Valmetin puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2023: Saadut tilaukset olivat lähes 1,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi 153 miljoonaan euroon toisella neljänneksellä

Valmetin puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2023: Saadut tilaukset olivat lähes 1,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi 153 miljoonaan euroon toisella neljänneksellä

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 26. heinäkuuta 2023 klo 14.00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

 

Huhti–kesäkuu 2023: Liikevaihto, vertailukelpoinen EBITA ja vertailukelpoinen EBITA-marginaali kasvoivat

           Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 1 268 miljoonaa euroa (1 306 milj. euroa).

           Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio-segmentissä ja laskivat Prosessiteknologiat- ja Palvelut-segmenteissä.

           Saadut tilaukset kasvoivat Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Etelä-Amerikassa ja laskivat EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa.

           Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 1 417 miljoonaan euroon (1 286 milj. euroa).

           Liikevaihto kasvoi kaikissa kolmessa segmentissä.

           Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) kasvoi 25 prosenttia 153 miljoonaan euroon (122 milj. euroa).

           Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Palvelut- ja Automaatio-segmenteissä ja pysyi edellisvuoden tasolla Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 10,8 prosenttia (9,5 %).

           Osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (0,55 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,60 euroa (0,68 euroa).

           Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 2 miljoonaa euroa (32 milj. euroa).

           Liiketoiminnan rahavirta oli -37 miljoonaa euroa (-85 milj. euroa).

Tammi–kesäkuu 2023: Saadut tilaukset, liikevaihto, vertailukelpoinen EBITA ja vertailukelpoinen EBITA-marginaali kasvoivat

           Saadut tilaukset kasvoivat 7 prosenttia 2 821 miljoonaan euroon (2 631 milj. euroa).

           Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laskivat Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Saadut tilaukset kasvoivat Aasian ja Tyynenmeren alueella, Etelä-Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa ja laskivat Kiinassa ja EMEA-alueella.

           Liikevaihto kasvoi 22 prosenttia 2 738 miljoonaan euroon (2 246 milj. euroa).

           Liikevaihto kasvoi kaikissa kolmessa segmentissä.

           Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) kasvoi 42 prosenttia 286 miljoonaan euroon (202 milj. euroa).

           Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 10,5 prosenttia (9,0 %).

           Osakekohtainen tulos oli 0,92 euroa (0,87 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,11 euroa (1,05 euroa).

           Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0 miljoonaa euroa (27 milj. euroa).

           Liiketoiminnan rahavirta oli 172 miljoonaa euroa (-65 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2023

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2023 kasvaa verrattuna vuoteen 2022 (5 074 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2023 kasvaa verrattuna vuoteen 2022 (533 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä palveluille on laskenut tasolle hyvä/tyydyttävä (aikaisemmin hyvä), lyhyen aikavälin markkinanäkymä kartongille ja paperille on laskenut tasolle tyydyttävä (aikaisemmin hyvä) ja lyhyen aikavälin markkinanäkymä sellulle on laskenut tasolle tyydyttävä (aikaisemmin hyvä/tyydyttävä). Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille ja energialle sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän pehmopaperille.

Lyhyen aikavälin markkinanäkymä koskee raportointikautta seuraavaa kuuden kuukauden jaksoa. Se perustuu asiakasaktiviteettiin (50 %) ja Valmetin kapasiteetin käyttöasteeseen (50 %). Asteikko on ”heikko–tyydyttävä–hyvä”.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat toisella neljänneksellä

"Valmetin saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat lähes 1,3 miljardia euroa vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio-segmentissä ja laskivat Prosessiteknologiat- ja Palvelut-segmenteissä. Vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset olivat yhteensä 3,2 miljardia euroa viimeisen 12 kuukauden aikana. Tänä aikana vakaan liiketoiminnan osuus Valmetin saaduista tilauksista oli 60 %. Se on selvästi enemmän kuin vuonna 2014, jolloin vakaan liiketoiminnan osuus saaduista tilauksista oli 34 %. Tilauskantamme oli 4,4 miljardia euroa, samalla tasolla kuin vuoden 2022 lopussa.

Toinen neljännes oli hyvä liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n osalta, jotka molemmat kasvoivat. Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 17,5 % Palveluissa, 17,9 % Automaatiossa ja 4,8 % Prosessiteknologioissa. Valmetin vertailukelpoinen EBITA kasvoi 153 miljoonaan euroon ja marginaali nousi 10,8 prosenttiin.

Valmetin lyhyen aikavälin markkinanäkymä on edelleen hyvä virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille ja energialle ja tyydyttävä pehmopaperille. Sellun, sekä kartongin ja paperin markkinanäkymien arvioimme laskeneen tyydyttäviksi. Vaikka projekteja on suunnitteilla ja asiakkaat keskustelevat investoinneista, olemme nähneet joitakin lykkäyksiä projektipäätösten aikatauluissa. Palveluiden lyhyen aikavälin markkinanäkymä on laskenut tasolle hyvä/tyydyttävä: Valmetin kapasiteetin käyttöaste on hyvä, mutta markkina ei ole yhtä aktiivinen kuin aiemmin.

Valmetin yritysostostrategian toteuttaminen otti tärkeitä askelia eteenpäin vuoden 2023 toisen neljänneksen jälkeen. Heinäkuun 7. päivänä allekirjoitimme sopimuksen Körberin Tissue-liiketoiminta-alueen ostamisesta vahvistaaksemme Prosessiteknologiat- ja Palvelut-segmenttejämme ja 14. heinäkuuta sovimme Siemens AG:n prosessikaasukromatografia-liiketoiminnan ostamisesta Automaatio-segmenttimme vahvistamiseksi. Nämä yritysostot vahvistavat kaikkia Valmetin kolmea segmenttiä, täydentävät Valmetin nykyistä tarjoomaa ja mahdollistavat asiakkaillemme tulevaisuudessa entistäkin paremman palvelun. Olemme onnellisia ja ylpeitä toivottaessamme kaikki uudet työntekijät lämpimästi tervetulleiksi osaksi Valmetia."

Virtauksensäädön yhdistäminen Valmetiin

Neles sulautui Valmetiin 1. huhtikuuta 2022. Virtauksensäädön (entinen Neles) yhdistäminen Valmetiin etenee suunnitellusti. Suurin osa kustannussynergiatoimenpiteistä toimintojen kustannuksia, yhteisiä toimipaikkoja ja toimitusketjua koskien toteutettiin jo vuoden 2022 aikana. Synergiat myynnissä ovat kehittyneet hyvin. Valmet odottaa 25 miljoonan euron vuosittaisia synergiaetuja, joista noin 60 prosenttia on tarkoitus saavuttaa vuoden 2023 loppuun mennessä ja noin 90 prosenttia vuoden 2024 loppuun mennessä.

Vaikutukset Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan

Valmetin vetäytyminen Venäjältä etenee suunnitellusti, ja Valmetin kahden venäläisen yhtiön purkamisen odotetaan tulevan päätökseen vuoden 2023 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Kesäkuun 2023 lopussa Valmetilla ei enää ollut työntekijöitä Venäjällä (vuoden 2022 lopussa Venäjällä oli noin 30 työntekijää).

 

Avainluvut1

Milj. euroa

Q2/2023

Q2/2022

Muutos

Q1–Q2/
2023

Q1–Q2/
2022

Muutos

Saadut tilaukset

 1 268

1 306

 -3  %

 2 821

2 631

 7  %

Tilauskanta2

 4 414

4 784

 -8  %

 4 414

4 784

 -8  %

Liikevaihto

 1 417

1 286

 10  %

 2 738

2 246

 22  %

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA)

 153

122

 25  %

 286

202

 42  %

% liikevaihdosta

 10,8 %

 9,5 %

 

 10,5  %

 9,0 %

 

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)

 155

154

 1  %

 286

229

 25  %

% liikevaihdosta

 11,0 %

 12,0 %

 

 10,5  %

 10,2 %

 

Liikevoitto (EBIT)

 136

120

 13  %

 232

183

 27  %

% liikevaihdosta

 9,6 %

 9,4 %

 

 8,5  %

 8,2 %

 

Tulos ennen veroja

 129

120

 8  %

 220

182

 21  %

Tulos

 99

101

 -1  %

 170

146

 17  %

Osakekohtainen tulos, euroa

 0,54

0,55

 -1  %

 0,92

0,87

 5  %

Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa

 0,60

0,68

 -12  %

 1,11

1,05

 6  %

Oma pääoma per osake, euroa2

 12,93

12,77

 1  %

 12,93

12,77

 1  %

Liiketoiminnan rahavirta

 -37

-85

 -57  %

 172

-65

 

Rahavirta investointien jälkeen

 -71

18

 

 104

12

> 100 %

Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (Vertailukelpoinen ROCE) ennen veroja (LTM)

 

 

 

 15  %

 16  %

 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja (LTM)

 

 

 

 15  %

 18  %

 

Oman pääoman tuotto (ROE) (LTM)

 

 

 

 15  %

 18  %

 

Nettovelka/EBITDA4 -suhdeluku3

 

 

 

 0,77

 0,90

 

Nettovelkaantuneisuusaste2

 

 

 

 23  %

 22  %

 

Omavaraisuusaste2

 

 

 

 45  %

 46  %

 

1   Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 56.

2   Kauden lopussa

3   Nettovelka/EBITDA -suhdeluku on uusi vaihtoehtoinen tunnusluku. Se auttaa taloudellisen tiedon käyttäjiä tekemään tarkoituksenmukaisempia analyysejä Valmetin toiminnan tuloksellisuudesta ja se esitetään vertailutietoineen Q1/2023 alkaen.

4   Viimeisen 12 kuukauden EBITDA

LTM = Viimeisen 12 kuukauden ajalta

 

Segmenttien avainluvut

Saadut tilaukset, milj. euroa

Q2/2023

Q2/2022

Muutos

Q1–Q2/
2023

Q1–Q2/
2022

Muutos

Palvelut

 430

 460

 -6 %

 1 007

 911

 11  %

Automaatio

 340

 305

 12 %

 732

 452

 62  %

Virtauksensäätö

 211

 198

 6 %

 427

 198

> 100 %

Automaatiojärjestelmät

 130

 107

 22 %

 304

 253

 20  %

Prosessiteknologiat

 497

 542

 -8 %

 1 082

 1 268

 -15  %

Sellu ja energia

 277

 254

 9 %

 489

 581

 -16  %

Paperit

 221

 288

 -23 %

 593

 688

 -14  %

Yhteensä

 1 268

 1 306

 -3 %

 2 821

 2 631

 7  %

 

Liikevaihto, milj. euroa

Q2/2023

Q2/2022

Muutos

Q1–Q2/
2023

Q1–Q2/
2022

Muutos

Palvelut

 457

 403

 13 %

 846

 720

 18  %

Automaatio

 338

 292

 16 %

 642

 380

 69  %

Virtauksensäätö

 202

 177

 14 %

 389

 177

> 100 %

Automaatiojärjestelmät

 136

 115

 19 %

 252

 203

 24  %

Prosessiteknologiat

 623

 591

 5 %

 1 251

 1 146

 9  %

Sellu ja energia

 263

 266

 -1 %

 549

 542

 1  %

Paperit

 360

 325

 11 %

 702

 604

 16  %

Yhteensä

 1 417

 1 286

 10 %

 2 738

 2 246

 22  %

 

Vertailukelpoinen EBITA, milj. euroa

Q2/2023

Q2/2022

Muutos

Q1–Q2/
2023

Q1–Q2/
2022

Muutos

Palvelut

 80

 57

 39  %

 142

 88

 62  %

Automaatio

 61

 50

 22  %

 110

 60

 83  %

Prosessiteknologiat

 30

 31

 -4  %

 59

 71

 -17  %

Muut

 -17

 -15

 8  %

 -26

 -18

 44  %

Yhteensä

 153

 122

 25  %

 286

 202

 42  %

 

Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta

Q2/2023

Q2/2022

 

Q1–Q2/
2023

Q1–Q2/
2022

 

Palvelut

 17,5  %

 14,2  %

 

 16,8  %

 12,2  %

 

Automaatio

 17,9  %

 17,0  %

 

 17,2  %

 15,9  %

 

Prosessiteknologiat

 4,8  %

 5,2  %

 

 4,7  %

 6,2  %

 

Yhteensä

 10,8  %

 9,5  %

 

 10,5  %

 9,0  %

 

 

EBITA, milj. euroa

Q2/2023

Q2/2022

Muutos

Q1–Q2/
2023

Q1–Q2/
2022

Muutos

Palvelut

 81

 49

 64  %

 143

 80

 80  %

Automaatio

 63

 41

 54  %

 107

 51

> 100 %

Prosessiteknologiat

 29

 24

 19  %

 61

 62

 -1  %

Muut

 -16

 40

 

 -25

 36

 

Yhteensä

 155

 154

 1  %

 286

 229

 25  %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://valmet.videosync.fi/q2-2023 keskiviikkona 26. heinäkuuta 2023 klo 15.00. Webcast-lähetyksessä toimitusjohtaja Pasi Laine sekä talousjohtaja Katri Hokkanen esittelevät tuloksen.

Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä alla olevasta linkistä:

http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009889

Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen. Mikäli haluat esittää kysymyksen konferenssin aikana, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi kysymysjonoon.

Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuutta voi seurata myös Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

 

 

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely