 miljoonaa euroon

  • Tilauskanta oli 3 790 miljoona euroa

  • Vertailukelpoinen EBITA laski 121 miljoonaan euroon ja marginaali oli 10,0 %

  • Nettovelkaantuneisuusaste oli 39 %

 

 

Pasi Laine Q1 2024 osavuosikatsaus

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset olivat 1 050 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA-marginaali 10,0 %

"Valmetin saadut tilaukset olivat 1 050 miljoonaa euroa vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Vertailukauden saadut tilaukset olivat ennätyskorkeat, ja saadut tilaukset laskivat kaikissa kolmessa segmentissä. Vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset olivat yhteensä lähes 3,0 miljardia euroa viimeisen 12 kuukauden aikana, ja niiden osuus Valmetin saaduista tilauksista oli 67 %. Tämä on selkeä muutos yhtiössä verrattuna vuoteen 2014, jolloin vakaan liiketoiminnan osuus saaduista tilauksista oli 34 %. Prosessiteknologiat-segmentin saadut tilaukset laskivat ja olivat yhteensä 1 466 miljoonaa euroa viimeisen 12 kuukauden aikana. Valmetin tilauskanta oli lähes 3,8 miljardia euroa vuosineljänneksen lopussa.

Valmetin liikevaihto oli 1 212 miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Automaatio-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli Automaatiossa 16,5 %, Palveluissa 14,6 % ja Prosessiteknologioissa 4,2 %. Valmetin vertailukelpoinen EBITA oli 121 miljoonaaeuroa ja marginaali 10,0 %.

Asiakasaktiviteetti palveluissa on parantunut, ja lyhyen aikavälin markkinanäkymä palveluille on noussut hyväksi. Kun markkinanäkymät virtauksensäädölle ja automaatiojärjestelmille pysyivät hyvinä, kaikilla vakailla liiketoiminnoillamme on nyt hyvä markkinanäkymä vuoden 2024 toiselle ja kolmannelle neljännekselle.

Prosessiteknologioissa asiakasaktiviteetti on hyvä energiassa ja tyydyttävä pehmopaperissa. Sellun lyhyen aikavälin markkinanäkymä on laskenut heikoksi. Kartongin ja paperin näkymä on laskenut heikoksi/tyydyttäväksi: asiakasaktiviteetti on heikkoa, mutta Valmetin kapasiteetin käyttöaste on pysynyt tyydyttävänä. Vaikka lyhyen aikavälin markkinanäkymät ovat laskeneet Prosessiteknologioissa, pitkän aikavälin megatrendit eivät ole muuttuneet - ne ovat edelleen suotuisat Valmetin kaikille kolmelle segmentille.

Valmetin vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä hankkiman pehmopaperin jatkojalostusliiketoiminnan integrointi on edennyt hyvin. Pehmopaperin jatkojalostuksen saadut tilaukset kehittyivät hyvin ensimmäisellä neljänneksellä, ja asiakkaat ovat arvostaneet 
Valmetin yhdistettyä pehmopaperitarjoomaa. Olemme jo saaneet synergisiä tilauksia, jotka sisältävät sekä pehmopaperin valmistuslinjan että jatkojalostuslaitteet. 

Valmet sai päätökseen Siemensin prosessikaasukromatografia-liiketoiminnan hankinnan pian raportointikauden jälkeen 2. huhtikuuta. Hankinta saatiin päätökseen suunnitellusti, ja olemme hyvin iloisia toivottaessamme uudet kollegat ja entisen Siemensin prosessikaasukromatografia-liiketoiminnan asiakkaat tervetulleiksi Valmetille. Hankittu liiketoiminta täydentää hyvin automaatiotarjoomaamme avaten mahdollisuuden palvella molempien liiketoimintojen nykyisiä ja tulevia prosessiautomaatioasiakkaita laajemmalla tarjoomalla.

Valmetin automaatioliiketoiminnassa saavutettiin merkittävä virstanpylväs 9. huhtikuuta, kun Valmet lanseerasi uuden hajautetun ohjausjärjestelmän, Valmet DNAe:n. Uusi järjestelmä auttaa asiakkaita parantamaan toimintansa tehokkuutta, tuottavuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta ja edistää digitalisoituneempaa ja autonomisempaa toimintaa tulevaisuudessa. Lanseeraus on merkittävä askel Valmetin strategiassa kasvattaa automaatioliiketoimintaa edelleen globaalisti prosessiteollisuuden eri aloille."