Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2019: Saadut tilaukset olivat yli miljardi euroa ja kannattavuus parani edelleen

Valmet Oyj:n pörssitiedote 24. lokakuuta 2019 klo 13:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. Valmet otti käyttöön IFRS 16 -standardin 1. tammikuuta 2019 oikaisematta vertailukauden 2018 lukuja.
.

Heinä–syyskuu 2019: Saadut tilaukset olivat 1,1 miljardia euroa

 • Saadut tilaukset kasvoivat 13 prosenttia 1 058 miljoonaan euroon (940 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia-, Automaatio- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Paperit-liiketoimintalinjalla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa, pysyivät edellisvuoden tasolla Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja laskivat Kiinassa.
 • Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 857 miljoonaan euroon (765 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Palvelut-, Automaatio- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 81 miljoonaa euroa (61 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 9,5 prosenttia (8,0 %).
  • Kannattavuus parani kasvaneesta liikevaihdosta ja korkeammasta bruttokatteesta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,23 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 1 miljoonaa euroa (-6 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 126 miljoonaa euroa (119 milj. euroa).

Tammi–syyskuu 2019: Saadut tilaukset kasvoivat ja kannattavuus parani

 • Saadut tilaukset kasvoivat 10 prosenttia 2 976 miljoonaan euroon (2 696 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia-, Automaatio- sekä Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Paperit-liiketoimintalinjalla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella, pysyivät edellisvuoden tasolla EMEA-alueella ja laskivat Kiinassa sekä Pohjois-Amerikassa.
 • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 2 444 miljoonaa euroa (2 340 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 198 miljoonaa euroa (144 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 8,1 prosenttia (6,2 %).
  • Kannattavuus parani korkeammasta bruttokatteesta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,80 euroa (0,52 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2 miljoonaa euroa (-13 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 113 miljoonaa euroa (141 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2019 muuttumaton

Valmet toistaa 26. helmikuuta 2019 antamansa ja 1. huhtikuuta 2019 vahvistamansa tulosohjeistuksen, jonka mukaan Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2019 kasvaa verrattuna vuoteen 2018 (3 325 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2019 kasvaa verrattuna vuoteen 2018 (257 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

IMF:n globaalin kasvun ennuste vuodelle 2019 on 3,0 prosenttia, joka on alin taso sitten vuosien 2008–2009 ja 0,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin IMF:n huhtikuussa 2019 antama ennuste. Kasvun odotetaan voimistuvan 3,4 prosenttiin vuonna 2020 johtuen ensisijaisesti talouden ennustetusta vahvistumisesta monilla tiukasta makrotaloudesta kärsivillä Latinalaisen Amerikan, Lähi-idän ja Euroopan kehittyvillä markkinoilla. Näkymien epävarmuus useissa näistä maista, Kiinan ja Yhdysvaltain talouskasvun ennustettu hidastuminen sekä huomattavat riskit saattavat hyvinkin aiheuttaa myös paljon vaimeammaksi jäävän globaalin talousaktiviteetin. (Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, lokakuu 2019)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-, automaatio-, sellu- sekä kartonki ja paperi -markkinoille ja tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän energia- ja pehmopaperi­markkinoille.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset olivat yli miljardi euroa ja kannattavuus parani edelleen

”Saatujen tilausten suotuisa kehitys jatkui kolmannella neljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat Palvelut-, Automaatio- sekä Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla ja ylittivät miljardi euroa toisella perättäisellä neljänneksellä. Viimeisen 12 kuukauden saadut tilaukset olivat 4 miljardia euroa, joka on Valmetille ennätyskorkea taso. Tilauskanta on nyt 3,4 miljardia euroa.

Vertailukelpoinen EBITA-marginaali, 9,5 prosenttia, oli tavoitehaarukassa ja 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Kannattavuus parani myös tammi–syyskuussa 2019, ja 8,1 prosentin vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli tavoitetasolla.

Olemme edistyneet hyvin Sustainability360˚-ohjelmassamme painottaen jatkuvaa parannusta kestävissä liiketoimintakäytännöissä. Yhtenä osoituksena hyvästä edistyksestä Valmet valittiin syyskuussa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin jo kuudentena perättäisenä vuonna.

Ostimme GL&V:n ja J&L:n toisella vuosineljänneksellä. Ostettujen liiketoimintojen integroiminen etenee suunnitelmiemme mukaan.”

Avainluvut1

Milj. euroaQ3/2019Q3/2018MuutosQ1–Q3/
2019
Q1–Q3/
2018
Muutos
Saadut tilaukset1 05894013 %2 9762 69610 %
Tilauskanta23 4252 79123 %3 4252 79123 %
Liikevaihto85776512 %2 4442 3404 %
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA)816132 %19814438 %
% liikevaihdosta9,5 %8,0 % 8,1 %6,2 % 
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)835549 %19613150 %
% liikevaihdosta9,7 %7,2 % 8,0 %5,6 % 
Liikevoitto (EBIT)734852 %17210957 %
% liikevaihdosta8,5 %6,3 % 7,0 %4,7 % 
Tulos ennen veroja704652 %16410556 %
Tulos513548 %1217856 %
Tulos per osake, euroa0,340,2348 %0,800,5256 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa0,340,2348 %0,800,5256 %
Oma pääoma per osake, euroa26,135,835 %6,135,835 %
Liiketoiminnan rahavirta1261196 %113141-20 %
Rahavirta investointien jälkeen102984 %-10289 
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)   17 %12 % 
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)   19 %13 % 
Omavaraisuusaste2   38 %43 % 
Nettovelkaantuneisuusaste2   6 %-11 % 

Valmet otti IFRS 16 – Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1. tammikuuta 2019 yksinkertaistetulla siirtymätavalla, ja siten vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu

1 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 43.
2 Kauden lopussa.

Saadut tilaukset, milj. euroaQ3/2019Q3/2018MuutosQ1–Q3/
2019
Q1–Q3/
2018
Muutos
Palvelut33530012 %1 0649907 %
Automaatio867023 %26323512 %
Sellu ja energia 39527245 %80554947 %
Paperit243299-19 %844921-8 %
Yhteensä1 05894013 %2 9762 69610 %


Tilauskanta, milj. euroa30.9.201930.9.2018Muutos30.6.2019
Yhteensä3 4252 79123 %3 216


Liikevaihto, milj. euroaQ3/2019Q3/2018MuutosQ1–Q3/
2019
Q1–Q3/
2018
Muutos
Palvelut33628219 %97385414 %
Automaatio756418 %22120011 %
Sellu ja energia2312234 %604631-4 %
Paperit2141969 %646657-2 %
Yhteensä85776512 %2 4442 3404 %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle torstaina 24. lokakuuta 2019 klo 15.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-4245 0806. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun ID-numero: 1353259.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 050 317 1830

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely