Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2023: Saadut tilaukset olivat 980 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi 150 miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä

Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2023: Saadut tilaukset olivat 980 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi 150 miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 25. lokakuuta 2023 klo 13.00

 

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Heinä–syyskuu 2023: Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, vertailukelpoinen EBITA-marginaali kasvoi

           Saadut tilaukset laskivat 17 prosenttia 980 miljoonaan euroon (1 178 milj. euroa).

           Saadut tilaukset laskivat kaikissa kolmessa segmentissä.

           Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa ja laskivat Aasian ja Tyynenmeren alueella, EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja Etelä-Amerikassa.

           Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 1 295 miljoonaa euroa (1 288 milj. euroa).

           Liikevaihto kasvoi Palvelut- ja Automaatio-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) kasvoi 11 prosenttia 150 miljoonaan euroon (136 milj. euroa).

           Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Palvelut- ja Automaatio-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 11,6 prosenttia (10,5 %).

           Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,38 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (0,51 euroa).

           Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4 miljoonaa euroa (-4 milj. euroa).

           Liiketoiminnan rahavirta oli 57 miljoonaa euroa (115 milj. euroa).

Tammi–syyskuu 2023: Liikevaihto, vertailukelpoinen EBITA ja vertailukelpoinen EBITA-marginaali kasvoivat

           Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 3 801 miljoonaa euroa (3 809 milj. euroa).

           Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio-segmentissä, pysyivät edellisvuoden tasolla Palvelut-segmentissä ja laskivat Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa, pysyivät edellisvuoden tasolla Kiinassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella ja laskivat EMEA-alueella.

           Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia 4 033 miljoonaan euroon (3 534 milj. euroa).

           Liikevaihto kasvoi Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja pysyi edellisvuoden tasolla Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) kasvoi 29 prosenttia 437 miljoonaan euroon (337 milj. euroa).

           Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Palvelut- ja Automaatio-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 10,8 prosenttia (9,5 %).

           Osakekohtainen tulos oli 1,38 euroa (1,25 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,63 euroa (1,56 euroa).

           Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4 miljoonaa euroa (23 milj. euroa).

           Liiketoiminnan rahavirta oli 229 miljoonaa euroa (49 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2023

Valmet toistaa 2. helmikuuta 2023 antamansa tulosohjeistuksen, jossa Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2023 kasvaa verrattuna vuoteen 2022 (5 074 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2023 kasvaa verrattuna vuoteen 2022 (533 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa hyvän/tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palveluille (kapasiteetin käyttöaste hyvä, asiakasaktiviteetti tyydyttävä), hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille ja energialle sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellulle, kartongille ja paperille sekä pehmopaperille.

Lyhyen aikavälin markkinanäkymä koskee raportointikautta seuraavaa kuuden kuukauden jaksoa. Se perustuu asiakasaktiviteettiin (50 %) ja Valmetin kapasiteetin käyttöasteeseen (50 %). Asteikko on ”heikko–tyydyttävä–hyvä”.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Vertailukelpoinen EBITA kasvoi kolmannella neljänneksellä

"Tammi–syyskuussa 2023 Valmetin saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla. Saadut tilaukset kasvoivat Automaatiossa, pysyivät edellisvuoden tasolla Palveluissa ja laskivat Prosessiteknologioissa. Automaation tilaukset kasvoivat hyvin, ja markkina oli aktiivinen. Palveluissa markkina-aktiviteetti oli erittäin hyvällä tasolla vuoden alussa, ja ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat ennätykselliset. Markkinan aktiivisuus Palveluissa laski toisella ja kolmannella neljänneksellä. Vaikka projekteja on suunnitteilla ja asiakkaat keskustelevat investoinneista, olemme nähneet joitakin lykkäyksiä projektipäätösten aikatauluissa Prosessiteknologiat-segmentissä. Kolmannella neljänneksellä Valmetin saadut tilaukset olivat 980 miljoonaa euroa.

Vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset olivat yhteensä 3,1 miljardia euroa viimeisen 12 kuukauden aikana. Tänä aikana vakaan liiketoiminnan osuus Valmetin saaduista tilauksista oli 60 %. Tämä on selkeä muutos yhtiössä verrattuna vuoteen 2014, jolloin vakaan liiketoiminnan osuus saaduista tilauksista oli 34 %. Tilauskantamme oli 4,1 miljardia euroa.

Kolmannella neljänneksellä Valmetin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi. Liikevaihto kasvoi Palvelut- ja Automaatio-segmenteissä ja laski Prosessiteknologioissa. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli Palveluissa 18,4 %, Automaatiossa 18,7 % ja Prosessiteknologioissa 4,5 %. Valmetin vertailukelpoinen EBITA kasvoi 150 miljoonaan euroon ja marginaali 11,6 prosenttiin.

Valmetin ilmasto-ohjelma etenee hyvin. Minulla on ilo kertoa, että olemme jo saavuttaneet ohjelman ensimmäisen tavoitteen: Valmet voi nyt mahdollistaa hiilineutraalin tuotannon kaikille sellu- ja paperiteollisuuden asiakkaille. Saavutimme tämän tavoitteen selvästi edellä aikataulusta: alkuperäinen tavoite oli vuosi 2030. Tämän saavutuksen lisäksi etenemme hyvää vauhtia kohti kolmea muuta ilmasto-ohjelmamme tavoitetta. Valmet pyrkii parantamaan olemassa olevien teknologioidensa energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme myös sitoutuneet vähentämään omien toimintojemme hiilidioksidipäästöjä 80 prosentilla ja laskemaan toimitusketjumme hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla.

18. elokuuta 2023 Valmetin hallitus hyväksyi eroni toimitusjohtajan tehtävästä ja aloitti  seuraajani haun. Työskenneltyäni vuosikymmenen toimitusjohtajana ja 33 vuotta Valmetilla, on uuden johtajan aika jatkaa työtä yhdessä uusiutuneen johtoryhmämme kanssa. Olen täysin sitoutunut parantamaan Valmetin taloudellista suorituskykyä  ja asiakkaidemme palvelua kunnes seuraajani on nimitetty ja valmis astumaan Valmetin uudeksi toimitusjohtajaksi."

Virtauksensäädön yhdistäminen Valmetiin

Neles sulautui Valmetiin 1. huhtikuuta 2022. Virtauksensäädön (entinen Neles) yhdistäminen Valmetiin etenee suunnitellusti. Suurin osa kustannussynergiatoimenpiteistä toimintojen kustannuksia, yhteisiä toimipaikkoja ja toimitusketjua koskien toteutettiin jo vuoden 2022 aikana. Synergiat myynnissä ovat kehittyneet hyvin. Valmet odottaa 25 miljoonan euron vuosittaisia synergiaetuja, joista noin 60 prosenttia on tarkoitus saavuttaa vuoden 2023 loppuun mennessä ja noin 90 prosenttia vuoden 2024 loppuun mennessä.

Avainluvut1

Milj. euroa

Q3/2023

Q3/2022

Muutos

Q1–Q3/
2023

Q1–Q3/
2022

Muutos

Saadut tilaukset

 980

1 178

 -17  %

 3 801

3 809

 0  %

Tilauskanta2

 4 133

4 672

 -12  %

 4 133

4 672

 -12  %

Liikevaihto

 1 295

1 288

 1  %

 4 033

3 534

 14  %

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA)

 150

136

 11  %

 437

337

 29  %

% liikevaihdosta

 11,6 %

 10,5 %

 

 10,8  %

 9,5 %

 

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)

 147

132

 11  %

 433

360

 20  %

% liikevaihdosta

 11,3 %

 10,2 %

 

 10,7  %

 10,2 %

 

Liikevoitto (EBIT)

 127

97

 30  %

 359

280

 28  %

% liikevaihdosta

 9,8 %

 7,6 %

 

 8,9  %

 7,9 %

 

Tulos ennen veroja

 120

98

 23  %

 340

279

 22  %

Tulos

 86

71

 21  %

 256

217

 18  %

Osakekohtainen tulos, euroa

 0,47

0,38

 21  %

 1,38

1,25

 10  %

Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa

 0,52

0,51

 3  %

 1,63

1,56

 5  %

Oma pääoma per osake, euroa2

 13,49

13,21

 2  %

 13,49

13,21

 2  %

Liiketoiminnan rahavirta

 57

115

 -50  %

 229

49

> 100 %

Rahavirta investointien jälkeen

 31

88

 -65  %

 135

100

 34  %

Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (Vertailukelpoinen ROCE) ennen veroja (LTM)

 

 

 

 16  %

 16  %

 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja (LTM)

 

 

 

 15  %

 17  %

 

Oman pääoman tuotto (ROE) (LTM)

 

 

 

 15  %

 17  %

 

Nettovelka/EBITDA4 -suhdeluku3

 

 

 

 0,74

 0,71

 

Nettovelkaantuneisuusaste2

 

 

 

 21  %

 18  %

 

Omavaraisuusaste2

 

 

 

 46  %

 47  %

 

1   Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 55.

2   Kauden lopussa

3   Nettovelka/EBITDA -suhdeluku on uusi vaihtoehtoinen tunnusluku. Se auttaa taloudellisen tiedon käyttäjiä tekemään tarkoituksenmukaisempia analyysejä Valmetin toiminnan tuloksellisuudesta ja se esitetään vertailutietoineen Q1/2023 alkaen.

4   Viimeisen 12 kuukauden EBITDA

LTM = Viimeisen 12 kuukauden ajalta

 

Segmenttien avainluvut

Saadut tilaukset, milj. euroa

Q3/2023

Q3/2022

Muutos

Q1–Q3/
2023

Q1–Q3/
2022

Muutos

Palvelut

 349

 427

 -18 %

 1 356

 1 338

 1  %

Automaatio

 289

 306

 -6 %

 1 021

 758

 35  %

Virtauksensäätö

 185

 189

 -2 %

 613

 387

 58  %

Automaatiojärjestelmät

 104

 117

 -12 %

 408

 371

 10  %

Prosessiteknologiat

 343

 444

 -23 %

 1 424

 1 713

 -17  %

Sellu ja energia

 138

 211

 -35 %

 626

 792

 -21  %

Paperit

 205

 233

 -12 %

 798

 921

 -13  %

Yhteensä

 980

 1 178

 -17 %

 3 801

 3 809

 0  %

 

Liikevaihto, milj. euroa

Q3/2023

Q3/2022

Muutos

Q1–Q3/
2023

Q1–Q3/
2022

Muutos

Palvelut

 429

 381

 13 %

 1 275

 1 101

 16  %

Automaatio

 312

 296

 5 %

 953

 676

 41  %

Virtauksensäätö

 192

 183

 5 %

 581

 360

 62  %

Automaatiojärjestelmät

 120

 114

 5 %

 372

 317

 17  %

Prosessiteknologiat

 554

 610

 -9 %

 1 805

 1 757

 3  %

Sellu ja energia

 250

 256

 -2 %

 799

 798

 0  %

Paperit

 304

 355

 -14 %

 1 006

 959

 5  %

Yhteensä

 1 295

 1 288

 1 %

 4 033

 3 534

 14  %

 

Vertailukelpoinen EBITA, milj. euroa

Q3/2023

Q3/2022

Muutos

Q1–Q3/
2023

Q1–Q3/
2022

Muutos

Palvelut

 79

 55

 45  %

 221

 142

 55  %

Automaatio

 58

 52

 12  %

 169

 112

 50  %

Prosessiteknologiat

 25

 36

 -31  %

 84

 107

 -21  %

Muut

 -12

 -7

 72  %

 -37

 -25

 52  %

Yhteensä

 150

 136

 11  %

 437

 337

 29  %

 

Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta

Q3/2023

Q3/2022

 

Q1–Q3/
2023

Q1–Q3/
2022

 

Palvelut

 18,4  %

 14,3  %

 

 17,3  %

 12,9  %

 

Automaatio

 18,7  %

 17,6  %

 

 17,7  %

 16,6  %

 

Prosessiteknologiat

 4,5  %

 5,8  %

 

 4,7  %

 6,1  %

 

Yhteensä

 11,6  %

 10,5  %

 

 10,8  %

 9,5  %

 

 

EBITA, milj. euroa

Q3/2023

Q3/2022

Muutos

Q1–Q3/
2023

Q1–Q3/
2022

Muutos

Palvelut

 79

 55

 44  %

 222

 134

 65  %

Automaatio

 58

 48

 21  %

 165

 99

 67  %

Prosessiteknologiat

 25

 36

 -30  %

 86

 98

 -12  %

Muut

 -15

 -7

> 100 %

 -40

 29

 

Yhteensä

 147

 132

 11  %

 433

 360

 20  %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://valmet.videosync.fi/q3-2023 keskiviikkona 25. lokakuuta 2023 klo 14.00. Webcast-lähetyksessä toimitusjohtaja Pasi Laine ja talousjohtaja Katri Hokkanen esittelevät tuloksen.

Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä alla olevasta linkistä:

http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009890

Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen. Mikäli haluat esittää kysymyksen konferenssin aikana, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi kysymysjonoon.

Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuutta voi seurata myös viestintäpalvelu X:ssä osoitteessa www.x.com/valmetir.

 

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely