Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2023: Saadut tilaukset kasvoivat 1,55 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 133 miljoonaan euroon ensimmäisellä neljänneksellä

Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2023: Saadut tilaukset kasvoivat 1,55 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 133 miljoonaan euroon ensimmäisellä neljänneksellä

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 26. huhtikuuta 2023 klo 13.00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

 

Nettovelka/EBITDA -suhdeluku, vertailukelpoinen bruttokate sekä vertailukelpoiset myynnin ja hallinnon yleiskustannukset ovat uusia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Ne auttavat taloudellisen tiedon käyttäjiä tekemään tarkoituksenmukaisempia analyysejä Valmetin toiminnan tuloksellisuudesta ja ne esitetään vertailutietoineen Q1/2023 alkaen.

Tammi–maaliskuu 2023: Saadut tilaukset, liikevaihto, vertailukelpoinen EBITA ja vertailukelpoinen EBITA-marginaali kasvoivat

         Saadut tilaukset kasvoivat 17 prosenttia 1 552 miljoonaan euroon (1 324 milj. euroa).

           Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laskivat Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), pysyivät edellisvuoden tasolla Aasian ja Tyynenmeren alueella ja laskivat Kiinassa.

         Liikevaihto kasvoi 38 prosenttia 1 321 miljoonaan euroon (960 milj. euroa).

           Liikevaihto kasvoi kaikissa kolmessa segmentissä.

         Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) kasvoi 68 prosenttia 133 miljoonaan euroon (79 milj. euroa).

           Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

         Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 10,1 prosenttia (8,3 %).

         Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,30 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,33 euroa).

         Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2 miljoonaa euroa (-5 milj. euroa).

         Liiketoiminnan rahavirta oli 208 miljoonaa euroa (19 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2023

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2023 kasvaa verrattuna vuoteen 2022 (5 074 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2023 kasvaa verrattuna vuoteen 2022 (533 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palveluille, virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille, energialle, ja kartongille ja paperille, hyvän/tyydyttävän markkinanäkymän sellulle, sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän pehmopaperille.

Lyhyen aikavälin markkinanäkymä koskee raportointikautta seuraavaa kuuden kuukauden jaksoa. Se perustuu asiakasaktiviteettiin (50 %) ja Valmetin kapasiteetin käyttöasteeseen (50 %). Asteikko on ”heikko–tyydyttävä–hyvä”.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Vahva vuosineljännes saaduissa tilauksissa ja kannattavuudessa

"Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 1,55 miljardiin euroon vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä on meille ennätyksellinen vuosineljänneksen tilauskertymä. Saadut tilaukset kasvoivat Palvelut- ja Automaatio-segmenteissä ja laskivat Prosessiteknologiat-segmentissä. Vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset olivat 3,2 miljardia euroa viimeisen 12 kuukauden aikana. Valmetilla on vahva tilauskanta, joka oli 4,6 miljardia euroa vuosineljänneksen lopussa.

Vuoden ensimmäinen neljännes oli hyvä myös liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n suhteen, jotka molemmat kasvoivat. Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 16,1 % Palveluissa, 16,3 % Automaatiossa ja 4,7 % Prosessiteknologioissa. Valmetin vertailukelpoinen EBITA kasvoi 133 miljoonaan euroon ja marginaali nousi 10,1 prosenttiin."

Virtauksensäädön yhdistäminen Valmetiin

Neles sulautui Valmetiin 1. huhtikuuta 2022. Virtauksensäädön (entinen Neles) yhdistäminen Valmetiin etenee suunnitellusti. Suurin osa kustannussynergiatoimenpiteistä toimintojen kustannuksia, yhteisiä toimipaikkoja ja toimitusketjua koskien toteutettiin jo vuoden 2022 aikana. Synergiat myynnissä ovat kehittyneet hyvin. Valmet odottaa 25 miljoonan euron vuosittaisia synergiaetuja, joista noin 60 prosenttia on tarkoitus saavuttaa vuoden 2023 loppuun mennessä ja noin 90 prosenttia vuoden 2024 loppuun mennessä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Venäjään kohdistuvat pakotteet

Valmetin vetäytyminen Venäjältä etenee suunnitellusti, ja Valmetin kahden venäläisen yhtiön purkamisen odotetaan tulevan päätökseen vuoden 2023 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Maaliskuun 2023 lopussa Valmetilla oli Venäjällä yhteensä 7 työntekijää (vuoden 2022 lopussa noin 30).

 

Avainluvut1

Milj. euroa

Q1/2023

Q1/2022

Muutos

2022

Saadut tilaukset

 1 552

1 324

 17  %

5 194

Tilauskanta2

 4 595

4 459

 3  %

4 403

Liikevaihto

 1 321

960

 38  %

5 074

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA)

 133

79

 68  %

533

% liikevaihdosta

 10,1  %

 8,3 %

 

 10,5  %

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)

 131

74

 76  %

550

% liikevaihdosta

 9,9  %

 7,7 %

 

 10,8  %

Liikevoitto (EBIT)

 97

63

 54  %

436

% liikevaihdosta

 7,3  %

 6,5 %

 

 8,6  %

Tulos ennen veroja

 91

62

 47  %

431

Tulos

 71

45

 57  %

338

Osakekohtainen tulos, euroa

 0,38

0,30

 25  %

1,92

Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa

 0,51

0,33

 56  %

2,37

Oma pääoma per osake, euroa2

 12,50

8,32

 50  %

13,54

Liiketoiminnan rahavirta

 208

19

> 100 %

36

Rahavirta investointien jälkeen

 175

-6

 

56

Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (Vertailukelpoinen ROCE) ennen veroja (LTM)

 19  %

 24  %

 

 17  %

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja (LTM)

 20  %

 24  %

 

 18  %

Oman pääoman tuotto (ROE) (LTM)

 20  %

 24  %

 

 18  %

Nettovelka/EBITDA -suhdeluku3

 0,49

 0,01

 

 0,78

Nettovelkaantuneisuusaste2

 15  %

 0  %

 

 20  %

Omavaraisuusaste2

 45  %

 40  %

 

 49  %

1   Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 48.

2   Kauden lopussa

3   Nettovelka/EBITDA -suhdeluku on uusi vaihtoehtoinen tunnusluku. Se auttaa taloudellisen tiedon käyttäjiä tekemään tarkoituksenmukaisempia analyysejä Valmetin toiminnan tuloksellisuudesta ja se esitetään vertailutietoineen Q1/2023 alkaen.

LTM = Viimeisen 12 kuukauden ajalta

 

Segmenttien avainluvut

Saadut tilaukset, milj. euroa

Q1/2023

Q1/2022

Muutos

2022

Palvelut

 577

 451

 28  %

 1 756

Automaatio

 391

 147

> 100 %

 1 081

Virtauksensäätö

 217

 

 

 576

Automaatiojärjestelmät

 175

 147

 19  %

 505

Prosessiteknologiat

 584

 727

 -20  %

 2 356

Sellu ja energia

 212

 327

 -35  %

 1 072

Paperit

 372

 400

 -7  %

 1 285

Yhteensä

 1 552

 1 324

 17  %

 5 194

 

Liikevaihto, milj. euroa

Q1/2023

Q1/2022

Muutos

2022

Palvelut

 389

 317

 23  %

 1 606

Automaatio

 304

 88

> 100 %

 1 040

Virtauksensäätö

 188

 

 

 551

Automaatiojärjestelmät

 116

 88

 32  %

 489

Prosessiteknologiat

 628

 555

 13  %

 2 428

Sellu ja energia

 286

 276

 4  %

 1 081

Paperit

 342

 279

 22  %

 1 347

Yhteensä

 1 321

 960

 38  %

 5 074

 

Vertailukelpoinen EBITA, milj. euroa

Q1/2023

Q1/2022

Muutos

2022

Palvelut

 63

 30

> 100 %

 237

Automaatio

 50

 11

> 100 %

 190

Prosessiteknologiat

 30

 41

 -27  %

 145

Muut

 -9

 -3

> 100 %

 -39

Yhteensä

 133

 79

 68  %

 533

 

Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta

Q1/2023

Q1/2022

 

2022

Palvelut

 16,1  %

 9,6  %

 

 14,8  %

Automaatio

 16,3  %

 12,1  %

 

 18,3  %

Prosessiteknologiat

 4,7  %

 7,3  %

 

 6,0  %

Yhteensä

 10,1  %

 8,3  %

 

 10,5  %

 

EBITA, milj. euroa

Q1/2023

Q1/2022

Muutos

2022

Palvelut

 62

 30

> 100 %

 228

Automaatio

 44

 10

> 100 %

 170

Prosessiteknologiat

 33

 38

 -14  %

 134

Muut

 -9

 -4

> 100 %

 18

Yhteensä

 131

 74

 76  %

 550

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://valmet.videosync.fi/q1-2023 keskiviikkona 26. huhtikuuta 2023 klo 14.00. Webcast-lähetyksessä toimitusjohtaja Pasi Laine sekä talousjohtaja Katri Hokkanen esittelevät tuloksen.

Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä alla olevasta linkistä:

http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009888

Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen. Mikäli haluat esittää kysymyksen konferenssin aikana, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi kysymysjonoon.

Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuutta voi seurata myös Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

 

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely