Rahoitus ja velat

Tästä osiosta löytyy tietoa Valmetin rahoitusjärjestelyistä, rahoituslähteistä ja pitkäaikaisista lainoista. Valmetilla ei ole tällä hetkellä luottoluokitusta.

Avainluvut

  31.3.2024 31.3.2023
Korolliset velat 1 702 milj. euroa 792 milj. euroa
Lyhytaikaiset lainat (sisältäen pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät) 193 milj. euroa 171 milj. euroa
Pitkäaikaiset lainat 1 363 milj. euroa 519 milj. euroa
Korolliset nettovelat 939 milj. euroa 345 milj. euroa
Pitkäaikaisen velan keskimääräinen maturiteetti 3,2 vuotta 3,1 vuotta
Keskimääräinen korko 4,6 % 2,6 %

Tunnusluvut

  31.3.2024 31.3.2023
Nettovelkaantuneisuusaste 39 % 15 %
Omavaraisuusaste 39 % 45 %
Nettovelka/EBITDA -suhdeluku 1,36 0,49

Velkainstrumentit ja luottolimiittisopimukset 31.3.2024

  • Nostamaton 300 miljoonan euron komittoitu luottolimiittisopimus
  • 300 miljoonan euron yritystodistusohjelma, josta oli käytössä 91 miljoonaa euroa

Maturiteettirakenne 31.3.2024 (ilman vuokrasopimusvelkoja), milj. euroa

Valmetin velkojen maturiteettirakenne

Vihreä joukkovelkakirjalaina

Valmet tiedotti 6.3.2024 laskevansa liikkeeseen 200 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan. Lue lisää täältä.

Finanssivalvonta hyväksyi joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen 14.3.2024. Lue lisää täältä.

Englanninkielisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen löydät täältä.

Vihreän rahoituksen viitekehys

Valmet tiedotti 1.3.2024, että se on perustanut vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) vihreiden lainainstrumenttien liikkeeseenlaskuun integroidakseen kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteensa entistä vahvemmin rahoitukseensa.

ISS ESG on antanut Valmetin vihreän rahoituksen viitekehykselle riippumattoman ulkopuolisen arvion vahvistaen viitekehyksen olevan linjassa vihreiden lainojen sekä vihreiden joukkovelkakirjalainojen periaatteiden (Green Loan Principles 2023, Green Bond Principles 2021) kanssa.

Linkit:

Valmetin vihreän rahoituksen viitekehys (Green Finance Framework) (englanniksi)

ISS ESG:n riippumaton ulkopuolinen arvio (englanniksi)

ESG questionnaire (englanniksi)

Lehdistötiedote 1.3.2024: Valmet julkaisee vihreän rahoituksen viitekehyksen