Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2020: Saadut tilaukset kasvoivat 1,2 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 52 miljoonaan euroon

Valmet Oyj:n pörssitiedote 23. huhtikuuta 2020 klo 12.00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Tammi–maaliskuu 2020: Ennätyskorkeat saadut tilaukset

 • Saadut tilaukset kasvoivat 42 prosenttia 1 187 miljoonaan euroon (835 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia-, Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja pysyivät edellisvuoden tasolla Automaatio-liiketoimintalinjalla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa, Kiinassa ja EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), ja laskivat Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa.
 • Liikevaihto kasvoi 20 prosenttia 821 miljoonaan euroon (686 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 52 miljoonaa euroa (47 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 6,3 prosenttia (6,9 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,21 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1 miljoonaa euroa (2 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 173 miljoonaa euroa (30 milj. euroa).

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko vastaa 59 prosenttia vuoden 2019 nettotuloksesta.

Tulosohjeistus vuodelle 2020

Valmet tiedotti 16. huhtikuuta 2020 peruvansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020 COVID-19-pandemiaan liittyvän lisääntyneen epävarmuuden johdosta.

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät
COVID-19-pandemian seurauksena globaalin talouden ennustetaan vuonna 2020 supistuvan huomattavat 3 prosenttia, joka on paljon enemmän kuin 2008–2009 finanssikriisissä. Perusskenaariossa, joka olettaa että pandemia laantuu vuoden 2020 jälkipuoliskolla ja torjuntatoimet voidaan vähitellen purkaa, globaalin talouden ennustetaan kasvavan 5,8 prosenttia vuonna 2021 taloudellisen toiminnan normalisoituessa poliittisen tuen avustuksella. Riskit vielä vakavammille seurauksille ovat kuitenkin merkittävät. (Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, 14.4.2020)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät
Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä palvelumarkkinoilla on laskenut tasolle tyydyttävä/heikko (aikaisemmin hyvä) ja että markkinanäkymä automaatiomarkkinoilla on laskenut tasolle hyvä/tyydyttävä (aikaisemmin hyvä).
Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellu- sekä kartonki ja paperi -markkinoille ja tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän energia- ja pehmopaperimarkkinoille.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat

”Valmetin saadut tilaukset kasvoivat ja olivat 1 187 miljoonaa euroa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä on meille ennätyskorkea vuosineljänneksen tilauskertymä. Kehitys oli vahvaa projektiliiketoiminnassa, jossa saadut tilaukset olivat 697 miljoonaa euroa, lähes kaksinkertaiset vertailukauteen nähden. Vakaan liiketoiminnan1  saadut tilaukset kasvoivat 12 prosenttia (4 % ilman ostettuja liiketoimintoja). Tilauskantamme kasvoi ennätyskorkeaksi, 3 557 miljoonaan euroon. Myös liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat.

Ensimmäisen vuosineljänneksen pääuutinen oli COVID-19-pandemia. Pandemia vaikutti toimintoihimme ja johti viivästyksiin tietyissä projektiliiketoiminnan toimituksissa sekä viivästyksiin palveluiden ja automaation toteuttamisessa. Valmetilla on vahvat lähtökohdat viruksesta selviytymiseen, ja pitkän aikavälin kasvuajurimme eivät ole muuttuneet. Koronaviruksen leviäminen on kuitenkin lisännyt epävarmuutta loppuvuoden osalta. Lisääntyneen epävarmuuden johdosta Valmet on perunut tulosohjeistuksensa vuodelle 2020.”

[1] Sisältäen sisäiset saadut tilaukset Automaatio-liiketoimintalinjan osalta.

Avainluvut2

Milj. euroaQ1/2020Q1/2019Muutos2019
Saadut tilaukset1 18783542 %3 986
Tilauskanta33 5573 00119 %3 333
Liikevaihto82168620 %3 547
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA)52479 %316
% liikevaihdosta6,3 %6,9 % 8,9 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)51493 %315
% liikevaihdosta6,2 %7,1 % 8,9 %
Liikevoitto (EBIT)4243-1 %281
% liikevaihdosta5,1 %6,2 % 7,9 %
Tulos ennen veroja4041-3 %269
Tulos3031-5 %202
Tulos per osake, euroa0,200,21-4 %1,35
Tulos per osake, laimennettu, euroa0,200,21-4 %1,35
Oma pääoma per osake, euroa36,725,8215 %6,95
Liiketoiminnan rahavirta17330>100 %295
Rahavirta investointien jälkeen15613>100 %58
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)12 %14 % 20 %
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)13 %15 % 23 %
Omavaraisuusaste341 %37 % 41 %
Nettovelkaantuneisuusaste3-22 %-20 % -9 %

2 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 38.
3 Kauden lopussa

Saadut tilaukset, milj. euroaQ1/2020Q1/2019Muutos2019
Palvelut39835811 %1 459
Automaatio9295-3 %359
Sellu ja energia 37620187 %1 125
Paperit32118276 %1 043
Yhteensä1 18783542 %3 986


Tilauskanta, milj. euroa31.3.202031.3.2019Muutos31.12.2019
Yhteensä3 5573 00119 %3 333


Liikevaihto, milj. euroaQ1/2020Q1/2019Muutos2019
Palvelut2952767 %1 374
Automaatio69648 %341
Sellu ja energia24016050 %919
Paperit21718616 %913
Yhteensä82168620 %3 547

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit torstaina 23. huhtikuuta 2020 klo 13.30 Suomen aikaa.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-4245 0806. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun ID-numero: 3685355. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

COVID-19-pandemian vuoksi tiedotustilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä Valmetin pääkonttorilla.

Lisätietoja antaa:
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 9603

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja


Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely