Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2018: Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoimintalinjoilla - vertailukelpoinen EBITA kasvoi

Valmet Oyj:n pörssitiedote 23. lokakuuta 2018 klo 12:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. Vertailukauden luvut on oikaistu johtuen IFRS 15 -standardin käyttöönotosta 1.1.2018.

Heinä-syyskuu 2018: Vertailukelpoinen EBITA-marginaali kasvoi 8 prosenttiin

 • Saadut tilaukset kasvoivat 27 prosenttia 940 miljoonaan euroon (743 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoimintalinjoilla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Aasian ja Tyynenmeren alueella, Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), pysyivät edellisvuoden tasolla Kiinassa ja laskivat Etelä-Amerikassa.
 • Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia 765 miljoonaan euroon (715 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Paperit-, Sellu ja energia- sekä Automaatio-liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 61 miljoonaa euroa (56 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 8,0 prosenttia (7,8 %).
  • Kannattavuus parani korkeammasta liikevaihdosta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,18 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -6 miljoonaa euroa (-6 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 119 miljoonaa euroa (78 milj. euroa).

Tammi-syyskuu 2018: Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat

 • Saadut tilaukset kasvoivat 2 696 miljoonaan euroon (2 544 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Paperit-liiketoimintalinjalla ja pysyivät edellisvuoden tasolla muilla liiketoimintalinjoilla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja pysyivät edellisvuoden tasolla Kiinassa ja EMEA-alueella.
 • Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 2 340 miljoonaan euroon (2 091 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Paperit- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 144 miljoonaa euroa (138 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 6,2 prosenttia (6,6 %).
  • Kannattavuus heikkeni johtuen 15 miljoonan euron tappiosta Sellu ja energia -liiketoimintalinjan projektissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (0,48 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -13 miljoonaa euroa (-5 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 141 miljoonaa euroa (203 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2018 muuttumaton

Valmet toistaa 17. heinäkuuta 2018 antamansa tulosohjeistuksen, jonka mukaan Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2018 kasvaa verrattuna vuoteen 2017 (3 058 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2018 kasvaa verrattuna vuoteen 2017 (218 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

Vuoden 2016 puolivälissä alkanut tasainen talouskasvu jatkuu, ja vuosina 2018-2019 globaalin kasvun ennustetaan pysyvän vuoden 2017 tasolla (3,7 prosenttia). Samaan aikaan kasvusta on kuitenkin tullut epätasapainoisempaa, ja kasvun huippu voi olla jo saavutettu joissakin suurissa kansantalouksissa. Talouskasvuun negatiivisesti vaikuttavat riskit ovat kasvaneet viimeisen puolen vuoden aikana samalla kun kasvua vahvistavien yllätysten todennäköisyys on pienentynyt. Vaikka kehittyneiden kansantalouksien rahamarkkinaolosuhteet ovat joustavat, ne voivat kiristyä nopeasti, jos esimerkiksi jännitteet kaupassa ja poliittinen epävarmuus kasvaisivat. (Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, lokakuu 2018)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä sellussa on parantunut tyydyttävälle tasolle (aikaisemmin heikolla tasolla).
Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-, automaatio-, kartonki ja paperi- sekä pehmopaperimarkkinoille sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän energiamarkkinalle.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoimintalinjoilla ja nostivat tilauskannan ennätyskorkealle tasolle

"Vuoden 2018 kolmannelle neljännekselle oli tunnusomaista korkea markkina-aktiivisuus, ja Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 27 prosenttia 940 miljoonaan euroon. Viimeisen 12 kuukauden saadut tilaukset ovat nyt 3,4 miljardia euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoimintalinjoilla kolmannella neljänneksellä, ja Valmetin tilauskanta saavutti ennätyskorkean tason, 2,8 miljardia euroa.
Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia kolmannella neljänneksellä, ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi 10 prosenttia. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali saavutti kannattavuustavoitteemme alarajan 8,0 prosenttia, joka on Valmetin toiseksi korkein vuosineljänneksen marginaali. Meillä on vielä paljon työtä tehtävänä, jotta saamme pidettyä kannattavuuden tavoitehaarukassa pidempään kuin yksittäisen vuosineljänneksen.
Syyskuussa Valmet valittiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) viidettä vuotta peräkkäin. Asemamme säilyttäminen maailman johtavien kestävän kehityksen yhtiöiden joukossa on upea saavutus. Se osoittaa, että järjestelmällinen työmme kestävän kehityksen integroimiseksi liiketoimintaprosesseihin on tuottanut tulosta, ja olemme kyenneet parantamaan suoritustamme vuosi vuodelta."

Avainluvut1

Milj. euroa Q3/2018 Q3/2017 Muutos Q1-Q3/
2018
Q1-Q3/
2017
Muutos
Saadut tilaukset 940 743 27 % 2 696 2 544 6 %
Tilauskanta2 2 791 2 720 3 % 2 791 2 720 3 %
Liikevaihto 765 715 7 % 2 340 2 091 12 %
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 61 56 10 % 144 138 5 %
% liikevaihdosta 8,0 % 7,8 %   6,2 % 6,6 %  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 55 49 12 % 131 133 -1 %
% liikevaihdosta 7,2 % 6,9 %   5,6 % 6,4 %  
Liikevoitto (EBIT) 48 41 16 % 109 109 0 %
% liikevaihdosta 6,3 % 5,8 %   4,7 % 5,2 %  
Tulos ennen veroja 46 38 22 % 105 100 5 %
Tulos 35 27 26 % 78 72 8 %
Tulos per osake, euroa 0,23 0,18 26 % 0,52 0,48 8 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,23 0,18 26 % 0,52 0,48 8 %
Oma pääoma per osake, euroa 5,83 5,83 0 % 5,83 5,83 0 %
Liiketoiminnan rahavirta 119 78 52 % 141 203 -31 %
Rahavirta investointien jälkeen 98 62 57 % 89 157 -43 %
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)3       12 % 11 %  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)3       13 % 12 %  
Omavaraisuusaste2       43 % 41 %  
Nettovelkaantuneisuusaste2       -11 % -3 %  

1 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty osavuosikatsauksen sivulla 43.
2 Kauden lopussa.
3 Vuoden 2017 lukujen laskennassa on käytetty oikaisemattomia lukuja vuodelta 2016. 

Saadut tilaukset, milj. euroa Q3/2018 Q3/2017 Muutos Q1-Q3/
2018
Q1-Q3/
2017
Muutos
Palvelut 300 284 6 % 990 960 3 %
Automaatio 70 62 12 % 235 225 4 %
Sellu ja energia  272 122 >100 % 549 527 4 %
Paperit 299 275 9 % 921 832 11 %
Yhteensä 940 743 27 % 2 696 2 544 6 %

Tilauskanta, milj. euroa 30.9.2018 30.9.2017 Muutos 30.6.2018
Yhteensä 2 791 2 720 3 % 2 621

Liikevaihto, milj. euroa Q3/2018 Q3/2017 Muutos Q1-Q3/
2018
Q1-Q3/
2017
Muutos
Palvelut 282 284 -1 % 854 838 2 %
Automaatio 64 60 6 % 200 192 4 %
Sellu ja energia 223 200 11 % 631 581 9 %
Paperit 196 170 15 % 657 480 37 %
Yhteensä 765 715 7 % 2 340 2 091 12 %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tiistaina 23. lokakuuta 2018 klo 13.30 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.
Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 13.25 Suomen aikaa, numeroon
09-4245 0806. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun ID-numero: 2967268.
Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.
Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 9603

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,1 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely