Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2017: Kasvu jatkui Paperit-liiketoimintalinjalla - Valmetin kannattavuus parani

Valmet Oyj:n pörssitiedote 24. lokakuuta 2017 klo 12:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.

Heinä-syyskuu 2017: Vertailukelpoinen EBITA-marginaali nousi 7,9 prosenttiin

 • Saadut tilaukset laskivat 743 miljoonaan euroon (788 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Sellu ja energia- sekä Automaatio-liiketoimintalinjoilla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa ja Etelä-Amerikassa ja laskivat Pohjois-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka).
 • Liikevaihto kasvoi 748 miljoonaan euroon (685 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Paperit- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla, pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla ja laski Automaatio-liiketoimintalinjalla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 59 miljoonaa euroa (52 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 7,9 prosenttia (7,5 %).
  • Kannattavuus parani korkeamman liikevaihdon ja matalampien myynnin ja hallinnon yleiskustannusten ansiosta.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,17 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -6 miljoonaa euroa (-2 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 78 miljoonaa euroa (122 milj. euroa).

Tammi-syyskuu 2017: Saadut tilaukset kasvoivat 11 prosenttia

 • Saadut tilaukset kasvoivat 2 544 miljoonaan euroon (2 282 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla, pysyivät edellisvuoden tasolla Automaatio-liiketoimintalinjalla ja laskivat Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Pohjois-Amerikassa ja laskivat Etelä-Amerikassa sekä EMEA-alueella.
 • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla 2 223 miljoonassa eurossa (2 141 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Paperit-liiketoimintalinjalla ja pysyi edellisvuoden tasolla muilla liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 150 miljoonaa euroa (140 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 6,8 prosenttia (6,5 %).
  • Kannattavuus parani korkeamman käyttökatteen ja matalampien myynnin ja hallinnon yleiskustannusten ansiosta.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (0,46 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -5 miljoonaa euroa (-5 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 203 miljoonaa euroa (158 milj. euroa).

Valmet toistaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2017
Valmet toistaa 12. huhtikuuta 2017 annetun tulosohjeistuksensa, jonka mukaan Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2017 kasvaa verrattuna vuoteen 2016 (2 926 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2017 kasvaa verrattuna vuoteen 2016 (196 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät
Globaali nousuvire taloudessa vahvistuu, ja globaalin kasvun ennustetaan voimistuvan 3,6 prosenttiin vuonna 2017 ja 3,7 prosenttiin vuonna 2018. Euroalueella, Japanissa, Aasian ja Euroopan kehittyvillä alueilla sekä Venäjällä tehdyt ennustekorjaukset ylöspäin kompensoivat selvästi alaspäin tehdyt tarkistukset Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Samalla kun perusnäkymät vahvistuvat, kasvu pysyy heikkona monissa maissa, ja inflaatio on alle tavoitteen useimmissa kehittyneissä talouksissa. Lyhyen aikavälin riskit ovat yleisesti ottaen tasapainossa, mutta keskipitkän aikavälin riskit kallistuvat edelleen negatiiviselle puolelle. (Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, 10. lokakuuta 2017)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät
Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä energiamarkkinalla on laskenut tyydyttävälle tasolle (aikaisemmin hyvällä tasolla).

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-, kartonki ja paperi- sekä pehmopaperimarkkinoille, tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän automaatiolle ja heikon lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellulle.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Kasvu jatkui Paperit-liiketoimintalinjalla ja kannattavuus parani
"Markkina-aktiivisuus on ollut korkealla tasolla erityisesti Paperit-liiketoimintalinjalla, jossa viimeisen 12 kuukauden saadut tilaukset ylittävät miljardi euroa. Sekä kartonki ja paperi- että pehmopaperi-liiketoiminnassa aktiviteetti on ollut poikkeuksellisen vilkasta, ja erityisesti Kiina ja seuraavina Pohjois-Amerikka ja EMEA ovat olleet meille hyviä markkinoita. Paperit-liiketoimintalinjan lisäksi olemme onnistuneet kasvattamaan saatuja tilauksia vakaassa liiketoiminnassa, johon luemme Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjat. Tammi-syyskuussa Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 11 prosenttia.

Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä Valmetin vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 7,9 prosenttia. Tämä on korkein vuosineljänneksen marginaali Valmetille itsenäisenä yhtiönä ja lähellä 8-10 prosentin pitkän aikavälin marginaalitavoitteemme alarajaa. Yhdeksän kuukauden 6,8 prosentin marginaali osoittaa kuitenkin, että parantamisen varaa on edelleen.

Valmet valittiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) neljättä vuotta peräkkäin ja uudelleenvalittiin myös Ethibel Sustainability Index Excellence Europe -indeksiin. Nämä saavutukset kertovat Valmetin vahvasta fokuksesta ja jatkuvasta edistymisestä kestävässä kehityksessä. Mukanaolo näissä indekseissä on tunnustus 12 000 työntekijällemme ympäri maailman, koska globaalisti johtava toimintamme kestävässä kehityksessä on heidän päivittäisen työnsä tulosta. Kestävä kehitys on Valmetin liiketoiminnan ytimessä, ja jatkamme systemaattista työtä kestävän kehityksen ohjelmassamme."

Avainluvut1

Milj. euroa Q3/2017 Q3/2016 Muutos Q1-Q3/
2017
Q1-Q3/
2016
Muutos
Saadut tilaukset 743 788 -6 % 2 544 2 282 11 %
Tilauskanta2 2 523 2 192 15 % 2 523 2 192 15 %
Liikevaihto 748 685 9 % 2 223 2 141 4 %
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 59 52 15 % 150 140 8 %
% liikevaihdosta 7,9 % 7,5 %   6,8 % 6,5 %  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 53 49 7 % 146 135 8 %
% liikevaihdosta 7,0 % 7,2 %   6,6 % 6,3 %  
Liikevoitto (EBIT) 45 41 9 % 122 107 14 %
% liikevaihdosta 6,0 % 6,0 %   5,5 % 5,0 %  
Tulos ennen veroja 41 38 10 % 113 98 15 %
Tulos 30 26 15 % 81 69 19 %
Tulos per osake, euroa 0,20 0,17 14 % 0,54 0,46 19 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,20 0,17 14 % 0,54 0,46 19 %
Oma pääoma per osake, euroa 5,95 5,68 5 % 5,95 5,68 5 %
Liiketoiminnan rahavirta 78 122 -36 % 203 158 29 %
Rahavirta investointien jälkeen 62 108 -42 % 157 116 36 %
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)       12 % 11 %  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)       14 % 12 %  

1 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 39.             
2 Kauden lopussa.

Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste
30.9.2017

30.9.2016
 
30.6.2017
Omavaraisuusaste kauden lopussa 38 % 38 % 38 %
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa -3 % 15 % 4 %

Saadut tilaukset, milj. euroa Q3/2017 Q3/2016 Muutos Q1-Q3/
2017
Q1-Q3/
2016
Muutos

Palvelut 284 264 7 % 960 898 7 %
Automaatio 62 72 -14 % 225 221 2 %
Sellu ja energia  122 275 -56 % 527 692 -24 %
Paperit 275 176 56 % 832 472 76 %
Yhteensä 743 788 -6 % 2 544 2 282 11 %

Tilauskanta, milj. euroa 30.9.2017 30.9.2016 Muutos 30.6.2017
Yhteensä 2 523 2 192 15 % 2 551

Liikevaihto, milj. euroa Q3/2017 Q3/2016 Muutos Q1-Q3/
2017
Q1-Q3/
2016
Muutos
Palvelut 284 286 0 % 838 846 -1 %
Automaatio 60 65 -7 % 192 196 -2 %
Sellu ja energia 220 196 12 % 669 640 5 %
Paperit 184 138 33 % 523 459 14 %
Yhteensä 748 685 9 % 2 223 2 141 4 %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle
Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tiistaina 24. lokakuuta 2017 klo 14.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 13.55 Suomen aikaa, numeroon 09-2319 5187. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen konferenssipuhelun ID-numero: 97157167.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 9603

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir