Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2020: Saadut tilaukset laskivat 700 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi 91 miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä

Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2020: Saadut tilaukset laskivat 700 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi 91 miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä

Valmet Oyj:n pörssitiedote 27. lokakuuta 2020 klo 13.00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Heinä–syyskuu 2020: Saadut tilaukset laskivat ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi

 • Saadut tilaukset laskivat 34 prosenttia 700 miljoonaan euroon (1 058 milj. euroa).
 • Saadut tilaukset kasvoivat Paperit-liiketoimintalinjalla ja laskivat Sellu ja energia-, Automaatio- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla.
 • Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa ja laskivat Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka).
 • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 832 miljoonaa euroa (857 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Paperit-liiketoimintalinjalla, pysyi edellisvuoden tasolla Automaatio-liiketoimintalinjalla ja laski Sellu ja energia- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 91 miljoonaa euroa (81 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 10,9 prosenttia (9,5 %).
  • Vertailukelpoinen EBITA kasvoi matalampien myynnin ja hallinnon yleiskustannusten seurauksena.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,34 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -3 miljoona euroa (1 milj. euroa). 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 94 miljoonaa euroa (126 milj. euroa).

Tammi–syyskuu 2020: Vahva liiketoiminnan rahavirta

 • Saadut tilaukset laskivat 9 prosenttia 2 712 miljoonaan euroon (2 976 milj. euroa).
 • Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Sellu ja energia- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla.
 • Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa ja laskivat Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä EMEA-alueella.
 • Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 2 573 miljoonaan euroon (2 444 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla, pysyi edellisvuoden tasolla Automaatio-liiketoimintalinjalla ja laski Palvelut-liiketoimintalinjalla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 218 miljoonaa euroa (198 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 8,5 prosenttia (8,1 %).
  • Vertailukelpoinen EBITA kasvoi korkeamman liikevaihdon seurauksena, ja koska myynnin ja hallinnon yleiskustannukset eivät kasvaneet.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,88 euroa (0,80 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -11 miljoonaa euroa (-2 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 418 miljoonaa euroa (113 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2020 muuttumaton

Valmet toistaa 13. lokakuuta 2020 antamansa tulosohjeistuksen, jonka mukaan Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2020 pysyy edellisvuoden tasolla verrattuna vuoteen 2019 (3 547 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2020 kasvaa verrattuna vuoteen 2019 (316 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellu- sekä kartonki ja paperi -markkinoille, hyvän/tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän automaatiomarkkinoille, tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän energia- ja pehmopaperimarkkinoille sekä tyydyttävän/heikon lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelumarkkinoille.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Vahva kehitys Papereissa jatkui

”Valmetin saadut tilaukset olivat 700 miljoonaa euroa vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat Paperit-liiketoimintalinjalla sekä Kiinassa. Saadut tilaukset laskivat Sellu ja energia-, Automaatio- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla. Tilauskantamme oli 3 311 miljoonaa euroa. Lyhyen aikavälin markkinanäkymä sellussa sekä kartongissa ja paperissa on hyvä.

Valmetin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, vertailukelpoinen EBITA kasvoi 91 miljoonaan euroon, ja marginaali oli 10,9 prosenttia. Taseemme pysyi vahvana, nettovelkaantuneisuusaste oli 18 prosenttia.

COVID-19-pandemia vaikutti toimintoihimme edelleen kolmannella neljänneksellä. Matkustusrajoitukset ja matalammat kapasiteetin käyttöasteet graafisen paperin tuotannossa vaikuttivat negatiivisesti Palveluiden saatuihin tilauksiin ja liikevaihtoon. COVID-19:stä huolimatta Automaation palveluiden saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla, kun taas Automaation projektitilaukset laskivat. COVID-19:llä ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia Valmetin projektiliiketoimintaan. Koko organisaatiomme on suoriutunut hyvin uusissa olosuhteissa ja löytänyt uusia toimintatapoja, joita voimme hyödyntää Valmetin prosessien parantamisessa myös pandemian jälkeen. Lisäksi tiettyjä kustannuksia syntyi pandemian takia vähemmän.

Heinäkuun alussa Valmet hankki 14,9 prosenttia Neles Oyj:stä. Vuosineljänneksen aikana Valmet vähitellen nosti omistustaan 29,5 prosenttiin ja ehdotti Valmetin ja Neleksen sulautumista. Näemme, että yhteenliittymä loisi erinomaista pitkän aikavälin arvoa molempien yhtiöiden osakkeenomistajille. Yhdistymisessä on erinomainen teollinen logiikka ja se muodostaisi vahvan alustan liiketoiminnan kasvulle jatkossa erityisesti automaatiojärjestelmissä ja venttiileissä.

Vuosineljänneksen aikana allekirjoitimme sopimuksen puolalaisen PMP Groupin ostamisesta. PMP toimittaa prosessiteknologiaa ja palveluita pehmopaperi-, kartonki- ja paperikoneille maailmanlaajuisesti keskittyen pieniin ja keskikokoisiin pehmopaperikoneisiin sekä kartonki- ja paperikoneuusintoihin. PMP:n tuotevalikoima ja läsnäolo strategisilla markkinoilla luo Valmetille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yhtiö työllistää noin 650 henkilöä, ja toivotamme nämä uudet kollegat lämpimästi tervetulleeksi Valmetiin.”

Avainluvut1

Milj. euroa Q3/2020 Q3/2019 Muutos Q1–Q3/
2020
Q1–Q3/
2019
Muutos
Saadut tilaukset 700  1 058  -34   % 2 712  2 976  -9   %
Tilauskanta2 3 311  3 425  -3   % 3 311  3 425  -3   %
Liikevaihto 832  857  -3   % 2 573  2 444   %
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 91  81  11   % 218  198  10   %
% liikevaihdosta 10,9  % 9,5  % 8,5  % 8,1  %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 87  83   % 208  196   %
% liikevaihdosta 10,5  % 9,7  % 8,1  % 8,0  %
Liikevoitto (EBIT) 79  73   % 184  172   %
% liikevaihdosta 9,5  % 8,5  % 7,1  % 7,0  %
Tulos ennen veroja 75  70   % 174  164   %
Tulos 57  51  12   % 131  121   %
Tulos per osake, euroa 0,38  0,34  12   % 0,88  0,80   %
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,38  0,34  12   % 0,88  0,80   %
Oma pääoma per osake, euroa2 6,81  6,13  11   % 6,81  6,13  11   %
Liiketoiminnan rahavirta 94  126  -25   % 418  113  >100 %
Rahavirta investointien jälkeen -380  102  -100  -102  -2   %
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu) 17   % 17   %
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu) 17   % 19   %
Omavaraisuusaste2 38   % 38   %
Nettovelkaantuneisuusaste2 18   %  %
 1. Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 43.
 2. Kauden lopussa
Saadut tilaukset, milj. euroa Q3/2020 Q3/2019 Muutos Q1–Q3/
2020
Q1–Q3/
2019
Muutos
Palvelut 288  335  -14  % 1 014  1 064  -5  %
Automaatio 65  86  -25  % 238  263  -10  %
Sellu ja energia 52  395  -87  % 643  805  -20  %
Paperit 295  243  22  % 818  844  -3  %
Yhteensä 700  1 058  -34  % 2 712  2 976  -9  %
 

Tilauskanta, milj. euroa

30.9.2020 30.9.2019 Muutos 30.6.2020
Yhteensä 3 311  3 425  -3   % 3 492 
 

Liikevaihto, milj. euroa

Q3/2020 Q3/2019 Muutos Q1–Q3/
2020
Q1–Q3/
2019
Muutos
Palvelut 307  336  -9   % 924  973  -5  %
Automaatio 72  75  -4  % 218  221  -1  %
Sellu ja energia 211  231  -9  % 717  604  19  %
Paperit 242  214  13  % 713  646  10  %
Yhteensä 832  857  -3  % 2 573  2 444  %
 

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa
https://valmet.videosync.fi/2020-q3 tiistaina 27. lokakuuta 2020 klo 14.00 Suomen aikaa. Webcast-lähetyksessä toimitusjohtaja Pasi Laine sekä talousjohtaja Kari Saarinen esittelevät osavuosituloksen.

Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-8171 0310. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun PIN-koodi: 25170683#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuutta voi seurata myös Twitterin välityksellä osoitteessa http://www.twitter.com/valmetir.

COVID-19-pandemian vuoksi tiedotustilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä.

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 9603

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely