Valmetin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2020: Liikevaihto oli 3 740 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi 365 miljoonaan euroon vuonna 2020

Valmetin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2020: Liikevaihto oli 3 740 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi 365 miljoonaan euroon vuonna 2020

Valmet Oyj:n pörssitiedote 4. helmikuuta 2021 klo 13:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Loka–joulukuu 2020: Saadut tilaukset laskivat ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi

 • Saadut tilaukset laskivat 7 prosenttia 940 miljoonaan euroon (1 009 milj. euroa).
 • Saadut tilaukset kasvoivat Paperit-liiketoimintalinjalla, pysyivät edellisvuoden tasolla Automaatio-liiketoimintalinjalla ja laskivat Palvelut- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla.
 • Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella ja laskivat Etelä-Amerikassa, EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja Pohjois-Amerikassa. 
 • Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 1 167 miljoonaan euroon (1 103 milj. euroa).
 • Liikevaihto kasvoi Paperit-liiketoimintalinjalla, pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla ja laski Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 146 miljoonaa euroa (118 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 12,5 prosenttia (10,7 %).
  • Vertailukelpoinen EBITA kasvoi korkeamman liikevaihdon ja matalampien myynnin ja hallinnon yleiskustannusten seurauksena.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,67 euroa (0,54 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0 miljoona euroa (1 milj. euroa). 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 114 miljoonaa euroa (182 milj. euroa).

Tammi–joulukuu 2020: Vertailukelpoinen EBITA kasvoi

 • Saadut tilaukset laskivat 8 prosenttia 3 653 miljoonaan euroon (3 986 milj. euroa).
 • Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla Paperit-liiketoimintalinjalla ja laskivat Sellu ja energia- , Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla.
 • Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa ja laskivat Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella ja EMEA-alueella.
 • Liikevaihto oli 3 740 miljoonaa euroa (3 547 milj. euroa).
 • Liikevaihto kasvoi Paperit- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Automaatio- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 365 miljoonaa euroa (316 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 9,8 prosenttia (8,9 %).
  • Vertailukelpoinen EBITA kasvoi korkeamman liikevaihdon ja matalampien myynnin ja hallinnon yleiskustannusten seurauksena.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,54 euroa (1,35 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -10 miljoonaa euroa (-1 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 532 miljoonaa euroa (295 milj. euroa).

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,90 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko vastaa 58 prosenttia nettotuloksesta.

Tulosohjeistus vuodelle 2021

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2021 pysyy edellisvuoden tasolla verrattuna vuoteen 2020 (3 740 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2021 pysyy edellisvuoden tasolla verrattuna vuoteen 2020 (365 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä automaatiolle on parantunut hyväksi (aiemmin hyvä/tyydyttävä), lyhyen aikavälin markkinanäkymä pehmopaperille on parantunut hyväksi (aiemmin tyydyttävä) ja lyhyen aikavälin markkinanäkymä energialle on laskenut heikoksi (aiemmin tyydyttävä). Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellulle sekä kartongille ja paperille ja tyydyttävän/heikon markkinanäkymän palveluille.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Vertailukelpoinen EBITA kasvoi seitsemäntenä vuonna peräkkäin

”Valmetin saatujen tilausten arvo vuonna 2020 oli 3,65 miljardia euroa. Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla yli miljardissa eurossa Paperit-liiketoimintalinjalla ja vähenivät Sellu ja energia-, ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla. Automaation saadut tilaukset sisältäen pakettimyynnin projektitoimituksiin pysyivät edellisvuoden tasolla. Matkustusrajoitukset ja matalammat kapasiteetin käyttöasteet graafisen paperin tuotannossa vaikuttivat negatiivisesti Palveluiden saatuihin tilauksiin ja liikevaihtoon, mutta pandemialla ei ollut suuria vaikutuksia Valmetin projektiliiketoimintaan. Markkinoiden aktiivisuus oli vuonna 2020 erityisen vahvaa Kiinassa, jossa vuosi 2020 oli ennätysvuosi Valmetille.

Liikevaihtomme oli 3,74 miljardia vuonna 2020. Liikevaihto kasvoi projektiliiketoiminnassa ja pysyi edellisvuoden tasolla vakaassa liiketoiminnassa. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi 16 prosenttia 365 miljoonaan euroon. Tämä vastaa 9,8:aa prosenttia liikevaihdosta, mikä on lähellä uutta tavoitettamme, joka on 10–12 prosenttia. Koko organisaatiomme suoriutui poikkeuksellisena vuonna hyvin ja löysi uusia toimintatapoja. Otimme käyttöön monia uusia digitaalisia työkaluja ja ratkaisuja liiketoiminnan harjoittamiseen ja asiakkaidemme palvelemiseen. Niitä voidaan käyttää Valmetin ja asiakkaiden prosessien parantamiseen myös pandemian jälkeen.

Viime vuosina Valmet on noudattanut yrityskauppastrategiaa, jonka mukaan se tekee tarkkaan harkittuja yritysostoja jotka perustuvat selkeään teolliseen logiikkaan. Vuonna 2020 Valmet vahvisti kartonki- ja pehmopaperiteknologian tarjoomaansa ostamalla puolalaisen PMP Groupin. Entisen PMP:n tuotevalikoima, joka koostuu pienistä ja keskisuurista pehmopaperikoneista sekä kartonki- ja paperikoneiden uusinnoista, täydentää Valmetin leveiden ja nopeiden koneiden sekä koneuusintojen valikoimaa. Valmet hankki vuoden 2020 kesäkuussa itselleen 14,9 prosentin omistusosuuden Neles-yhtiöstä ja kasvatti omistuksensa vähitellen 29,5 prosenttiin. Valmetin ja Neleksen mahdollinen yhdistyminen muodostaisi pohjoismaisen, maailmanlaajuisesti toimivan markkinajohtajan, jolla on ainutlaatuinen tuotevalikoima globaalille prosessiteollisuudelle sekä erinomainen potentiaali pitkäaikaiseen arvon tuottamiseen osakkeenomistajille.

Suotuisat megatrendit tukevat liiketoimintaamme, meillä on vankka tilauskanta ja olemme pystyneet parantamaan kannattavuuttamme joka vuosi vuoden 2013 lopussa tapahtuneen jakautumisen jälkeen. Valmet aloittaa vuoden 2021 hyvästä asemasta.”

Avainluvut1

Milj. euroa Q4/2020 Q4/2019 Muutos 2020 2019 Muutos
Saadut tilaukset 940  1 009 -7   % 3 653  3 986 -8   %
Tilauskanta2 3 257  3 333 -2   % 3 257  3 333 -2   %
Liikevaihto 1 167  1 103  % 3 740  3 547  %
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 146  118 24   % 365  316 16   %
% liikevaihdosta 12,5  % 10,7  % 9,8  % 8,9  %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 147  119 23   % 355  315 13   %
% liikevaihdosta 12,6  % 10,8  % 9,5  % 8,9  %
Liikevoitto (EBIT) 135  110 23   % 319  281 13   %
% liikevaihdosta 11,6  % 9,9  % 8,5  % 7,9  %
Tulos ennen veroja 133  105 26   % 307  269 14   %
Tulos 100  81 24   % 231  202 15   %
Tulos per osake, euroa 0,67  0,54 24   % 1,54  1,35 15   %
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,67  0,54 24   % 1,54  1,35 15   %
Oma pääoma per osake, euroa2 7,60  6,95  % 7,60  6,95  %
Liiketoiminnan rahavirta 114  182 -37   % 532  295 81   %
Rahavirta investointien jälkeen 40  161 -75   % -60  58
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu) 21   % 20   %
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu) 22   % 23   %
Omavaraisuusaste2 39   % 41   %
Nettovelkaantuneisuusaste2 13   % -9   %
 1. Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 49.
 2. Kauden lopussa
Saadut tilaukset, milj. euroa Q4/2020 Q4/2019 Muutos 2020 2019 Muutos
Palvelut 342  395  -13  % 1 356  1 459  -7  %
Automaatio 96  96  % 334  359  -7  %
Sellu ja energia 291  320  -9  % 934  1 125  -17  %
Paperit 211  199  % 1 029  1 043  -1  %
Yhteensä 940  1 009  -7  % 3 653  3 986  -8  %
 

Tilauskanta, milj. euroa

31.12.2020 31.12.2019 Muutos 30.9.2020
Yhteensä 3 257  3 333  -2   % 3 311 
 

Liikevaihto, milj. euroa

Q4/2020 Q4/2019 Muutos 2020 2019 Muutos
Palvelut 402  400   % 1 327  1 374  -3  %
Automaatio 117  120  -3  % 335  341  -2  %
Sellu ja energia 286  315  -9  % 1 003  919  %
Paperit 362  267  36  % 1 076  913  18  %
Yhteensä 1 167  1 103  % 3 740  3 547  %
 

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa
https://valmet.videosync.fi/2020-q4 torstaina 4. helmikuuta 2021 klo 14.00 Suomen aikaa. Webcast-lähetyksessä toimitusjohtaja Pasi Laine sekä talousjohtaja Kari Saarinen esittelevät tuloksen.

Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-8171 0310. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun PIN-koodi: 86044798#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuutta voi seurata myös Twitterin välityksellä osoitteessa http://www.twitter.com/valmetir.

COVID-19-pandemian vuoksi tiedotustilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä.

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 050 317 1830

 

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,7 miljardia euroa. 14 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely