Valmetin hallitus päätti jatkaa avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

Valmet Oyj:n pörssitiedote 15. joulukuuta 2016 klo 15:45

Valmetin hallitus on vahvistanut jatkon joulukuussa 2014 hyväksytylle Valmetin avainhenkilöiden osakepohjaiselle kannustinjärjestelmälle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt Valmetiin ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Vuonna 2014 hyväksytyssä järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2015, 2016 ja 2017. Valmetin hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017 perustuu vertailukelpoiseen EBITA -prosenttiin ja vakaan liiketoiminnan, eli Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjojen, tilausten kasvuprosenttiin. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017 maksetaan vuonna 2018 osittain Valmetin osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Ohjelman osana konsernin johtoryhmän jäsenellä on mahdollisuus saada ansaintajaksolta 2017 palkkiona lisäosakkeita edellyttäen, että hän ennestään omistaa tai ostaa Valmetin osakkeita hallituksen päättämän määrän 31. joulukuuta 2017 mennessä.  Palkkion saaminen on sidottu johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmästä maksettava palkkio on enintään 120 prosenttia avainhenkilön vuosipalkasta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet Valmetille vastikkeetta.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 80 avainhenkilöä. Järjestelmän perusteella maksettava palkkio on yhteensä enintään noin 550 000 Valmetin osaketta.

Lisätietoja antaa:
Julia Macharey, henkilöstöjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0022
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir