Valmetin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2021: Saadut tilaukset kasvoivat 4,7 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 429 miljoonaan euroon vuonna 2021

 Valmetin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2021: Saadut tilaukset kasvoivat 4,7 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 429 miljoonaan euroon vuonna 2021

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 3. helmikuuta 2022 klo 12.30

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Loka–joulukuu 2021: Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 12,2 prosenttia

         Saadut tilaukset kasvoivat 16 prosenttia 1 093 miljoonaan euroon (940 milj. euroa).

        Saadut tilaukset kasvoivat Paperit-, Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.

        Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa ja EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja laskivat Kiinassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Pohjois-Amerikassa. 

         Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 1 199 miljoonaa euroa (1 167 milj. euroa).

        Liikevaihto kasvoi Automaatio- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla.

         Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 147 miljoonaa euroa (146 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 12,2 prosenttia (12,5 %).

         Osakekohtainen tulos oli 0,67 euroa (0,67 euroa).

         Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 8 miljoona euroa (0 milj. euroa). 

         Liiketoiminnan rahavirta oli 96 miljoonaa euroa (114 milj. euroa).

Tammi–joulukuu 2021: Saadut tilaukset kasvoivat 30 prosenttia ja vertailukelpoinen EBITA-marginaali, 10,9 prosenttia, oli tavoitehaarukassa

         Saadut tilaukset kasvoivat 30 prosenttia 4 740 miljoonaan euroon (3 653 milj. euroa).

        Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoimintalinjoilla.

        Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa ja laskivat Kiinassa.

         Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 3 935 miljoonaan euroon (3 740 milj. euroa).

           Liikevaihto kasvoi Paperit-liiketoimintalinjalla ja pysyi edellisvuoden tasolla Sellu ja energia-, Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla.

         Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) kasvoi ja oli 429 miljoonaa euroa (365 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 10,9 prosenttia (9,8 %).

           Vertailukelpoinen EBITA kasvoi korkeamman bruttokatteen seurauksena.

         Osakekohtainen tulos oli 1,98 euroa (1,54 euroa).

         Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 19 miljoonaa euroa (-10 milj. euroa).

         Liiketoiminnan rahavirta oli 482 miljoonaa euroa (532 milj. euroa).

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 1,20 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko vastaa 61 prosenttia nettotuloksesta.

Tulosohjeistus vuodelle 2022

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2022 kasvaa verrattuna vuoteen 2021 (3 935 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2022 kasvaa verrattuna vuoteen 2021 (429 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä energialle on parantunut tyydyttäväksi (aiemmin heikko). Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palveluille, automaatiolle, sellulle, ja kartongille ja paperille sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän pehmopaperille.

Lyhyen aikavälin markkinanäkymä koskee raportointikautta seuraavaa kuuden kuukauden jaksoa. Se perustuu asiakasaktiviteettiin (50 %) ja Valmetin kapasiteetin käyttöasteeseen (50 %). Asteikko on ”heikko–tyydyttävä–hyvä”.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset kasvoivat 4,7 miljardiin euroon ja Vertailukelpoinen EBITA kasvoi kahdeksatta vuotta peräkkäin

"Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 4,7 miljardiin euroon vuonna 2021. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoimintalinjoilla. Erittäin aktiivinen kysyntä kartonginvalmistusteknologioillemme jatkui. Solmimme lisäksi useita tärkeitä selluteknologian toimitussopimuksia esimerkiksi Suomeen, Brasiliaan ja Kiinaan. Markkina palvelu- ja automaatioratkaisuillemme elpyi viime vuoteen verrattuna ja molemmat liiketoiminnat palasivat kasvu-uralle.

Liikevaihto oli 3,9 miljardia euroa vuonna 2021. Liikevaihto kasvoi projektiliiketoiminnassa ja pysyi edellisvuoden tasolla vakaassa liiketoiminnassa, eli Palvelut- ja Automaatioliiketoimintalinjoilla. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi 18 prosenttia 429 miljoonaan euroon ja oli 10,9 prosenttia liikevaihdosta.

Valmet ja Neles tiedottivat heinäkuussa 2021 suunnitelmasta yhdistää Valmet ja Neles sulautumisella. Molempien yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumisen syyskuussa 2021. Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää vielä tarvittavien hyväksyntöjen saamista kilpailuviranomaisilta ja sen tavoitellaan tapahtuvan 1. huhtikuuta 2022. Sulautumisen täytäntöönpanoon asti Valmet ja Neles harjoittavat liiketoimintojaan erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä."

Valmetin ja Neleksen sulautuminen

Valmet tiedotti 2. heinäkuuta 2021, että Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Molempien yhtiöiden 22. syyskuuta 2021 pidetyt ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumisen. Sulautumisen täytäntöönpanon odotettiin tapahtuvan 1. tammikuuta 2022 ehdollisena kaikkien täytäntöönpanon edellytysten täyttymiselle. Valmet tiedotti 5. marraskuuta 2021, että koska viranomaisprosessit kestävät kauemmin kuin aikaisemmin arvioitiin, sulautumisen täytäntöönpanon tavoitellaan tapahtuvan viimeistään 1. huhtikuuta 2022. Koska täytäntöönpano ei ole vielä tapahtunut, seuraava mahdollinen täytäntöönpanopäivä on yhdistymissopimuksen mukaan 1. huhtikuuta 2022. Suunniteltu täytäntöönpanopäivä saattaa viivästyä meneillään olevista viranomaisprosesseista johtuen. Mikäli täytäntöönpano siirtyy myöhemmäksi kuin 1. huhtikuuta 2022, Valmet tiedottaa asiasta pörssitiedotteella, ja sulautumisesitettä täydennetään, kun viranomaisprosessien aikataulusta on parempi selvyys. Sulautumisen täytäntöönpanoon asti Valmet ja Neles harjoittavat liiketoimintojaan erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä.

 

Avainluvut1

Milj. euroa

Q4/2021

Q4/2020

Muutos

2021

2020

Muutos

Saadut tilaukset

 1 093

940

 16  %

 4 740

3 653

 30  %

Tilauskanta2

 4 096

3 257

 26  %

 4 096

3 257

 26  %

Liikevaihto

 1 199

1 167

 3  %

 3 935

3 740

 5  %

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA)

 147

146

 0  %

 429

365

 18  %

% liikevaihdosta

 12,2 %

 12,5 %

 

 10,9  %

 9,8 %

 

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)

 155

147

 6  %

 448

355

 26  %

% liikevaihdosta

 12,9 %

 12,6 %

 

 11,4  %

 9,5 %

 

Liikevoitto (EBIT)

 143

135

 6  %

 399

319

 25  %

% liikevaihdosta

 11,9 %

 11,6 %

 

 10,1  %

 8,5 %

 

Tulos ennen veroja

 142

133

 7  %

 395

307

 29  %

Tulos

 100

100

 -1  %

 296

231

 28  %

Tulos per osake, euroa

 0,67

0,67

 -1  %

 1,98

1,54

 28  %

Tulos per osake, laimennettu, euroa

 0,67

0,67

 -1  %

 1,98

1,54

 28  %

Oma pääoma per osake, euroa2

 8,87

7,60

 17  %

 8,87

7,60

 17  %

Liiketoiminnan rahavirta

 96

114

 -15  %

 482

532

 -9  %

Rahavirta investointien jälkeen

 71

40

 77  %

 382

-60

 

Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)

 

 

 

 24  %

 21  %

 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)

 

 

 

 24  %

 22  %

 

Omavaraisuusaste2

 

 

 

 42  %

 39  %

 

Nettovelkaantuneisuusaste2

 

 

 

 -7  %

 13  %

 

1   Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 55.

2   Kauden lopussa

Saadut tilaukset, milj. euroa

Q4/2021

Q4/2020

Muutos

2021

2020

Muutos

Palvelut

 388

 342

 13 %

 1 488

 1 356

 10 %

Automaatio

 104

 96

 8 %

 381

 334

 14 %

Sellu ja energia

 240

 291

 -17 %

 1 178

 934

 26 %

Paperit

 360

 211

 71 %

 1 694

 1 029

 65 %

Yhteensä

 1 093

 940

 16 %

 4 740

 3 653

 30 %

 

Tilauskanta, milj. euroa

31.12.2021

31.12.2020

Muutos

30.9.2021

Yhteensä

 4 096

 3 257

 26  %

 4 199

 

Liikevaihto, milj. euroa

Q4/2021

Q4/2020

Muutos

2021

2020

Muutos

Palvelut

 415

 402

 3  %

 1 366

 1 327

 3 %

Automaatio

 132

 117

 14 %

 339

 335

 1 %

Sellu ja energia

 307

 286

 7 %

 1 036

 1 003

 3 %

Paperit

 345

 362

 -5 %

 1 195

 1 076

 11 %

Yhteensä

 1 199

 1 167

 3 %

 3 935

 3 740

 5 %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://valmet.videosync.fi/2021-q4 torstaina 3. helmikuuta 2022 klo 14.00 Suomen aikaa. Webcast-lähetyksessä toimitusjohtaja Pasi Laine sekä talousjohtaja Kari Saarinen esittelevät tuloksen. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-8171 0310. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun PIN-koodi: 36008682#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuutta voi seurata myös Twitterin välityksellä osoitteessa http://www.twitter.com/valmetir.

 

Tärkeitä tietoja

Valmetin ja Neles Oyj:n (”Neles”) sulautumista ja sulautumisvastikearvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän raportin sisältämiä tietoja ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli tällainen levittäminen tai käyttäminen kyseisellä alueella vaatisi rekisteröintejä tai lupia, ja ne eivät muodosta Valmetin tai muun tahon tai näiden puolesta tehtävää tarjousta tai kehotusta hankkia arvopapereita.

 

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 050 317 1830

 

 

VALMET

 

Kari Saarinen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

 

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

 

Valmetin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,9 miljardia euroa. Yli 14 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

 

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

 

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir ja Instagramissa www.instagram.com/valmet_sijoituskohteena

 

Henkilötietojen käsittely